Budżet

Uchwała nr XVI/50/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o
prejekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ciepłowody przedstawionej wraz z
projektem uchwały budżetowej na rok 2020

Uchwała nr XVI/50/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-12-16 15:40:31.
Uchwała nr XVI/49/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o
przedłozonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
projekcie uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody
na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi.

Uchwała nr XVI/49/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-12-16 15:37:53.
Uchwała nr XVI/13/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
sprawozdaniu budżetu za 2018 rok
 Uchw_XVI_13_2019.pdf

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:21:53.
Uchwała nr XVI/44/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ciepłowody przedstawionej wraz z
projektem uchwały budżetowej na rok 2019
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 12:37:44.
Uchwała nr XVI/43/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
projekcie uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody
na rok 2019.
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 12:30:06.
Uchwała nr IV/75/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 27 marca 2018r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
Ciepłowody przedstawionego w uchwale nr
180/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 lutego
2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018r.

Opinia

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:33:54.
Uchwała nr IV/1/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie opinii o
prawidłowości planowej kwoty długu
przedstawionej w uchwale nr 166/XXXVII/17 Rady
Gminy Ciepłowody z dnia 15 grudnia 2017r. w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ciepłowody oraz uchwale nr 167/XXXVII/17 Rady
Gminy Ciepłowody z dnia 15 grudnia 2017r. w
sprawie budżetu gminy na 2018r.
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-22 13:29:47.
Uchwała nr IV/226/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ciepłowody przedstaionej wraz z
projektem uchwały budżetowej na ropk 2018
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-18 09:51:46.
Uchwała nr IV/225/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
projekcie uchwały bdżetowej Gminy Ciepłowody na
rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami
informaycjnymi
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-18 09:47:52 | Data modyfikacji: 2017-12-18 09:48:43.
Uchwała Nr IV/38/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 2 lutego 2017r. w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu
przedstawionej w uchwale nr 116/XXVII/16 Rady
Gminy Ciepłowody z dnia 29 grudnia 2016r. w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ciepłowody oraz uchwale nr 117/XXVII/16 Rady
Gminy Ciepłowody z dnia 29 grudnia 2016r. w
sprawie budżetu na rok 2017
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-02-07 09:28:43 | Data modyfikacji: 2017-12-18 09:48:43.
Uchwała Nr IV/5/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu
przedstawionej w uchwale nr 69/XIII/15 Rady Gminy
Ciepłowody z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody
oraz uchwale nr 70/XIII/15 Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok
2016
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-31 18:08:45 | Data modyfikacji: 2016-01-31 18:09:15.
Uchwała Nr IV/27/2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 2 lutego 2015r. w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu
przedstawionej w uchwale nr 14/II/14 Rady Gminy
Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody
oraz uchwale nr 15/II/14 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy
Ciepłowody na rok 2015
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-16 09:00:59 | Data modyfikacji: 2016-01-31 18:09:15.
Uchwała Nr IV/301/2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie opinii o
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ciepłowody przedstawionej wraz z
projektem uchwały budżetowej na 2015.
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:02:14 | Data modyfikacji: 2014-12-29 08:03:04.
Uchwała Nr IV/300/2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
projekcie uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody
na rok 2015 wraz z uzasadnieniem
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-29 07:58:52 | Data modyfikacji: 2014-12-29 08:03:04.
Uchwała Nr IV/115/2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 16 maja 2014r. w sprawie opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciepłowody w
sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Ciepłowody za 2013 rok.

Opinia

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-06-03 10:12:39 | Data modyfikacji: 2014-12-29 08:03:04.
Uchwała Nr IV/69/2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy
Ciepłowody w 2013 roku

Opinia

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-06-03 10:08:09 | Data modyfikacji: 2014-12-29 08:03:04.
Uchwała Nr IV/314/2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocawiu y dnia
16 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
projekcie uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody
na rok 2014 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami
informacyjnymi
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-12-23 10:39:41 | Data modyfikacji: 2014-12-29 08:03:04.
Uchwała Nr IV/315/2013 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z
dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie opinii o
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ciepłowody przedstawionej wraz z
projektem uchwały budżetowej na rok 2014
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-12-23 10:35:12 | Data modyfikacji: 2014-12-29 08:03:04.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 4 września 2013r. w sprawie
opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy
Ciepłowody informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2013 roku
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-09-27 13:22:22 | Data modyfikacji: 2013-12-23 10:29:21.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w uchwale nr 156/XXV/12 Rady Gminy
Ciepłowody z 21 grudnia 2012 roku w sprawie
budżetu na 2013 rok
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-01-30 08:44:12 | Data modyfikacji: 2013-12-23 10:29:44.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długo
przedstawionej w uchwale nr 155/XXV/12 Rady Gminy
Ciepłowody z 21 grudnia 2012 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody
oraz uchwałe nr 156/XXV/12 Rady Gminy Ciepłowody
z 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013
rok.
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-01-30 08:23:54 | Data modyfikacji: 2013-12-23 10:30:06.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie
sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2013r.
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-12-27 09:22:41 | Data modyfikacji: 2013-12-23 10:30:06.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie
uchwały Gminy Ciepłowody na rok 2013.
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-12-27 09:19:19 | Data modyfikacji: 2013-12-23 10:30:06.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-12-27 09:16:45 | Data modyfikacji: 2013-12-23 10:30:06.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2012r. o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.
 Opinia

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-10-08 13:47:44 | Data modyfikacji: 2012-10-08 13:48:09.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu o prawidłowości planowanej kwoty
długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy
Ciepłowody nr 92/XIV/11 z dnia 28 grudnia 2011
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
FinansowejGminy Ciepłowody oraz uchwale Nr
91/XIV/11 Rady Gminy Ciepłowody z 28 grudnia 2011
roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012
 Opinia

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-02-06 10:27:40 | Data modyfikacji: 2012-10-08 13:48:09.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z 16 grudnia 2011 roku o przedłożonym
przez Wójta Gminy Ciepłowody projekcie uchwały
budżetowej Gminy Ciepłowody na rok 2012 wraz z
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
 Opinia

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-12-29 09:59:00 | Data modyfikacji: 2012-10-08 13:48:09.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z 16 grudnia 2011 roku o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ciepłowody przedstawionej wraz z
projektem uchwały budżetowej na rok 2012
 Opinia

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-12-29 09:54:45 | Data modyfikacji: 2011-12-29 09:55:52.
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI
ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 RbN 30.06.2011

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-07-28 14:29:56 | Data modyfikacji: 2011-12-29 09:55:52.
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 Rb-NDS 30.06.2011

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-07-28 14:28:47 | Data modyfikacji: 2011-07-28 14:30:11.
Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW
IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ
PORĘCZEŃ I GWARANCJI
 RbZ 30.06.2011

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-07-28 14:27:58 | Data modyfikacji: 2011-07-28 14:30:19.
Uchwała Nr IV/10/2010 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24
marca 2009 roku w sprawie opiniii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Ciepłowody sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
 Uchwała

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-07-28 14:25:44 | Data modyfikacji: 2011-07-28 14:30:19.
Uchwała Nr IV/12/2010 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27
marca 2009 roku w sprawie opiniii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Ciepłowody sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy za 2008 rok
 Uchwała

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-07-28 14:23:39 | Data modyfikacji: 2011-07-28 14:24:05.
Uchwała Nr IV/105/2011 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 28
kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010
rok
 Uchwała Nr IV/105/2011

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-07-04 12:13:27 | Data modyfikacji: 2011-07-28 14:24:05.
Uchwała nr 37/VIII/11 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011 rok
Uchwała nr 37/VII/11 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-05-19 07:27:40 | Data modyfikacji: 2011-07-28 14:24:05.
Uchwała nr 19/V/11 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
9 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011 rok
Uchwała nr 19/V/11 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-05-19 07:27:09 | Data modyfikacji: 2011-07-28 14:24:05.
Uchwała nr 14/IV/10 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok
Uchwała nr 14/IV/10 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-05-19 07:25:47 | Data modyfikacji: 2011-07-28 14:24:05.
Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy
na rok 2011
Uchwała nr 12/III/10 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-05-19 07:24:26 | Data modyfikacji: 2011-07-28 14:24:05.
Opinia Regionalne Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu przedstawionej w Uchwale Nr 13/III/10
Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ciepłowody na lata 2011 - 2015 oraz uchwale Nr
12/III/10 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 grudnia
2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok
 Opinia

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-02-10 13:04:29 | Data modyfikacji: 2011-07-28 14:24:05.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu na rok 2011 oraz wieloletniej prognozie
finansowej

Opinia

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-29 14:02:21 | Data modyfikacji: 2011-07-28 14:24:05.
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy
Ciepłowody na rok 2011 oraz w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody
 opinia_rio_2010.pdf

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-29 14:01:24 | Data modyfikacji: 2011-07-28 14:24:05.
`Informacja
Informację stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 210/10 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.  

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-05-31 13:42:38 | Data modyfikacji: 2010-12-29 14:07:06.
`Wykonanie
 Zobacz

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-05-31 13:38:08 | Data modyfikacji: 2010-12-29 14:06:59.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

opiniaRIO2.pdf

 opiniaRIO1.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-28 13:01:40 | Data modyfikacji: 2009-12-28 13:02:25.
Budżet Gminy na 2010 rok.

Uchwała nr 193/XXXVI/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-28 13:00:54 | Data modyfikacji: 2009-12-28 15:53:18.
Budżet Gminy Ciepłowody na rok 2005
 Uchwała Budżetowa Gminy Ciepłowody 2005 [355.96 KB]

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 12:15:15 | Data modyfikacji: 2009-12-28 15:53:18.
Budżet Gminy Ciepłowody na rok 2006
 Uchwała Budżetowa Gminy Ciepłowody 2006 [359.4 KB]

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 12:14:27 | Data modyfikacji: 2009-12-28 15:53:18.
Budżet Gminy Ciepłowody na rok 2007

Uchwała Budżetowa Gminy Ciepłowody 2007 [397.91 KB]

Rb-N_KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI - DO 30 CZERWCA 2007 R. [1.45 MB]

Rb-NDS_KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE_DEFICYCIE - DO 30 CZERWCA 2007 R. [1.4 MB]

Rb-Z_KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIAZAŃ- DO 30 CZERWCA 2007 R [1.01 MB]

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 12:08:33 | Data modyfikacji: 2009-04-24 12:13:56.
Budżet Gminy na rok 2008
 uchwała budżetowa [23.78 KB]

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 12:08:19 | Data modyfikacji: 2009-04-24 12:13:56.

Zobacz:
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy
Data wprowadzenia: 2009-04-24 12:08:19
Opublikowane przez: Grażyna Orczyk