WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.

INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r.
o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Informacja

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-02-20 13:07:39.
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej a dnia 12
kwietnia 2018r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu zadań urzędników
wyborczych, spsobu ich realizacji oraz zasad
wynagrodzenia za ich realizację, a także zasad
zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania
obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-13 11:50:35.
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniająca informację Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20
lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
 Informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-13 11:52:14.
Data wprowadzenia: 2018-03-13 11:52:14
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak