Aktualności

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania polegającego na wymianie bądź likwidacji starego źródła na nowe.

 

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania polegającego na wymianie bądź likwidacji starego źródła na nowe, ekologiczne źródło ciepła oraz wnioskowanie o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Ciepłowody pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, realizowanego na zasadach określonych w Uchwale nr 185/XLII/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. 2018. 1757 ogłoszony dnia 06.04.2018)

 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji oraz druk zgłoszenia do pobrania  znajdują się:

- na stronie www.bip.cieplowody.pl

- w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3 , Tel.: 74 810 37 54; 74 8103750

 


 Zgłoszenie należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Ciepłowody w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

ZGŁOSZENIE

Uchwała 185/XLII/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-04-20 09:18:34 | Data modyfikacji: 2018-04-20 09:21:34.
Data wprowadzenia: 2018-04-20 09:18:34
Data modyfikacji: 2018-04-20 09:21:34
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak
« powrót