Sesja XLV - Czerwiec

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017r.
 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:16:47.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Ciepłowody
 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:18:34.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Ciepłowody za 2017r.
 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:21:39.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018r.
 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-15 07:38:20.
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków na terenie Gminy Ciepłowody
 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-15 07:53:01.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzania odstępstw
od zakazu spżywania napojów alkoholowych w
miejscach publicznych na terenie gminy Ciepłowody
 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-15 07:55:17.
Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf za
dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków oraz
udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach
 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-15 08:00:24.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Ciepłowody w celu
przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu
 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-15 08:04:09.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu
 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:18:58.

Zobacz:
 Sesja I - 2010r. .  Sesja II .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX  .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV  .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII  .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX  .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja XLII .  Sesja XLIII .  Sesja XLIV .  Sesja XLV  .  Sesja XLVI  .  Sesja XLVII .  Sesja XLVIII .  Sesja I - 2014r. .  Sesja II  .  Sesja III .  Sesja IV .  Sesja V .  Sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV  .  Sesja XV  .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX  .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI  .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV  .  Sesja XXXV  .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XL - Styczeń 2018r. .  Sesja XLI - Luty 2018r.  .  Sesja XLII - Marzec 2018 .  Sesja XLIII - Kwiecień 2018 .  Sesja XLIV - Maj 2018 .  Sesja XLV - Czerwiec  .  Sesja XLVI - sierpień 2018 .  Sesja XLVII - wrzesień 2018 .  Sesja XLVIII - październik 2018 .  Sesja L - listopad 2018 .  I sesja kadencji VIII - 2018r.  .  IV sesja kadencji VIII - styczeń 2019 . 
Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:18:58
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak