Oświadczenia Rady Gminy Ciepłowody

Oświadczenie nr Rady Gminy Ciepłowody z dnia 27
kwietnia 2018r. w przedmiocie wniosku Posła na
Sejm RP Jarosława Sachajko o podjęcie uchwały w
sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania
naliczonych środków pieniężnch dla Izb
Rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm RP
poprawki do ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o
Izbach Rolniczych
 Oświadczenie nr 1

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:53:50.
Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:53:50
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak