WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II Z
DNIA 17 WRZEŚNIA 2018R.

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 INFORMACJA

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-18 07:25:58 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
INFORMACJA O GODZINIE ROZPOCZĘCIA PRACY
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY
CIEPŁOWODY

Informacja

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-16 14:11:56 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Stary
Henryków) z dnia 8 października 2018r. w sprawie
wyboru Zastępcy Zastępcy Przewodniczącego
Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników
Głosowania nr 3 (Stary Henryków), powołanej do
przeprowadzenia wyborów organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018r.
 Uchwała nr 2

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 09:08:05 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Stary
Henryków) z dnia 8 października 2018r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3
(Stary Henryków), powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.
 Uchwała nr 1

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 09:00:31 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Stary Henryków)
z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3
(Stary Henryków), powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.
 Uchwała nr 2

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:54:27 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Stary Henryków)
z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Stary
Henryków), powołanej do przeprowadzenia wyborów
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 Uchwała nr 1

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:51:18 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Ciepłowody)
z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 2
(Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.
 Uchwała nr 2

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:47:58 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Ciepłowody)
z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Ciepłowody),
powołanej do przeprowadzenia wyborów organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 21 października 2018r.
 Uchwała nr 1

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:39:27 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Ciepłowody) z
dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2
(Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.
 Uchwała nr 2

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:33:38 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Ciepłowody) z
dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Ciepłowody),
powołanej do przeprowadzenia wyborów organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 21 października 2018r.
 Uchwała nr 1

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:30:56 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Ciepłowody)
z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 1
(Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.
 Uchwała nr 2

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:17:44 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Ciepłowody)
z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Ciepłowody),
powołanej do przeprowadzenia wyborów organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 21 października 2018r.
 Uchwała nr 1

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:12:39 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Ciepłowody) z
dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1
(Ciepłowody), powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018r.
 Uchwała nr 2

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:06:50 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Ciepłowody) z
dnia 8 października 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds.
Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Ciepłowody),
powołanej do przeprowadzenia wyborów organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 21 października 2018r.
 Uchwała nr 1

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:03:22 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.
 Postanowienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-03 07:12:48 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Postanowiene Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018 r
 Postanowienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-02 07:33:17 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 10/18 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 1 października 2018r. w
sprawie treści i wydrukowania obwieszczenia o
zarejestrowanych kandydatach na Wójta w wyborach
Wójta Gminy Ciepłowody zarządzonych na dzień
21 października 2018r.
 Uchwała 10/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-02 07:28:40 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 9/18 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 1 października 2018r. w
sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Ciepłowody zarządzonych
na dzień 21 października 2018 roku.
 Uchwała 9/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-02 07:23:56 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 1 paździenika 2018r. w
sprawie stwierdzenia, że liczba zarejestrowanych
kandydatów w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach
do Rady Gminy Ciepłowody jest równa liczbie
radnych wybieranych w tym okręgu
 Uchwała nr 8

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:58:11 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 1 paździenika 2018r. w
sprawie stwierdzenia, że liczba zarejestrowanych
kandydatów w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do
Rady Gminy Ciepłowody jest równa liczbie radnych
wybieranych w tym okręgu
 Uchwała nr 7

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:56:44 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 1 paździenika 2018r. w
sprawie stwierdzenia, że liczba zarejestrowanych
kandydatów w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do
Rady Gminy Ciepłowody jest równa liczbie radnych
wybieranych w tym okręgu
 Uchwała nr 6

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:55:07 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Uchwała nr 5/18 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 1 października 2018r. w
sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom
kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy
Ciepłowody zarządzonych na dzień 21
października 2018r.
 Uchwała nr 5

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:51:41 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
CIEPŁOWODACH Z DNIA 01 PAŻDZIERNIKA 2018R. O
ZASADACH I TERMINIE LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST
KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA
DZIEŃ 21 PAŹDZIENIKA 2018

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIEPŁOWODACH

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-01 10:31:45 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
Zarządzenie nr 72/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 września 2018r. w sprawie ochrony lokali
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 Zarządzenie 72/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-26 07:58:29 | Data modyfikacji: 2018-10-18 07:26:44.
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II Z
DNIA 24 WRZEŚNIA 2018R.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018r. do godz. 14.30 w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody

 Informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-24 10:59:57 | Data modyfikacji: 2018-09-24 11:00:46.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 18 września 2018r. w sprawie
wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list
kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr
1, 4, 12.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-18 07:45:19 | Data modyfikacji: 2018-09-24 11:00:46.
Uchwała nr 4/18 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 17 września 2018r. w sprawie
sprotowania oczywistej omyłki pisarskiej w
protokole rejestracji listy kandydatów na radnych
Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasz Białkowski
w okręgu wyborczym nr 4 oraz podjęcia przez
Gminną Komisje Wyborczą w Ciepłowodach
pozostałych czynności z tym związanych
 Uchwała nr 4/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-18 07:41:34 | Data modyfikacji: 2018-09-18 07:43:23.
Zarządzenie nr 67/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 września 2018r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st Warszawy oraz wybrów wójtów, burmistrzów
i prezydentów mista zarządzonych na dzień 21
października 2018r.
 Zarządzenie 67/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-17 11:21:06 | Data modyfikacji: 2018-09-18 07:43:23.
Uchwała nr 3/18 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 12 września 2018r. w sprawie
powołania pełnomocnika ds. informatyki Gminnej
Komisji Wyborczej w Ciepłowdach powołanej do
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 paździenika 2018r.
 Uchwała nr 3

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-13 08:01:33 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:02:16.
Uchwała nr 2 Gminnaj Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 12 września 2018r. w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Ciepłowodach, powołanej do
przeprowadzenia wyborów organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 październik 2018r.
 Uchwała nr 2

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-13 07:55:30 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:02:16.
Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 12 września 2018r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
w Ciepłowodach, powołanej do przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21
paździenika 2018r.
 Uchwała nr 1

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-13 07:50:22 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:02:16.
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
CIEPŁOWODACH z dnia 12 września 2018r. o
składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji
Wyborczej w Ciepłowodach
 Informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:53:52 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:02:16.
Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach
 Posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 13:13:58 | Data modyfikacji: 2018-09-13 08:02:16.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
II z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach
 Postanowienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 13:09:33 | Data modyfikacji: 2018-09-11 13:10:15.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3
września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów
protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze
sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast

Uchwała

Załączniki

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:29:52 | Data modyfikacji: 2018-09-11 13:10:15.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3
września 2018 r. w sprawie regulaminów
terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds.
przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds.
ustalenia wyników głosowania w obwodzie
powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:27:49 | Data modyfikacji: 2018-09-11 13:10:15.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3
września 2018 r. w sprawie wytycznych dla
terytorialnych komisji wyborczych dotyczących
wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:25:00 | Data modyfikacji: 2018-09-11 13:10:15.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3
września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów
potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy
kandydatów na radnych i wzorów protokołów
rejestracji listy kandydatów na radnych oraz
wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji
kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta
miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na
wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Uchwała

Załączniki

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-04 10:22:06 | Data modyfikacji: 2018-09-11 13:10:15.
Zarządznie nr 62/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 września 2018r. w sprawie udzielenia
upoważnienia do dokonywania czynności
związancyh z wyborami

Zarządzenie 62/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-04 09:55:18 | Data modyfikacji: 2018-09-11 13:10:15.
Zarządzenie nr 61/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 września 2018r. w sprawie wskazania osoby
na pełnomocnika do spraw informatyki gminnej
komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 października 2018r.
 Zarządzenie 61/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-03 14:30:45 | Data modyfikacji: 2018-09-03 14:31:27.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 29
sierpnia 2018 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-03 09:48:03 | Data modyfikacji: 2018-09-03 14:31:27.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 23
sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach w wyborach do organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-27 10:27:21 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:29:58.
Zarządzenie nr 58/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomości

Zarządzenie 58/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-27 10:25:42 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:29:58.
UCHWAŁY PKW

UCHWAŁY PKW ZNAJDUJĄ SIE NA STRONIE: http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly


INFORMACJE PKW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: http://pkw.gov.pl/337_Informacje

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 08:28:01 | Data modyfikacji: 2018-08-24 11:38:40.
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw oraz wyborach
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTRIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 11:17:08 | Data modyfikacji: 2018-08-24 11:38:40.
Uchwała Państwoej Komisji Wyborczej z dnia 5
lutego 2018r. w sprawie określenia właściwości
terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych
oraz uch siedzib, a także trybu pracy komisarzy
wyborczych
 Uchwała

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-27 13:11:23 | Data modyfikacji: 2018-03-27 13:12:41.
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r.
o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Informacja

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-02-20 13:07:39 | Data modyfikacji: 2018-03-27 13:12:41.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej a dnia 12
kwietnia 2018r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu zadań urzędników
wyborczych, spsobu ich realizacji oraz zasad
wynagrodzenia za ich realizację, a także zasad
zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania
obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-13 11:50:35 | Data modyfikacji: 2018-03-27 13:12:41.
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniająca informację Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20
lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
 Informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-13 11:52:14 | Data modyfikacji: 2018-03-27 13:12:41.
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniająca informację Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20
lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
 Informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-27 13:07:37 | Data modyfikacji: 2018-03-27 13:12:41.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26
marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy
wyborczych
 Uchwała

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-27 13:15:10 | Data modyfikacji: 2018-03-27 13:12:41.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26
kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia liczby, trybu i warunków powoływania
urzędników wyborczych
 Uchwała

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-07 07:17:11 | Data modyfikacji: 2018-03-27 13:12:41.
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018
r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20
lutego o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz zasad dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 Informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-07 07:21:00 | Data modyfikacji: 2018-03-27 13:12:41.
Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu II z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w
gminie Ciepłowody
 Postanowienie nr 108/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-06 14:07:56 | Data modyfikacji: 2018-03-27 13:12:41.

Zobacz:
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r. . 
Data wprowadzenia: 2019-05-06 14:07:56
Opublikowane przez: Sebastian Hebda