Gmina

Gmina wiejska Ciepłowody położona jest w powiecie ząbkowickim, w południowej części Dolnego Śląska, w obrębie Wzgórz Dobrzenickich, Niemczańskich, Szklarskich i Lipowych. Od północy graniczy z gminami Strzelin i Kondratowice, a od północnego-zachodu, południowego-zachodu i południowego-wschodu z gminami Niemcza, Ząbkowice Śląskie i Ziębice.

      

      Centrum administracyjnym, oświatowym i gospodarczym gminy i jednocześnie wiodącą miejscowością jest wieś Ciepłowody, licząca ok. 1100 mieszkańców. W Ciepłowodach znajduje się Zespół Szkół Samorządowych, z nowocześnie wyposażonymi szkołami: podstawową i gimnazjum oraz przedszkolem zapewniającym opiekę i wychowanie wszystkim chętnym dzieciom, w pełni zabezpieczającym potrzeby rodziców. Przy Zespole Szkół funkcjonuje pełnowymiarowa hala gimnastyczna. Jest tu: boisko do siatkówki ze sztuczną nawierzchnią, hala do piłki ręcznej z trybunami na 300 osób, siłownia na 15 stanowisk, sala do aerobiku i ćwiczeń korekcyjnych, korty do ricocheta, szatnie i nowocześnie wyposażone zaplecze sanitarne. Hala służy nie tylko uczniom i mieszkańcom gminy, ale także przyjezdnym gościom (drużynom sportowym, młodzieży, uczniom przebywającym na „zielonych szkołach”), którzy mają możliwość zakwaterowania w hotelu i korzystania z „domowych” posiłków przygotowanych w kuchni szkolnej.

   

         Znaczna część obszaru Gminy położona jest w obszarze górniczych zasobów wód leczniczych uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój. Wieś Ciepłowody i jej okolice już w średniowieczu kojarzone były z wodami termalnymi, czego potwierdzeniem jest nazwa tej miejscowości. Istnieje prawdopodobieństwo występowania na terenie gminy wód termalnych na relatywnie niedużej głębokości, co stanowi szansę dla rozwoju gospodarczego gminy.

   

        W granicach Gminy występują udokumentowane złoża bazaltu, rudy niklu oraz magnezytu jako kopaliny towarzyszącej o znaczeniu gospodarczym.

   

       Na terenie Gminy znajdują się także przyrodnicze obszary chronione takie jak: Rezerwat Przyrody "Muszkowicki Las Bukowy" o powierzchni 16,43 ha, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Niemczańsko - Strzelińskich składających się z trzech odizolowanych obszarów oraz Otulina Ślężańskiego Parku Krajobrazowego obejmująca kompleks Wzgórz Kiełczyńskich. Atrakcją Gmina są też zespoły pałacowo – parkowe w miejscowościach Tomice, Koźmice oraz Karczowice.

     

       W Gminie Ciepłowody są miejsca, gdzie występują bardzo silne wiatry. Wykorzystywane będą one do pozyskiwania energii przez budowaną farmę wiatrową (20 wiatraków). Obecnie na ukończeniu są prace projektowe i dokumentacyjne inwestycji.

      

      Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej Gminę Ciepłowody wyróżnia:

  • dogodne położenie geograficzne (trasa międzynarodowa E8),
  • bliskość dużych ośrodków miejskich Ząbkowic Śląskich oraz Strzelina,
  • uchwalony dla terenu całej Gminy aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
  • prowadzona obecnie inwestycja uzbrajania terenów inwestycyjnych strefy aktywności usługowej i budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Ciepłowody.

 

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2008-12-16 09:12:41 | Data modyfikacji: 2011-04-27 13:49:13.
Data wprowadzenia: 2008-12-16 09:12:41
Data modyfikacji: 2011-04-27 13:49:13
Opublikowane przez: Marcin Kozak