Postanowienie nr 259/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 26 czerwca w sprawie rozwiązania powiatowych, miejskich, gminnych a także obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodach oraz obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodowych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2019-06-27 09:57:27
  ...więcej

Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ciepłowody
2019-05-06 14:07:56
  ...więcej

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018R.
2018-10-18 07:25:58
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach   ...więcej

INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY
2018-10-16 14:11:56
  ...więcej

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Stary Henryków) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 3 (Stary Henryków), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 09:08:05
  ...więcej

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Stary Henryków) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Stary Henryków), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 09:00:31
  ...więcej

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Stary Henryków) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Stary Henryków), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:54:27
  ...więcej

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Stary Henryków) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Stary Henryków), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:51:18
  ...więcej

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 2 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:47:58
  ...więcej

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:39:27
  ...więcej

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:33:38
  ...więcej

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:30:56
  ...więcej

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 1 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:17:44
  ...więcej

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:12:39
  ...więcej

Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:06:50
  ...więcej

Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Ciepłowody) z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-09 08:03:22
  ...więcej

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-10-03 07:12:48
  ...więcej

Postanowiene Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
2018-10-02 07:33:17
  ...więcej

Uchwała nr 10/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach z dnia 1 października 2018r. w sprawie treści i wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta w wyborach Wójta Gminy Ciepłowody zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-02 07:28:40
  ...więcej

Uchwała nr 9/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach z dnia 1 października 2018r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ciepłowody zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
2018-10-02 07:23:56
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 55
następne