Podatki i opłaty

Wykaz ulg i umorzeń za 2018r.
 Wykaz ulg i umorzeń za 2018r.

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-24 08:31:49.
Wykaz ulg i umorzeń za 2017r.

Wykaz ulg i umorzeń za 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-11 08:43:40.
Wykaz ulg i umorzeń za 2016r.

Wykaz ulg i umorzeń za 2016r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:42:41.
Uchwała Nr 111/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia
opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy
Ciepłowody

Uchwała 111/XXV/16


 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 07:44:07.
Uchwała Nr 110/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku

Uchwała 110/XXV/16

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-16 07:42:50.
Wykaz ulg i umorzeń za 2015r.
 Wykaz ulg i umorzeń za 2015r.

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-17 13:27:54.
Uchwała nr 71/XIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych

Uchwała 71/XIII/15

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-04 11:40:22.
Uchwała nr 65/XII/15 Eady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku

Uchwała 65/XII/15

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-04 11:39:12.
Uchwała nr 63/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości

Uchwała 63/XII/15

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-04 11:38:16.
Uchwała Nr 58/XI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 października 2015r. w sprawie określenia
wysokości opłaty targowej na terenie gminy
Ciepłowody

Uchwała Nr 58/XI/15

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-04 11:36:45 | Data modyfikacji: 2016-01-04 11:37:12.
Wykaz ulg i umirzeń za 2014r.
 Wykaz ulg u umirzeń za 2014r.

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:23:57 | Data modyfikacji: 2015-05-29 13:09:45.
Wykaz ulg i umorzeń za 2013r.

Wykaz ulg i umorzeń za 2013r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-05-20 10:40:47 | Data modyfikacji: 2015-05-29 13:09:45.
Wykaz ulg i umorzeń za 2012 r.

Wykaz

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-05-31 12:58:13 | Data modyfikacji: 2015-05-29 13:09:45.
Wykaz ulg i umorzeń za 2011 r.
 Wykaz

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-23 10:35:17 | Data modyfikacji: 2015-05-29 13:09:45.
Uchwała nr 97/XIV/11 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia górnych stawek opłat za
usługi usuwania odpadów z nieruchomości
 Uchwała nr 97/XIV/11

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 11:03:26 | Data modyfikacji: 2015-05-29 13:09:45.
Uchwała nr 94/XIV/11 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
 Uchwała nr 94/XIV/11

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-01-05 11:00:13 | Data modyfikacji: 2015-05-29 13:09:45.
Uchwała nr 80/XII/11 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego
 Uchwała nr 80/XII/11

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-12-09 08:07:21 | Data modyfikacji: 2015-05-29 13:09:45.
Uchwała nr 79/XII/11 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie
określenia wysokości opłaty targowej na terenie
Gminy Ciepłowody
 Uchwała nr 79/XII/11

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-12-09 08:06:37 | Data modyfikacji: 2015-05-29 13:09:45.
Uchwała nr 78/XII/11 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku
 Uchwała nr 78/XII/11

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-12-09 08:05:13 | Data modyfikacji: 2015-05-29 13:09:45.
Uchwała nr 77/XII/11 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości
 Uchwała nr 77/XII/11

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-12-09 08:03:49 | Data modyfikacji: 2015-05-29 13:09:45.
Wykaz ulg i umorzeń za 2010 rok
 Wykaz

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-05-31 12:58:53 | Data modyfikacji: 2011-05-31 13:40:24.
Uchwała NR 228/XLV/10 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości opłaty targowej na terenie
gminy Ciepłowody
 Uchwała nr 228

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-11-05 08:48:11 | Data modyfikacji: 2011-05-31 13:40:24.
Uchwała NR 227/XLV/10 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 października 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku
 Uchwała nr 227

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-11-05 08:47:32 | Data modyfikacji: 2011-05-31 13:40:24.
Uchwała NR 226/XLV/10 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 października 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości
 Uchwała nr 226

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-11-05 08:45:36 | Data modyfikacji: 2011-05-31 13:40:24.
Uchwała NR 223/XLIV/10 Rady gminy Ciepłowody z
dnia 24 września 2010 r. w sprawie zasad
umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych, mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciepłowody
lub jej jednostkom podległym
 Uchwała nr 223

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-11-03 10:22:50 | Data modyfikacji: 2011-05-31 13:40:24.
Uchwała NR 212/XLI/10 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg, dla których zarządcą jest Gmina
Ciepłowody
 Uchwała nr 212

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-11-03 10:19:16 | Data modyfikacji: 2011-05-31 13:40:24.
Uchwała NR 208/XL/10 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr 182/XXXIV/09 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 15
października 2009r. w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości
 Uchwała nr 208

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-11-03 10:16:30 | Data modyfikacji: 2011-05-31 13:40:24.
Wykaz ulg i umorzeń za 2009 rok

Wykaz

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-05 13:36:11 | Data modyfikacji: 2011-05-31 13:40:24.
Wykaz ulg i umorzeń za 2008 rok
 Wykaz

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2009-05-26 09:23:04 | Data modyfikacji: 2011-05-31 13:02:45.
Uchwała Nr 69/XII/2007 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 listopada 2007 r.
 w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego w drodze inkasa.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-13 07:46:21 | Data modyfikacji: 2011-05-31 13:02:45.
Uchwała Nr 70/XII/2007 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 listopada 2007 r.
 uchylająca uchwałę w sprawie stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-13 07:45:14 | Data modyfikacji: 2011-05-31 13:02:45.
Wykaz ulg i umorzeń za 2007 rok
 Wykaz

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2009-05-13 07:44:22 | Data modyfikacji: 2011-05-31 13:02:55.

Zobacz:
   INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO
Data wprowadzenia: 2009-05-13 07:44:22
Data modyfikacji: 2011-05-31 13:02:55
Opublikowane przez: Marcin Kozak