2016r.

Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie 1/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-04 16:07:34.
Zarządzenie Nr 2/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie przekazania
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków podległym jednostkom organizacyjnym
Gminy Ciepłowody oraz wysokości dotacji i wpłat
do budżetu w 2016r.
 Zarządzenie 2/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-11 08:03:11 | Data modyfikacji: 2016-01-11 08:04:38.
Zarządzenie Nr 3/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie na rok 2016.
 Zarządzenie 3/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-11 08:07:50 | Data modyfikacji: 2016-01-11 08:04:38.
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2016r.
 Zarządzenie 4/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:49:24 | Data modyfikacji: 2016-01-11 08:04:38.
Zarządzenie Nr 5/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Ciepłowody w 2016 roku.
 Zarządzenie 5/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 12:00:36 | Data modyfikacji: 2016-01-11 08:04:38.
Zarządzenie Nr 6/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 6/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-02-03 08:50:04 | Data modyfikacji: 2016-01-11 08:04:38.
Zarządzenie Nr 7/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016r.
 Zarządzenie 7/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-02-04 11:23:05 | Data modyfikacji: 2016-01-11 08:04:38.
Zarządzenie Nr 8/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 stycznia 2016r. zmieniające zarządzenie
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków podległym
jednostkom organizacyjnym Gminy Ciepłowody oraz
wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2016r.
 Zarządzenie 8/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:10:50 | Data modyfikacji: 2016-01-11 08:04:38.
Zarządzenie Nr 9/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 lutego w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu
i udzielenia dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2016r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w 2016r.
 Zarządzenie 9/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-02-04 11:27:48 | Data modyfikacji: 2016-01-11 08:04:38.
Zarządzenie Nr 10/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.
 Zarządzenie 10/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-03-07 14:29:52 | Data modyfikacji: 2016-01-11 08:04:38.
Zarządzenie Nr 11/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 07 marca 2016r. w sprawie: zbycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 11/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-03-07 11:14:35 | Data modyfikacji: 2016-01-11 08:04:38.
Zarządzenie Nr 13/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 07 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.
 Zarządzenie 13/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 10:18:19 | Data modyfikacji: 2016-03-25 10:19:00.
Zarządzenie Nr 12/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 07 marca 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie 12/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-03-07 11:21:52 | Data modyfikacji: 2016-03-25 10:19:00.
Zarządzenie Nr 14/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 marca 2016r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie 14/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-03-22 08:29:58 | Data modyfikacji: 2016-03-25 10:19:00.
Zarządzenie Nr 15/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 marca 2016r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych jednostek sektora finansów
publicznych
 Zarządzenie 15/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 10:24:27 | Data modyfikacji: 2016-03-31 08:01:30.
Zarządzenie Nr 16/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu za 2015 rok.
 Zarządzenie 16/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 10:31:54 | Data modyfikacji: 2016-03-25 10:32:50.
Zarządzenie Nr 17/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 marca 2016r. w sprawie udzielenia
upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach w zakresie spraw
dotyczących świadczenia wychowawczego
 Zarządzenie 17/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-03-25 10:37:00 | Data modyfikacji: 2016-03-25 10:32:50.
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 marca 2016r. w sprawie udzielenia
upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach w zakresie prowadzenia
postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego
 Zarządzenie 18/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-03-29 13:00:48 | Data modyfikacji: 2016-03-29 13:01:22.
Zarządzenie nr 18A/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia
jednostki organizacyjnej Gminy do realizacji
zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
 Zarządzenie 18A/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-13 11:17:39 | Data modyfikacji: 2016-05-13 11:18:29.
Zarządzenie Nr 19/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 marca 2016r. w sprawie udzielenia
upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w ciepłowodach w zakresie prowadzenia
postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego
oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarządzenie 19/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-03-29 13:05:18 | Data modyfikacji: 2016-05-13 11:18:29.
Zarządzenie Nr 20/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.
 Zarządzenie 20/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-04-05 08:37:16 | Data modyfikacji: 2016-05-13 11:18:29.
Zarządzenie Nr 20a/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.
 Zarządzenie 20a/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-04-11 13:09:27 | Data modyfikacji: 2016-05-13 11:18:29.
Zarządzenie Nr 21/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 06 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia
upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach do załatwiania spraw
w zakresie objętym regulacjiami ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów
 Zarządzenie 21/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-04-06 11:47:28 | Data modyfikacji: 2016-05-13 11:18:29.
Zarządzenie Nr 22/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 06 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do załawtwiania spraw w zakresie
objętym regulacjami ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów
 Zarządzenie 22/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-04-06 11:50:41 | Data modyfikacji: 2016-05-13 11:18:29.
Zarządzenie Nr 23/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za rok
2016r.
 Zarządzenie 23/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-04-06 10:11:07 | Data modyfikacji: 2016-05-13 11:18:29.
Zarządzenie Nr 24/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 24/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:38:24 | Data modyfikacji: 2016-05-13 11:18:29.
Zarządzenie Nr 25/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego
gminy Ciepłowody za 2015r.
 Zarządzenie 25/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-04-27 10:18:23 | Data modyfikacji: 2016-05-13 11:18:29.
Zarządzenie Nr 26/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016r.
 Zarządzenie 26/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-09 08:32:34 | Data modyfikacji: 2016-05-13 11:18:29.
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 maja 2016r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie 27/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-12 11:26:14 | Data modyfikacji: 2016-05-23 07:43:27.
Zarządzenie Nr 28/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.
 Zarządzenie 28/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-06-09 09:09:56 | Data modyfikacji: 2016-06-09 09:10:31.
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 06 czerwca 2016r. w sprawie zmiany składu
komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr
24/2016 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 26
kwietnia 2016r.
 Zarządzenie 29/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-06-08 11:50:58 | Data modyfikacji: 2016-06-08 11:51:49.
Zarządzenie Nr 30/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.
 Zarządzenie 30/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-06 10:56:59 | Data modyfikacji: 2016-06-08 11:51:49.
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 31/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-07 07:23:11 | Data modyfikacji: 2016-06-08 11:51:49.
Zarządzenie Nr 32/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 01 lipca 2016r. w sparwie określenia zasad
dotyczących wyposażenia pracowników w okulary
korygujące wzrok w Urzędzie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 32/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-08-08 09:02:19 | Data modyfikacji: 2016-08-10 12:42:16.
Zarządzenie Nr 33/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie zasad redagowania,
przygotowywania oraz przedkładania projektów
uchwał Rady Gminy Ciepłowody i zarządzeń
Wójta Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 33/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-12 12:28:22 | Data modyfikacji: 2016-08-10 12:42:16.
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 lipca 2016r. w sprawie powołania stałej
komisji do oceny przydatności i dalszego
zagospodarowania składników majątku ruchomego
 Zarządzenie 34/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-04 13:50:01 | Data modyfikacji: 2016-08-10 12:42:16.
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 lipca 2016r. w sprawie określenia procedur
wykorzysttywania środków funduszu sołeckiego w
2017r.
 Zarządzenie 35/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-07 07:31:48 | Data modyfikacji: 2016-08-10 12:42:16.
Zarządzenie Nr 36/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 06 lipca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 36/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-06 09:15:16 | Data modyfikacji: 2016-07-07 12:44:00.
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 08 lipca 2016 r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 37/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-15 12:14:37 | Data modyfikacji: 2016-07-07 12:44:00.
Zarządzenie nr 38/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 lipca 2016r. zmieniające Załącznik nr 1
do Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu
Gminy Ciepłowody stanowiącego załącznik do
zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 38/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-08-08 09:06:32 | Data modyfikacji: 2016-07-07 12:44:00.
Zarządzenie Nr 39/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 lipca 2016r. w sprawie ustalenia
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 39/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-28 13:41:52 | Data modyfikacji: 2016-07-07 12:44:00.
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 08 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
na terenie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 40/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-08-08 10:18:19 | Data modyfikacji: 2016-07-07 12:44:00.
Zarządzenie Nr 41/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.
 Zarządzenie 41/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-08-17 14:01:05 | Data modyfikacji: 2016-07-07 12:44:00.
Zarządzenie Nr 42/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r.
Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteka
Ciepłowody, Gminnej Instytucji Kultury - Gminny
Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody
 Zarządzenie 42/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-08-22 15:59:35 | Data modyfikacji: 2016-07-07 12:44:00.
Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie przedłożenia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
pierwsze półrocze 2016r. wraz z informacją o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć.
 Zarządzenie 43/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-08-22 15:46:54 | Data modyfikacji: 2016-08-22 15:52:01.
Zarządzenie Nr 44/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie: oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 44/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-09-02 11:25:10 | Data modyfikacji: 2016-08-22 15:52:01.
Zarządzenie nr 45/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016r.
 Zarządzenie 45/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-09-06 10:34:35 | Data modyfikacji: 2016-08-22 15:52:01.
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 września 2016r. w sprawie powołania
zespołu Interdyscyplinarnego w Ciepłowodach
 Zarządzenie 46/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-09-20 11:02:55 | Data modyfikacji: 2016-08-22 15:52:01.
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 47/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-10-12 10:31:41 | Data modyfikacji: 2016-08-22 15:52:01.
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016r.
 Zarządzenie 48/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-10-12 10:34:24 | Data modyfikacji: 2016-08-22 15:52:01.
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 września 2016r. w sprawie powołania
komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątkowych
 Zarządzenie 49/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-10-25 13:04:42 | Data modyfikacji: 2016-08-22 15:52:01.
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 września 2016r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 50/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-10-13 07:36:51 | Data modyfikacji: 2016-08-22 15:52:01.
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 października 2016r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 51/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-10-13 07:49:35 | Data modyfikacji: 2016-08-22 15:52:01.
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 października 2016r. w sprawie: zbycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 52/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-10-13 07:55:09 | Data modyfikacji: 2016-08-22 15:52:01.
Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 października 2016r. w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

Zarządzenie 53/16

Załącznik do zarządzenia nr 53/16

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-10-13 08:11:16 | Data modyfikacji: 2016-10-13 08:19:07.
Zarządzenie Nr 54/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 października 2016r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 54/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-10-13 08:17:36 | Data modyfikacji: 2016-10-13 13:42:00.
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016r.
 Zarządzenie 55/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-10-28 13:56:40 | Data modyfikacji: 2016-10-13 13:42:00.
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 listopada 2016r. w sprawie przedłożenia
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 56/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-11-15 10:25:31 | Data modyfikacji: 2016-10-13 13:42:00.
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 listopada 2016r. w sprawie przedłożenia
projektu budżetu gminy na rok 2017
 Zarządzenie 57/19

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-11-15 10:41:17 | Data modyfikacji: 2016-11-15 10:42:26.
Zarządzenie Nr 58/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 listopada 2016r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 58/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-11-16 08:30:51 | Data modyfikacji: 2016-11-15 10:42:26.
Zarządzenie Nr 59/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016r.
 Zarządzenie 59/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:24:02 | Data modyfikacji: 2016-11-15 10:42:26.
Zarządzenie Nr 60/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przekazania
podległym jednostkom informacji do opracowania
projektów planów finansowych na rok 2017.
 Zarządzenie 60/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:17:20 | Data modyfikacji: 2016-11-15 10:42:26.
Zarządzenie Nr 61/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016r.
 Zarządzenie 61/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-08 07:45:39 | Data modyfikacji: 2016-11-15 10:42:26.
Zarządzenie Nr 62/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2017r.

Zarządzenie 62/16

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:09:14 | Data modyfikacji: 2016-12-12 12:30:54.
Zarządzenie Nr 63/16 Wójta Gminy Ciepłowody z 9
grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2017r.

Zarządzenie 63/16

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:13:37 | Data modyfikacji: 2016-12-14 11:58:55.
Zarządzenie 64/16 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia
14 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie 64/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 12:01:45 | Data modyfikacji: 2016-12-14 11:58:55.
Zarządzenie Nr 65/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 65/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 12:05:06 | Data modyfikacji: 2016-12-14 12:07:30.
Zarządzenie Nr 66/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.
 Zarządzenie 66/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-21 12:13:52 | Data modyfikacji: 2016-12-14 12:07:30.
Zarządzenie Nr 67/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: zbycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 67/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-19 15:07:28 | Data modyfikacji: 2016-12-14 12:07:30.
Zarządzenie Nr 68/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie 68/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-19 15:10:05 | Data modyfikacji: 2016-12-14 12:07:30.
Zarządzenie Nr 69/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy
Ciepłowody oraz powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej
 Zarządzenie 69/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-27 09:25:07 | Data modyfikacji: 2016-12-14 12:07:30.
Zarządzenie Nr 70/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 grudnia w sprawie wprowadzenia
scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od
towarów i usług w Gminie Ciepłowody i jej
jednostkach podległych
 Zarządzenie 70/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-21 12:21:59 | Data modyfikacji: 2016-12-14 12:07:30.
Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany
zarządzenia Wójta Gminy Ciepłowody w sprawie
powołania Komisji do spraw umorzeń, ulg,
odroczeń i rozkładania na raty podatków opłat
i innych należności pieniężnych o charakterze
publiczno - prawnnym, stanowiących dochody Gminy
Ciepłowody oraz określenia zasad pracy Komisji
 Zarządzenie 71/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-28 10:58:29 | Data modyfikacji: 2017-01-02 13:33:38.
Zarządzenie nr 72/2016 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia
jednostki organizacyjnej gminy do realizacji
zadań w zakresie świdczeń z ustawy o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 Zarządzenie 72/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-28 11:04:19 | Data modyfikacji: 2017-01-02 13:33:38.
Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia
upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach w zakresie realizacji
zadań w obszarze świadczeń z ustawy o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin "Za życia"
 Zarządzenie 73/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-28 12:14:32 | Data modyfikacji: 2017-01-02 13:33:38.
Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia
upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach w zakresie realizacji
zadań w obszarze świadczeń z ustawy o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin "Za życia"
 Zarządzenie 74/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-28 12:18:39 | Data modyfikacji: 2017-01-02 13:33:38.
Zarządzenie nr 75/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.
 Zarządzenie 75/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-05 10:45:04 | Data modyfikacji: 2017-01-02 13:33:38.

Zobacz:
 2016r. .  2017r. .  2018r. . 
Data wprowadzenia: 2017-01-05 10:45:04
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak