2018r.

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie przekazania
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków podległym jednostkom organizacyjnym
Gminy Ciepłowody oraz wysokości dotacji i wpłat
do budżetu w 2018r.
 Zarządzenie 1/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:52:29 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego z z akresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2018r.
 Zarządzenie 2/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 08:50:35 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Ciepłowody w 2018r.
 Zarządzenie 3/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:01:22 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepłowodach,
ul. Szkolna 2, 57-211 Ciepłowody oraz wyznaczenia
przewodniczącego komisji konkursowej
 Zarządzenie 4/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:25:47 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 stycznia 2018r. w zmieniające
zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 5/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:55:31 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.
Zarządzenie nr 6/18 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami na rok 2018
 Zarządzenie 6/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-18 10:58:01 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:57:41.

Zobacz:
 2016r. .  2017r. .  2018r. . 
Data wprowadzenia: 2018-01-18 10:58:01
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak