WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 r.

Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomości.
 Zarządzenie 30/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:02:58.
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządonych
wyborów
 Postanowienie Prezydenta RP

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:06:43.
Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarzadzenia
wyboów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz
o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych
komisji wyborczych
 Obwieszczenie PKW

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:10:44.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o
warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:13:56.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych
za granicą i na polskich statkach morskich w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 roku
 Informacja o warunkach udziału

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:17:54.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w
kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja o warunkach

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:20:54.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja o upływie terminów

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:27:40.
Informacja o uprawnieniach osób
niepełnosprawnych
 Informacja o uprawnieniach

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:52:36.
Załącznik wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa
 Wniosek

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:55:18.
Załącznik zgoda na przyjęcie pelnomocnictwa
 zgoda na przyjęcie pelnomocnictwa

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:58:03.
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej
komisji wyborczej
 Zgłoszenie kandydata

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:00:39.
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w
sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych na obszarze właściwości
terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
II
 Informacja Komisarza Wyborczego

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:07:36.
Pisemna deklaracja zawierająca informacje
niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 Pisemna deklaracja

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:09:45.
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w
części A;B
 Wniosek

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:12:32.
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 Wniosek

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:14:30.
Uchwala Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7
marca 2019 r w sprawie wzoru informacji o terminie
wyborów godzinach glosowania sposobie glosowania
oraz warunkach ważności głosu a także o
możliwości głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych lub przez
pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 26 maja 2019 r.
 Uchwala Państwowej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:18:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody z 15
kwietnia 2019 o numerach i granicach obwodów
głosowania
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:21:32.
Zarządzenie nr 44 z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie
powołania koordynatora gminnego w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
26 maja 2019 roku
 Zarządzenie nr 44

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:23:43.
Zarządzenie 47 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w
sprawie upoważnienia pracowników do dokonywania
czynności związanych z wyborami posłów do
Parlamentu Europejskiego
 Zarządzenie 47

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:25:52.
INFORMACJA - Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
 Informacja

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:27:59.
Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w
gminie Ciepłowody
 Postanowienie nr 108/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-06 14:12:51.
Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wtborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
r.

Zarządzenie nr 48/2019

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:11:38.
Informacja Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 7 maja
2019 r. w sprawie udostępnienia spisu wyborców

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

 Informacja Wójta Gminy Ciepłowody

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:22:01 | Data modyfikacji: 2019-05-08 07:35:54.
Postanowienie nr 135/2019 Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w
postanowieniu nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w
gminie Ciepłowody
 Postanowienie nr 135/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-08 07:42:08 | Data modyfikacji: 2019-05-08 07:35:54.
Postanowienie nr 146/2019 Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie
zwołania posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 26 maja 2019 r.
 Post_146_19.pdf

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-10 08:33:32 | Data modyfikacji: 2019-05-08 07:35:54.
Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ochrony lokali
wyborczych w czesie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 Zarządzenie nr 54/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:17:26 | Data modyfikacji: 2019-05-08 07:35:54.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we
Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr
12
 Obwieszczenie OKW

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:59:04 | Data modyfikacji: 2019-05-08 07:35:54.
Postanowienie nr 196/2019 Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
2 w gminie Ciepłowody
 Postanowienie nr 196/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:24:42 | Data modyfikacji: 2019-05-08 07:35:54.

Zobacz:
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 r.  .  WYBORY DO SEJMU I DO SENATU 2019 r.  . 
Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:24:42
Opublikowane przez: Sebastian Hebda