Sesja L - listopad 2018

Projekt uchwały w w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Ciepłowody oraz zakazu sprzedaży, podawania,
wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-09 08:04:03.
Projekt uchwały w w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-09 08:59:27.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy
Ciepłowody
 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-09 10:54:44 | Data modyfikacji: 2018-11-09 10:55:30.
Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy
Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Projekt uchwały

Uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:04:02 | Data modyfikacji: 2018-11-09 11:04:14.

Zobacz:
 Sesja I - 2010r. .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX  .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV  .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII  .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX  .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV  .  Sesja XLVI  .  Sesja XLVII .  Sesja XLVIII .  Sesja I - 2014r. .  Sesja II  .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV  .  Sesja XV  .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX  .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI  .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV  .  Sesja XXXV  .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XL - Styczeń 2018r. .  Sesja XLI - Luty 2018r.  .  Sesja XLII - Marzec 2018 .  Sesja XLIII - Kwiecień 2018 .  Sesja XLIV - Maj 2018 .  Sesja XLV - Czerwiec  .  Sesja XLVI - sierpień 2018 .  Sesja XLVII - wrzesień 2018 .  Sesja XLVIII - październik 2018 .  Sesja L - listopad 2018 .   I sesja kadencji VIII - listopad 2018 .  II sesja kadencji VIII - 18 grudzień 2019 .  III sesja kadencji VIII - 28 grudzień 2019 .  IV sesja kadencji VIII - styczeń 2019 .  VI sesja kadencji VIII - luty 2019 .  VII sesja kadencji VIII - marzec 2019 .  VIII sesja kadencji VIII - kwiecień 2019 .  IX sesja kadencji VIII - maj 2019 .  X sesja kadencji VIII - czerwiec 2019 . 
Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:04:02
Data modyfikacji: 2018-11-09 11:04:14
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak