Statut Gminy

Uchwała nr 165/XXVII/13 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Ciepłowody
 Uchwała 165/XXVII/13  

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-03 11:35:45.
Uchwała 115/XVIII/12 w sprawie uchwalenia statutu
Gminy Ciepłowody
 Uchwała 115/XVIII/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 08:47:59.
STATUT GMINY CIEPŁOWODY
 Statut Gminy Ciepłowody

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:04:42.
Uchwała 116/XVIII/12 w sprawie uchwalenia statutu
sołectw
 Uchwała 116/XVIII/12

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:07:18.
STATUT SOŁECTWA BALDWINOWICE
 Baldwinowice

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:10:20.
STATUT SOŁECTWA BROCHOCIN
 Brochocin

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:12:31.
STATUT SOŁECTWA CIENKOWICE
 Cienkowice

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:15:35.
STATUT SOŁECTWA CIEPŁOWODY
 Ciepłowody

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:21:15.
STATUT SOŁECTWA DOBRZENICE
 Dobrzenice

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:25:35.
STATUT SOŁECTWA JAKUBÓW
 Jakubów

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:28:00.
STATUT SOŁECTWA JANÓWKA
 Janówka

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:30:12.
STATUT SOŁECTWA KARCZOWICE
 Karczowice

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:32:39.
STATUT SOŁECTWA KOBYLA GŁOWA
 Kobyla Głowa

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:36:43.
STATUT SOŁECTWA KOŹMICE
 Koźmice

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:38:35.
STATUT SOŁECTWA MUSZKOWICE
 Muszkowice

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:40:05.
STATUT SOŁECTWA PIOTROWICE POLSKIE
 Piotrowice Polskie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:41:44.
STATUT SOŁECTWA STARY HENRYKÓW
 Stary Henryków

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:43:38.
STATUT SOŁECTWA TARGOWICA
 Targowica

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:46:16.
STATUT SOŁECTWA TOMICE
 Tomice

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:48:15.
STATUT SOŁECTWA WILAMOWICE
 Wilamowice

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 09:50:12.
STATUT SOŁECTWA CZESŁAWICE
 Czesławice

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-18 10:02:49.
Data wprowadzenia: 2012-06-18 10:02:49
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak