Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dane adresowe:
pl. Adama Mickiewicza 2
57-211, Ciepłowody

Dane kontaktowe:
tel. 074 810 37 34
e-mail: zwik@cieplowody.pl
BIP: www.jo.cieplowody.pl

Stanowiska:

  • Ireneusz Szuszkiewicz - Kierownik
  • Renata Borgula - Główna Księgowa

zgłaszanie awarii wod-kan. :
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, informuje, iż awarie wodno - kanalizacyjne powstałe na terenie Gminy Ciepłowody należy zgłaszać pod następującymi numerami tel. :

1) ZWIK - biuro 074-8103-734

Telefony alarmowe:  Derela Janusz tel.: 501245583, Kopeć Paweł tel.: 505441120, Bolesław Pawlak tel.: 665111588

                                 

                             

Dokumenty:

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach stosownie do art. 24e ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 328 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257.) zawiadamia, że została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat.

Uprzejmie informuje, że dnia 20.06.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opublikowana została decyzja nr WR.RET.070.137.2018.AS w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat.

Powyższa taryfa obowiązuje od 27 czerwca 2018r. do 27 czerwca 2021r.

Załączniki:
1. Decyzja Dyrektora RZGW we Wrocławiu zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat.
2. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat.

Ireneusz Szuszkiewicz
Kierownik Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Ciepłowodach

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2009-04-02 16:00:04 | Data modyfikacji: 2018-06-21 09:09:07.
Data wprowadzenia: 2009-04-02 16:00:04
Data modyfikacji: 2018-06-21 09:09:07
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak