Kadencja VIII

Uchwała nr 1/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Ciepłowody
 Uchwała 1/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:54:14.
Uchwała nr 2/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ciepłowody
 Uchwała 2/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:56:37.
Uchwała nr 3/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 Uchwała 3/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:58:09.
Uchwała nr 4/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 Uchwała 4/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:59:46.
Uchwała nr 5/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Rewizyjnej
 Uchwała 5/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:01:23.
Uchwała nr 6/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu
 Uchwała 6/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:02:58.
Uchwała nr 7/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu
 Uchwała 7/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:04:32.
Uchwała nr 8/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Gospodarki i Budżetu
 Uchwała 8/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:06:43.
Uchwała nr 9/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia
 Uchwała 9/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:08:19.
Uchwała nr 10/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia
 Uchwała 10/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:10:52.
Uchwała nr 11/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Oświaty i Zdrowia
 Uchwała 11/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:12:58.
Uchwała nr 12/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
 Uchwała 12/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:15:11.
Uchwała nr 13/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
 Uchwała 13/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:17:00.
Uchwała nr 14/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 Uchwała 14/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:18:44.
Uchwała nr 15/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Ciepłowody
 Uchwała 15/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:20:24.
Uchwała nr 16/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ciepłowody
 Uchwała 16/II/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-28 13:45:41.
Uchwała nr 17/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu gminy na
2019r.

Uchwała 17/II/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-28 13:54:15.
Uchwała nr 18/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Ciepłowody

Uchwała 18/II/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:58:43.
Uchwała nr 19/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.

Uchwała 19/II/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 12:01:15.
Uchwała nr 20/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia do
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na
realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy
i remontów dróg gminnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Ciepłowodach
 Uchwała 20/II/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 12:08:27.
Uchwała nr 21/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych
 Uchwała 21/II/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 12:11:15.
Uchwała nr 22/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę nr
217/XLVII/18 w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób
bezdomnych
 Uchwała 22/II/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 12:16:35.
Uchwała nr 23/III/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.

Uchwała 23/III/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-02 09:21:13.
Uchwała nr 24/III/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
otrzymania pomocy w ramach wileletniego programu
rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków
za świadczenia z pomocy społecznej.
 Uchwała 24/III/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-02 09:26:22.
Uchwała nr 25/IV/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
14 stycznia 2019r. w sprawie utworzenia Żłobka
Gminnego w Ciepłowodach i ustalenia statutu
żłobka
 Uchwała 25/IV/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:08:05.
Uchwała nr 26/IV/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
14 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości
stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach
 Uchwała 26/IV/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:13:25.
Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:13:25
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak