Kadencja VIII

Uchwała nr 1/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Ciepłowody
 Uchwała 1/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:54:14.
Uchwała nr 2/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ciepłowody
 Uchwała 2/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:56:37.
Uchwała nr 3/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 Uchwała 3/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:58:09.
Uchwała nr 4/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 Uchwała 4/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:59:46.
Uchwała nr 5/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Rewizyjnej
 Uchwała 5/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:01:23.
Uchwała nr 6/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu
 Uchwała 6/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:02:58.
Uchwała nr 7/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu
 Uchwała 7/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:04:32.
Uchwała nr 8/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Gospodarki i Budżetu
 Uchwała 8/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:06:43.
Uchwała nr 9/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia
 Uchwała 9/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:08:19.
Uchwała nr 10/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia
 Uchwała 10/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:10:52.
Uchwała nr 11/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Oświaty i Zdrowia
 Uchwała 11/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:12:58.
Uchwała nr 12/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
 Uchwała 12/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:15:11.
Uchwała nr 13/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
 Uchwała 13/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:17:00.
Uchwała nr 14/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie powołania
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 Uchwała 14/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:18:44.
Uchwała nr 15/I/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
23 listopada 2018r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Ciepłowody
 Uchwała 15/I/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:20:24.
Uchwała nr 16/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ciepłowody
 Uchwała 16/II/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-28 13:45:41.
Uchwała nr 17/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu gminy na
2019r.

Uchwała 17/II/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-28 13:54:15.
Uchwała nr 18/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Ciepłowody

Uchwała 18/II/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:58:43.
Uchwała nr 19/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.

Uchwała 19/II/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 12:01:15.
Uchwała nr 20/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia do
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na
realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy
i remontów dróg gminnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Ciepłowodach
 Uchwała 20/II/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 12:08:27.
Uchwała nr 21/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych
 Uchwała 21/II/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 12:11:15.
Uchwała nr 22/II/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
18 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę nr
217/XLVII/18 w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób
bezdomnych
 Uchwała 22/II/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 12:16:35.
Uchwała nr 23/III/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.

Uchwała 23/III/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-02 09:21:13.
Uchwała nr 24/III/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
otrzymania pomocy w ramach wileletniego programu
rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków
za świadczenia z pomocy społecznej.
 Uchwała 24/III/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-02 09:26:22.
Uchwała nr 25/IV/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
14 stycznia 2019r. w sprawie utworzenia Żłobka
Gminnego w Ciepłowodach i ustalenia statutu
żłobka
 Uchwała 25/IV/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:08:05.
Uchwała nr 26/IV/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
14 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości
stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach
 Uchwała 26/IV/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:13:25.
Uchwała nr 27/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Ciepłowody
 Uchwała 27/V/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 07:25:16.
Uchwała nr 28/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019r.
 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 07:29:17.
Uchwała nr 29/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości
oraz zasad wypłacania diet dla radnych
 Uchwała 29/V/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 07:30:41.
Uchwała nr 30/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia zasad
przyznawania i wysokości diet dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych Gminy Ciepłowody
 Uchwała 30/V/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 07:32:51.
Uchwała nr 31/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w południowej części wsi
Ciepłowody
 Uchwała 31/V/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 07:36:58 | Data modyfikacji: 2019-01-30 07:39:27.
Uchwała nr 32/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów
do organów jednostek pomocniczych i rad
sołeckich Gminy Ciepłowody
 Uchwała 32/V/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 07:38:55 | Data modyfikacji: 2019-01-30 07:39:27.
Uchwała 33/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25
stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2019-2020
 Uchwała 33/V/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 07:41:57 | Data modyfikacji: 2019-01-30 07:48:50.
Uchwała nr 34/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Ciepłowody na
2019r.
 Uchwała 34/V/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 07:44:25 | Data modyfikacji: 2019-01-30 07:48:50.
Uchwała nr 35/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomani
na lata 2019-2020
 Uchwała 35/V/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 07:47:57 | Data modyfikacji: 2019-01-30 07:48:50.
Uchwała 36/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25
stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciepłowody
na lata 2019-2021
 Uchwała 36/V/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 07:52:05 | Data modyfikacji: 2019-01-30 07:48:50.
Uchwała nr 37/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie programu osłonowego
w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy w zakresie
dożywiania" na lata 2019-2023
 Uchwała 37/V/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 07:54:06 | Data modyfikacji: 2019-01-30 07:48:50.
zmieniająca uchwałę z dnia 6 czerwca 2017 roku
Rady Gminy Ciepłowody w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również tryb ich pobierania
 Uchwała 38/V/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 07:55:56 | Data modyfikacji: 2019-01-30 07:48:50.
Uchwała 39/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25
stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Ciepłowody
 Uchwała 39/V/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 08:03:11 | Data modyfikacji: 2019-01-30 07:48:50.
Uchwała nr 40/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie
miejscowości Jakubów

Uchwała 40/V/19

Załącznik graficzny

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 08:08:39 | Data modyfikacji: 2019-01-30 08:09:39.
Uchwała nr 41/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019r. w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Ciepłowodach
 Uchwała 41/V/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 08:13:05 | Data modyfikacji: 2019-01-30 08:09:39.
Uchwała Nr 42/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów
Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2019 rok.
 Uchwała 42/V/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 10:47:56 | Data modyfikacji: 2019-01-30 08:09:39.
Uchwała nr 43/VI/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ciepłowody w 2019 roku".
 Uchwała nr 43/VI/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:30:32 | Data modyfikacji: 2019-01-30 08:09:39.
Uchwała nr 44/VI/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok.

Uchwała 44/VI/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:36:03 | Data modyfikacji: 2019-01-30 08:09:39.
Uchwała nr 45/VII/19 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok.

Uchwała nr XVI/20/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 Uchwała nr 45/VII/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-26 11:47:16 | Data modyfikacji: 2019-04-26 11:49:39.
Uchwała nr 46/VII/19 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do
realizacji projektu pn. "Modernizacja systemów
grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie
Ciepłowody i Gminie Ziębice - projkety grantowe
dotyczące zwalczania emisji kominowej"
 Uchwała nr 46/VII/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-26 11:55:33 | Data modyfikacji: 2019-04-26 11:49:39.
Uchwała nr 47/VIII/19 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała 47/VIII/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 09:45:43 | Data modyfikacji: 2019-04-30 09:47:00.
Uchwała nr 48/VIII/19 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w
statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Ciepłowodach
 Uchwała nr 48/VIII/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 09:51:08 | Data modyfikacji: 2019-04-30 09:47:00.
Uchwała nr 49/IX/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok

Uchwała 49/IX/19

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:41:06 | Data modyfikacji: 2019-04-30 09:47:00.
Uchwała nr 50/IX/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego OŚrodka
Zdrowia w Ciepłowodach za 2018 rok
 Uchwała nr 50/IX/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:50:31 | Data modyfikacji: 2019-04-30 09:47:00.
Uchwała nr 51/IX/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ciepłowodach za 2018 r.
 Uchwała nr 51/IX/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:55:52 | Data modyfikacji: 2019-04-30 09:47:00.
Uchwała nr 52/IX/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za
pobyt dziecka w Żłobku gminnym w Ciepłowodach
 Uchwała nr 52/IX/19

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:00:55 | Data modyfikacji: 2019-04-30 09:47:00.
Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:00:55
Opublikowane przez: Sebastian Hebda