Kadencja VII

Uchwała Nr 1 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy
 Uchwała 1/I/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 12:37:55 | Data modyfikacji: 2015-04-28 13:11:55.
Uchwała Nr 2 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 Uchwała 2/I/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 12:39:53 | Data modyfikacji: 2015-04-28 13:11:55.
Uchwała Nr 3 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 Uchwała 3/I/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 12:41:54 | Data modyfikacji: 2015-04-28 13:11:55.
Uchwała Nr 4 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie powołania członków
Komisji Rewizyjnej
 Uchwała 4/I/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 12:43:35 | Data modyfikacji: 2015-04-28 13:11:55.
Uchwała Nr 5 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 Uchwała 5/I/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 12:45:00 | Data modyfikacji: 2015-04-28 13:11:55.
Uchwała Nr 6 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu
 Uchwała 6/I/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 12:55:18 | Data modyfikacji: 2015-04-28 13:11:55.
Uchwała Nr 7 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie powołania członków
Komisji Gospodarki i Budżetu
 Uchwała 7/I/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 12:57:47 | Data modyfikacji: 2015-04-28 13:11:55.
Uchwała Nr 8 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu
 Uchwała 8/I/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 13:02:01 | Data modyfikacji: 2014-12-05 13:02:38.
Uchwała Nr 9 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia
 Uchwała 9/I/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 13:19:52 | Data modyfikacji: 2014-12-05 13:02:38.
Uchwała Nr 10 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie powołania członków
Komisji Oświaty i Zdrowia
 Uchwała 10/I/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 13:22:00 | Data modyfikacji: 2014-12-05 13:02:38.
Uchwała Nr 11 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia
 Uchwała 11/I/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 13:24:11 | Data modyfikacji: 2014-12-05 13:02:38.
Uchwała Nr 12 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Ciepłowody
 Uchwała 12/I/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 13:28:51 | Data modyfikacji: 2014-12-05 13:02:38.
Uchwała Nr 13 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1
grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady
Gminy Ciepłowody Nr 284/XLV/14 z dnia
08.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
Ciepłowody Nr 238/XXXVII/14 z dnia 29 stycznia
2014r.w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc
gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
 Uchwała 13/I/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-05 13:33:50 | Data modyfikacji: 2014-12-05 13:02:38.
Uchwała nr 14/II/2014 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody
 Uchwała 14/II/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-05 16:34:59 | Data modyfikacji: 2014-12-05 13:02:38.
Uchwała Nr 15/II/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na rok 2015
 Uchwała Nr 15/II/14

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-07 09:26:44 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:05.
Uchwała Nr 16/II/2014 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014r.
 Uchwała 16/II/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-05 16:39:45 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:28:05.
Uchwała Nr 17/II/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planów
pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2015 rok.
 Uchwała 17/II/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-05 16:44:52 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:19:36.
Uchwała Nr 18/II/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 grudnia 2014r. w sprawie przystąpienia do
opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Ciepłowody
na lata 2015-2020"
 Uchwała 18/II/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-05 16:47:59 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:19:36.
Uchwała Nr 19/II/2014 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego poparcia dla umieszczenia
w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na
odcinku Wrocław-Kłodzko-Boboszów
 Uchwała 19/II/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-05 16:51:17 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:19:36.
Uchwała nr 20/III/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia
wyborów organów jednostek pomocniczych i rad
sołeckich Gminy Ciepłowody
 Uchwała 20/III/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:07:18 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:19:36.
Uchwała Nr 21/III/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2015.
 Uchwała 21/III/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:14:45 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:19:36.
Uchwała Nr 22/III/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przemocy w Rodzinie na
terenie Gminy Ciepłowody na 2015r.
 Uchwała 22/III/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:21:40 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:19:36.
Uchwała Nr 23/III/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Ciepłowodach
 Uchwała 23/III/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:24:02 | Data modyfikacji: 2015-05-19 07:29:30.
Uchwała Nr 24/IV/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na
wynagrodzenie funduszu sołeckiego
 Uchwała 24/IV/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-27 11:03:52 | Data modyfikacji: 2015-05-19 07:29:30.
Uchwała Nr 25/IV/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Celowego
Związku Gmin pod nazwą "Związek Międzygminny
Ślęza-Oława"
 Uchwała 25/IV/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-27 09:39:55 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:47:16.
Uchwała Nr 26/IV/2015 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części gminy Ciepłowody w obrębie wsi Tomice

Uchwała 26/IV/2015

Załącznik graficzny

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-27 09:57:44 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:47:16.
Uchwała Nr 27/IV/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015r.
 Uchwała 27/IV/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-27 11:10:23 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:47:16.
Uchwała Nr 28/IV/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 lutego 2015r. w sprawie diet dla
przewodniczących organu wykonawczego jednostek
pomocniczych Gminy Ciepłowody
 Uchwała 28/IV/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-27 11:12:39 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:47:16.
Uchwała Nr 29/V/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 marca 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu
osobowego Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy
Ciepłowody
 Uchwała 29/V/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-31 08:48:07 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:47:16.
Uchwała Nr 30/V/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 marca 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu
osobowego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy
Ciepłowody
 Uchwała 30/V/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-31 08:51:10 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:47:16.
Uchwała Nr 31/V/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 marca 2015r. w sprawie Regulaminy Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Ciepłowodach
 Uchwała 31/V/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-31 08:56:16 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:47:16.
Uchwała Nr 32/V/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody
 Uchwała 32/V/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-31 08:59:02 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:47:16.
Uchwała Nr 33/V/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 rok.
 Uchwała 33/V/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:06:07 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:47:16.
Uchwała Nr 34/V/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 marca 2015r. w sprawie wprowadzania "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ciepłowody w 2015 roku"

Rozstrzygnięcie nadzorcze

 Uchwałała 34/V/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:17:31 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:47:16.
Uchwała Nr 35/V/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
26 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Ciepłowodach za rok 2014r.
 Uchwała 35/V/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-31 09:20:30 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:47:16.
Uchwała Nr 36/VI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
29 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru
przedstawiciela Gminy Ciepłowody do składu Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w
Ząbkowicach Śląskich
 Uchwała 36/VI/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:58:53 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:47:16.
Uchwała Nr 37/VI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody
 Uchwała 37/VI/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-05-04 15:05:43 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:47:16.
Uchwała Nr 38/VI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Uchwała 38/VI/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-05-04 15:11:54 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała Nr 39/VI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
29 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2014r.
 Uchwała 39/VI/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-05-04 15:16:32 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała Nr 40/VI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
29 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia woli
kontynuacji członkostwa Gminy Ciepłowody w
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Qwsi" z
siedzibą w Ziębicach w okresie programowania
2014-2015
 Uchwała 40/VI/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-05-04 15:27:08 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała nr 41/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia
"Strategii Rozwoju Gminy Ciepłowody na lata
2015-2020"

Strategia Rozwoju Gminy Ciepłowody na lata 2015 -2020

 Uchwała 41/VII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:19:35 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała nr 42/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Ciepłowody za 2014 rok.
 Uchwała 42/VII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:24:27 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała nr 43/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2014r.
 Uchwała 43/VII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:27:03 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała nr 44/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Uchwała 44/VII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:32:20 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała nr 45/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla
smorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach
 Uchwała 45/VII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:35:46 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała nr 46/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego poparcia dla apelu o
koniecznościu modernizacji linii kolejowej nr 276
na odcinku Wrocław - Kamieniec Ząbkowicki
 Uchwała 46/VII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:40:36 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała nr 47/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w
Ciepłowodach
 Uchwała 47/VII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:45:27 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała nr 48/VII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w
sprawie utworzenia komunalnego zakładu
budżetowego
 Uchwała 48/VII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:48:27 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała nr 49/VIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania
zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na
ławników
 Uchwała 49/VII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-07-02 13:35:45 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała nr 50/VIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na rok
2015/2016
 Uchwała 50/VIII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-07-02 13:39:07 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała nr 51/VIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie dopłat do taryf
za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków
oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach
 Uchwała 51/VIII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-07-02 13:41:58 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała nr 52/VIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia
"Programu opeiki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ciepłowody w 2015 roku"
 Uchwała 52/VIII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-07-02 13:44:36 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała nr 53/VIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu
 Uchwała 53/VIII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-07-02 13:46:59 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:12:59.
Uchwała nr 54/VIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Uchwała 54/VIII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-07-02 13:52:54 | Data modyfikacji: 2015-07-02 13:54:32.
Uchwała Nr 55/IX/2015 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 24 lipca 2015r. w sprawie odpowiedzi na
skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu przez Prokuratora
Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na uchwałę
Rady Gminy Ciepłowody Nr 179/XXIX/13 z dnia 22
marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
farmy wiatrowej położonego w granicach obszaru
wsi Ciepłowody i Piotrowice Polskie
 Uchwała 55/IX/2015

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-07-27 15:23:17 | Data modyfikacji: 2015-07-02 13:54:32.
Uchwała nr 56/X/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
14 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Uchwała 56/X/2015

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-17 12:29:46 | Data modyfikacji: 2015-09-17 12:30:45.
Uchwała Nr 57/XI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 października 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015r.
 Uchwała 57/XI/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-04 08:21:04 | Data modyfikacji: 2015-09-17 12:30:45.
Uchwała Nr 58/XI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 października 2015r. w sprawie określenia
wysokości opłaty targowej na terenie gminy
Ciepłowody
 Uchwała Nr 58/XI/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-02 09:21:59 | Data modyfikacji: 2015-09-17 12:30:45.
Uchwała Nr 59/XI/15 Rady Gminy z dnia 30
października 2015r. w sprawie zamiaru
połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w
Ciepłowodach i Gminnego Ośrodka Kultury i
Promocji w Ciepłowodach
 Uchwała 59/XI/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-10-30 14:16:39 | Data modyfikacji: 2015-09-17 12:30:45.
Uchwała Nr 60/XI/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
30 października 2015r. w sprawie wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach
Śląskich na kadencję 2016 - 2019
 Uchwała 60/XI/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-10-30 12:51:13 | Data modyfikacji: 2015-09-17 12:30:45.
Uchwała nr 61/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę
Rady Gminy Ciepłowody w sprawie oreślenia zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Ciepłowody
 Uchwała 61/XII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-30 11:22:11 | Data modyfikacji: 2015-09-17 12:30:45.
Uchwała nr 62/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: Programu
współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016.
 Uchwała 62/XII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-25 13:17:58 | Data modyfikacji: 2015-11-30 11:23:12.
Uchwała nr 63/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości
 Uchwała 63/XII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-25 13:21:19 | Data modyfikacji: 2015-11-30 11:23:12.
Uchwała nr 64/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
 Uchwała 64/XII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-25 13:37:14 | Data modyfikacji: 2015-11-30 11:23:32.
Uchwała nr 65/XII/15 Eady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku
 Uchwała 65/XII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-25 13:41:59 | Data modyfikacji: 2015-11-30 11:23:32.
Uchwała nr 66/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia
wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie
 Uchwała 66/XII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-30 11:27:11 | Data modyfikacji: 2015-11-30 11:23:32.
Uchwała nr 67/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr
20/IV/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku Rady Gminy
Ciepłowody w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze
 Uchwała 67/XII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-30 11:32:44 | Data modyfikacji: 2015-11-30 11:33:26.
Uchwała nr 68/XII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015r.
 Uchwała 68/XII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-25 13:47:53 | Data modyfikacji: 2015-12-21 13:18:24.
Uchwała Nr 69/XIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody
 Uchwała 69/XIII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-12-21 13:20:12 | Data modyfikacji: 2015-12-21 13:18:24.
Uchwała nr 70/XIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok
2016
 Uchwała 70/XIII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-12-21 13:38:57 | Data modyfikacji: 2015-12-21 13:18:24.
Uchwała nr 71/XIII/15 Rady Gminy Cie[płowody z
dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
 Uchwała 71/XIII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:01:05 | Data modyfikacji: 2015-12-21 13:18:24.
Uchwała 72/XIII/15 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
16 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Uchwała 72/XIII/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:17:07 | Data modyfikacji: 2015-12-21 13:18:24.
Uchwała Nr 73/XIV/15 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015r.
 Uchwała 73/XIV/15

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-04 15:48:10 | Data modyfikacji: 2015-12-21 13:18:24.
Uchwała Nr 74/XV/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
1 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy
Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2016 rok
 Uchwała 74/XV/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-02-04 07:19:00 | Data modyfikacji: 2015-12-21 13:18:24.
Uchwała Nr 75/XV/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
1 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok.
 Uchwała 75/XV/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-02-04 07:27:54 | Data modyfikacji: 2015-12-21 13:18:24.
Uchwała Nr 76/XV/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
1 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przemocy w Rodzienie na terenie
Gminy Ciepłowody na 2016r.
 Uchwała 76/XV/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-02-04 07:32:21 | Data modyfikacji: 2015-12-21 13:18:24.
Uchwała Nr 77/XVI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 09 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia
"Aktualizacji Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody
na lata 2015 - 2032"

Uchwała 77/XVI/16

Rozstrzygnięcie nadzorcze

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:29:08 | Data modyfikacji: 2016-03-17 07:48:24.
Uchwała Nr 78/XVI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Ciepłowody na lata 2016 - 2018.
 Uchwała 78/XVI/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-02-11 13:35:41 | Data modyfikacji: 2016-03-17 07:48:24.
Uchwała Nr 79/XVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.
 Uchwała 79/XVII/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:14:10 | Data modyfikacji: 2016-03-03 11:14:58.
Uchwała Nr 80/XVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 2 marca 2016r.
 Uchwała 80/XVII/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:17:04 | Data modyfikacji: 2016-03-03 11:14:58.
Uchwała 81/XVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
2 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Ciepłowodach
 Uchwała 81/XVII/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:20:20 | Data modyfikacji: 2016-03-03 11:14:58.
Uchwała Nr 82/XVIII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 23 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia
"Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ciepłowody w 2016r".
 Uchwała 82/XVIII/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-03-23 16:51:17 | Data modyfikacji: 2016-03-03 11:14:58.
Uchwała Nr 83/XIX/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie odpowiedzi na
skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu przez Prokuratora
Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na uchwałę
Rady Gminy Ciepłowody Nr 204/XXXIII/13 z dnia 31
lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr
47/X/2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31
sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy
Ciepłowody
 Uchwała 83/XIX/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-04-18 07:40:08 | Data modyfikacji: 2016-03-03 11:14:58.
Uchwała Nr 84/XIX/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016r.
 Uchwała 84/XIX/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-04-18 07:44:35 | Data modyfikacji: 2016-03-03 11:14:58.
Uchwała 85/XIX/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
13 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach za rok 2015.
 Uchwała 85/XIX/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-04-18 07:48:36 | Data modyfikacji: 2016-03-03 11:14:58.
Uchwała nr 86/XX/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Ciepłowody za 2015 rok.
 Uchwała 86/XX/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:27:21 | Data modyfikacji: 2016-03-03 11:14:58.
Uchwała nr 87/XX/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 maja 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015
rok.
 Uchwała 87/XX/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:30:44 | Data modyfikacji: 2016-03-03 11:14:58.
Uchwała nr 89/XX/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach
 Uchwała 89/XX/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:40:13 | Data modyfikacji: 2016-03-03 11:14:58.
Uchwała nr 90/XX/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016r.
 Uchwała 90/XX/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:46:51 | Data modyfikacji: 2016-03-03 11:14:58.
Uchwała nr 91/XX/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
25 maja 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
 Uchwała 91/XX/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:09:43 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:17:12.
Uchwała nr 92/XX/2016 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 maja 2016 roku w sprawie dopłat do taryf
za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków
oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach
 Uchwała 92/XX/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:18:33 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:17:12.
Uchwała Nr 93/XXI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 7 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych za udział w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
 Uchwała nr 93/XXI/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:25:41 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:17:12.
Uchwała 94/XXI/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 7
lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2016r.
 Uchwała 94/XXI/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:22:23 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:17:12.
Uchwała Nr 95/XXI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 7 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi ząbkowickiemu
 Uchwała 95/XXI/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:09:14 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:17:12.
Uchwała Nr 96/XXI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 7 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi ząbkowickiemu
 Uchwała Nr 96/XXI/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:04:57 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:17:12.
Uchwała Nr 97/XXI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 7 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Ciepłowody
 Uchwała 97/XXI/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:02:18 | Data modyfikacji: 2016-05-30 15:17:12.
Uchwała Nr 98/XXI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 07.07.2016r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania o odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Ciepłowodach oraz
warunków jego funkcjonowania
 Uchwała 98/XXI/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-08 11:59:17 | Data modyfikacji: 2016-07-08 12:03:05.
Uchwała Nr 99/XXII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ciepłowody
 Uchwała 99/XXII/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-08-25 07:31:24 | Data modyfikacji: 2016-08-25 07:37:38.
Uchwała Nr 100/XXII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok.
 Uchwała 100/XXII/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-08-25 07:39:44 | Data modyfikacji: 2016-08-25 07:37:38.
Uchwała Nr 101/XXII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków na terenie Gminy Ciepłowody
 Uchwała 101/XXII/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-08-25 07:43:46 | Data modyfikacji: 2016-08-25 07:37:38.
Uchwała Nr 102/XXIII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016r.
 Uchwała 102/XXIII/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 12:51:58 | Data modyfikacji: 2016-09-28 12:52:45.
Uchwała 103/XXIII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 września 2016r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej powiatowi ząbkowickiemu
 Uchwała 103/XXIII/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-09-28 12:55:10 | Data modyfikacji: 2016-09-28 12:52:45.
Uchwała Nr 104/XXIV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 17 października 2016r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
 Uchwała 104/XXIV/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:05:40 | Data modyfikacji: 2016-12-09 11:24:56.
Uchwała Nr 105/XXIV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 17 października 2016r. w sprawie powołania
Doraźnej Komisji Rady Gminy CIepłowody do
rozpatrzenia skargi Dyrektora Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach na działalność
Komisji Rewizyjnej
 Uchwała 105/XXIV/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:10:16 | Data modyfikacji: 2016-10-19 08:11:29.
Uchwała Nr 106/XXIV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 17 października 2016r. w sprawie
zobowiązania Wójta Gminy Ciepłowody do zawarcia
umowy
 Uchwała 106/XXIV/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:13:58 | Data modyfikacji: 2016-10-19 08:11:29.
Uchwała Nr 107/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie
miejscowości Ciepłowody
 Uchwała 107/XXV/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-02 07:28:37 | Data modyfikacji: 2016-10-19 08:11:29.
Uchwała Nr 108/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowej
 Uchwała 108/XXV/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-02 07:39:28 | Data modyfikacji: 2016-10-19 08:11:29.
Uchwała Nr 109/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: Programu
współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017.
 Uchwała 109/XXV/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-02 07:50:49 | Data modyfikacji: 2016-10-19 08:11:29.
Uchwała Nr 110/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym
podatku
 Uchwała 110/XXV/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:06:34 | Data modyfikacji: 2016-10-19 08:11:29.
Uchwała Nr 111/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia
opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy
Ciepłowody

Uchwała 111/XXV/16

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:20:12 | Data modyfikacji: 2016-10-19 08:11:29.
Uchwała Nr 112/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016r.
 Uchwała 112/XXV/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:24:34 | Data modyfikacji: 2016-10-19 08:11:29.
Uchwała Nr 113/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2016r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Ciepłowody
 Uchwała 113/XXV/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:28:10 | Data modyfikacji: 2016-10-19 08:11:29.
Uchwała Nr 114/XXVI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.
 Uchwała 114/XXVI/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 11:46:33 | Data modyfikacji: 2016-10-19 08:11:29.
Uchwała nr 115/XXVI/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.
 Uchwała 115/XXVI/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-13 11:50:19 | Data modyfikacji: 2016-10-19 08:11:29.
Uchwała nr 116/XXVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finasowej Gminy Ciepłowody
 Uchwała 116/XXVII/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:08:20 | Data modyfikacji: 2016-10-19 08:11:29.
Uchwała nr 117/XXVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok
2017
 Uchwała 117/XXVII/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:26:19 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:28:29.
Uchwała nr 118/XXVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016r.
 Uchwała 118/XXVII/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:36:31 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:28:29.
Uchwała nr 119/XXVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia
planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na
2017r.
 Uchwała 119/XXVII/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:40:14 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:28:29.
Uchwała nr 120/XXVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania "Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciepłowody
 Uchwała 120/XXVII/16

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:48:22 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:28:29.
Uchwała nr 121/XXVIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Ciepłowodach
 Uchwała 121/XXVIII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-30 15:55:55 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:28:29.
Uchwała nr 122/XXVIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie określenia
zasad ustalenia i przekazywania środków
finansowych na rzecz zakładu budżetowego
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i
usług
 Uchwała 122/XXVIII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-30 15:59:34 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:02:56.
Uchwała nr 123/XXVIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia do
realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Ciepłowody"

Uchwała 123/XXVIII/17

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-30 16:04:25 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 124/XXVIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2017.
 Uchwała 124/XXVIII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-30 16:11:44 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 125/XXVIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Ciepłowody
na 2017rok.
 Uchwała 125/XXVIII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-30 16:16:43 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 126/XXVIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 stycznia 2017r. zmieniająca Uchwałę w
sprawie dopłat do taryf za dostarczenie wody i
odprowadzenie ścieków oraz udzielenia dotacji
przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Ciepłowodach
 Uchwała 126/XXVIII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-30 16:20:26 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 127/XXIX/2017 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 24 lutego 2017r. w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 Uchwała 127/XXIX/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-02-27 15:42:00 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 128/XXIX/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017r.
 Uchwała 128/XXIX/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-02-27 15:45:03 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 129/XXX/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ciepłowody w 2017r".
 Uchwała 129/XXX/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-31 07:31:31 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 130/XXX/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2017r.
 Uchwała 130/XXX/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-31 07:37:49 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 131/XXX/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego
 Uchwała 131/XXX/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-31 07:39:57 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała 132/XXX/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego
 Uchwała 132/XXX/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-31 07:43:58 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 133/XXXI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2017r.
 Uchwała 133/XXXI/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-05-04 14:39:19 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 134/XXXI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach za rok 2016
 Uchwała 134/XXXI/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-05-04 14:43:13 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 135/XXXI/2017 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej będących w zakresie zadań własnych
gminy
 Uchwała 135/XXXI/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-05-04 14:46:12 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 136/XXXI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 kwietnia 2017r. uchylająca uchwałę Rady
gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2009r. w
sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na
koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na
pokrycie kosztów pogrzebu
 Uchwała 136/XXXI/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-05-04 14:50:04 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 137/XXXI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków na terenie Gminy Ciepłowody
 Uchwała 137/XXXI/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-05-04 14:53:32 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 138/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Ciepłowody za 2016 rok
 Uchwała 138/XXXII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:24:06 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 139/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016r.
 Uchwała 139/XXXII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:28:07 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 140/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2016r.
 Uchwała 140/XXXII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:31:00 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 141/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2017r.
 Uchwała 141/XXXII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:34:39 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 142/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej będących w zakresie zadań własnych
gminy
 Uchwała 142/XXXII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:37:43 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 143/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat jak również tryb ich pobierania
 Uchwała 143/XXXII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:43:34 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 144/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie
miejscowości Ciepłowody
 Uchwała 144/XXXII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:46:43 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 145/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi ząbkowickiemu
 Uchwała 145/XXXII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:50:09 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 146/XXXII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu
 Uchwała 146/XXXII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:52:46 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwala nr 147/XXXIII/17 Rady Gminy Cieplowody z
dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2017 rok.
 Uchwala nr 147/XXXIII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:33:20 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 148/XXXIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zamiaru
połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w
Ciepłowodach i Gminnego Ośrodka Kultury i
Promocji w Ciepłowodach
 Uchwała 148/XXXIII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:37:28 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 149/XXXIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zasad udzielenia
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Ciepłowody
  Uchwała 149/XXXIII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:45:23 | Data modyfikacji: 2017-01-30 16:05:07.
Uchwała nr 150/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie utworzenia
Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej
 Uchwała 150/XXXIV/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-28 16:36:34 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała nr 151/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie przejęcia
nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
 Uchwała 151/XXXIV/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-28 16:38:58 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała nr 152/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków na terenie Gminy Ciepłowody
 Uchwała 152/XXXIV/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-28 16:41:50 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała nr 153/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2017r.

Uchwała 153/XXXIV/17

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-30 09:26:37 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała nr 154/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowej

Uchwała 154/XXXIV/17

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-28 16:45:15 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała nr 155/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie miejscowości Ciepłowody

Uchwała 155/XXXIV/17

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-28 16:49:31 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała nr 156/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w Zespole Szkół Samorządowych w
Ciepłowodach oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów

Uchwała 156/XXXIV/17

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-28 16:56:11 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała nr 157/XXXV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 października 2017r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2017r.
 Uchwała 157/XXXV/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-10-09 11:03:43 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała nr 158/XXXV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 października 2017r. w sprawie dopłat do
taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków oraz udzielenie dotacji przedmiotowej
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Ciepłowodach
 Uchwała 158/XXXV/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-10-09 11:07:03 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała 159/XXXVI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2017r. w sprawie: Programu
współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018.
 Uchwała 159/XXXVI/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-01 09:55:35 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała 160/XXXVI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowa

Uchwała 160/XXXVI/17

Załącznik graficzny

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-01 10:01:15 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała nr 161/XXXVI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2017r.
 Uchwała 161/XXXVI/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-01 10:06:11 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała nr 162/XXXVI/17 z dnia 29 listopada
2017r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych i zwolnień w
tym podatku
 Uchwała 162/XXXVI/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-01 10:13:17 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała 163/XXXVI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2017r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Czersk
 Uchwała 163/XXXVI/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-01 10:16:03 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała nr 164/XXXVI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Ciepłowodach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Adma Mickiewicza
 Uchwała 164/XXXVI/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-01 10:19:20 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała 165/XXXVI/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 listopada 2017r. w sprawie
współdziałania przy opracowaniu Strategii
rozwoju społeczno-gospodarczego południowej
części Dolnego Śląska, "SUDETY 2030"
 Uchwała 165/XXXVI/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-01 10:22:01 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała nr 166/XXXVII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody
 Uchwała 166/XXXVII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-21 08:59:18 | Data modyfikacji: 2017-08-28 16:57:26.
Uchwała 167/XXXVII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy na
2018r.
 Uchwała 167/XXXVII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-21 09:24:52 | Data modyfikacji: 2017-12-21 09:25:52.
Uchwała 168/XXXVIII/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2017r.
 Uchwała 168/XXXVIII/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-02 12:44:49 | Data modyfikacji: 2017-12-21 09:25:52.
Uchwała 169/XXXIX/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie miejscowości Ciepłowody

Uchwała 169/XXXIX/17

Załącznik graficzny

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-02 12:50:07 | Data modyfikacji: 2017-12-21 09:25:52.
Uchwała nr 170/XXXIX/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia
planów pracy Rady Gminy na 2018r.
 Uchwała 170/XXXIX/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-02 12:56:09 | Data modyfikacji: 2017-12-21 09:25:52.
Uchwała nr 171/XL/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków na terenie Gminy Ciepłowody
 Uchwała 171/XL/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:50:25 | Data modyfikacji: 2017-12-21 09:25:52.
Uchwała nr 172/XL/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Ciepłowody z dnia 6 czerwca 2017r. w
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłaczeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat jak również tryb ich pobierania
 Uchwała 172/XL/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:38:12 | Data modyfikacji: 2017-12-21 09:25:52.
Uchwała nr 173/XL/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2018r.
 Uchwała 173/XL/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:42:27 | Data modyfikacji: 2017-12-21 09:25:52.
Uchwała nr 174/XL/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowej dla samorządowego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach
 Uchwała 174/XL/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:53:13 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:21.
Uchwała nr 175/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2018.
 Uchwała 175/XLI/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 08:05:05 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:30.
Uchwała nr 176/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Ciepłowody
na 2018r.
 Uchwała 176/XLI/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 08:12:50 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała nr 177/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych za
udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym
 Uchwała 177/XLI/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 08:18:15 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała 178/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
28 lutego 2018r. w sprawie organizacji wspólnej
obsługi prawnej
 Uchwała 178/XLI/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 08:22:02 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała nr 179/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały
określającej zasady udzielania i rozmiaru
zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w Zespole Szkół Samorządowych w
Ciepłowodach oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowgo wymiaru godzin zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia
tygoniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów
 Uchwała 179/XLI/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 08:27:28 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała nr 180/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.
 Uchwała 180/XLI/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 08:31:53 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała nr 181/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
gromadzonych przez samorządowe jednostki
budżetowe prowadzące działalność oświatową
 Uchwała 181/XLI/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 08:34:48 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała nr 182/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie diet dla przewodniczących organu
wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy
Ciepłowody
 Uchwała 182/XLI/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 08:37:56 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała nr 183/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ciepłowody w 2018 roku".
 Uchwała 183/XLI/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 08:44:29 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała nr 184/XLI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej zadania w zakresie kontroli
 Uchwała 184/XLI/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 08:47:26 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała 185/XLII/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
28 marca 2018r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowych ze środków budżetu
gminy Ciepłowody pochodzących z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dofinansowanie przedsięwzięć służących
ochronie powietrza
 Uchwała 185/XLII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-30 09:17:20 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała 186/XLII/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
28 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018r.
 Uchwała 186/XLII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-30 09:25:30 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała 187/XLII/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
28 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie
Gminy Ciepłowody na 2018r.
 Uchwała 187/XLII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-30 09:29:03 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała nr 188/XLII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy
Ciepłowody na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu
 Uchwała 188/XLII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-30 09:32:55 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała nr 189/XLII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy
Ciepłowody na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała 189/XLII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-30 09:35:30 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała nr 190/XLIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018r.
 Uchwała 190/XLIII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-04-30 07:49:03 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała nr 191/XLIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad
przyznawania i wysokości diet dla
przewodniczącego organu wykonawczego jednostek
pomocniczych Gminy Ciepłowody
 Uchwała 191/XLIII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:17:54 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała 192/XLIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie poboru podatku rolnego od
nieruchomości, leśnego w drodze inkasa
 Uchwała 192/XLIII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:38:20 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała nr 193/XLIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie
miejscowości Jakubów
 Uchwała 193/XLIII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:41:29 | Data modyfikacji: 2018-03-02 08:15:39.
Uchwała nr 194/XLIV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.
 Uchwała 194/XLIV/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:47:36 | Data modyfikacji: 2018-05-28 12:11:47.
Uchwała nr 195/XLIV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Ciepłowody w 2018r.
 Uchwała 195/XLIV/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:51:41 | Data modyfikacji: 2018-05-28 12:11:54.
Uchwała nr 196/XLIV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach za 2017r.
 Uchwała 196/XLIV/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:59:22 | Data modyfikacji: 2018-05-28 12:12:03.
Uchwała nr 197/XLIV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach za rok 2017.
 Uchwała 197/XLIV/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 12:06:52 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 198/XLIV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 28 maja 2018r. w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa
Stary Henryków
 Uchwała 198/XLIV/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 12:10:56 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 199/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Ciepłowody
 Uchwała 199/XLV/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:25:50 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 200/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017r.
 Uchwała 200/XLV/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:30:05 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 201/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Ciepłowody
 Uchwała 201/XLV/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:32:50 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 202/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.
 Uchwała 202/XLV/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:37:23 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 203/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie udzeielenia
pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu
 Uchwała 203/XLV/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:40:07 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 204/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie dopłat do taryf
za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach
 Uchwała 204/XLV/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:43:33 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 205/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia
projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy
Ciepłowody w celu przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu
 Uchwała 205/XLV/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:48:52 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 206/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia
odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
gminy Ciepłowody

Uchwała 206/XLV/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:56:47 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 207/XLV/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków na terenie Gminy Ciepłowody
 Uchwała 207/XLV/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-02 11:00:39 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała 208/XLVI/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
13 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018r.

Uchwała 208/XLVI/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:17:30 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 209/XLVI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowej

Uchwała 209/XLVI/18

Załącznik graficzny

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:20:50 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 210/XLVI/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 13 sierpnia 2018r. uchylająca uchwałę nr
206/XLVI/18 Rady Gminy Ciepłowody w sprawie
wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie gminy

Uchwała 210/XLVI/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:25:07 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała 211/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2018r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie
zadania pod nazwą "Rozwój infrastruktury
rekrteacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez
stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i
turystów"
 Uchwała 211/XLVII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-19 07:42:19 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 212/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2018r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu
 Uchwała 212/XLVII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-19 07:47:08 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 213/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2018r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego
 Uchwała 213/XLVII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-19 07:50:10 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 214/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2018r. zmieniająca uchwałę w
sprawie "Programu współpracy Gminy Ciepłowody z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 Uchwała 214/XLVII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-19 07:54:49 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 215/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2018r. w sprawie: wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości
 Uchwała 215/XLVII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-19 07:58:32 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 216/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018r.

Uchwała 216/XLVII/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-19 08:08:29 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 217/XLVII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 14 września 2018r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla
osób bezdomnych
 Uchwała 217/XLVII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-09-19 08:16:37 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 218/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie przyjęcia
strategii rozwoju społeczno - gospodarczego
południowej i zachodniej części Dolnego
Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030"

Uchwała 218/XLVIII/18

Załącznik do uchwały 218/XLVIII/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:40:21 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:44:39.
Uchwała nr 219/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej
 Uchwała 219/XLVIII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:48:10 | Data modyfikacji: 2018-10-30 13:02:49.
Uchwała nr 220/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciepłowody
 Uchwała 220/XLVIII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:50:47 | Data modyfikacji: 2018-10-30 13:02:59.
Uchwała nr 221/XLVIII/18 Rady Gminy Cieplowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała 221/XLVIII/18

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:58:45 | Data modyfikacji: 2018-10-30 13:02:59.
Uchwała nr 222/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Ciepłowody
 Uchwała 222/XLVIII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-30 13:08:05 | Data modyfikacji: 2018-10-30 13:02:59.
Uchwała nr 223/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie zajęcia
stanowiska w odniesieniu do wniosku Prokuratora
Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich o uchylenie
bądź zmianę w części uchwały Rady Gminy
Ciepłowody nr 176/XXXV/2006 z dnia 28 marca
2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy
Ciepłowody
 Uchwała 223/XLVIII/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-30 13:12:32 | Data modyfikacji: 2018-10-30 13:02:59.
Apel Nr 1 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 11
listopada 2018r. w związku z obchodami 100 lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości
 Apel nr 1

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-13 08:11:49 | Data modyfikacji: 2018-10-30 13:02:59.
Uchwała nr 224/L/2018 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 16 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na
lata 2018-2022
 Uchwała 224/L/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-19 15:33:05 | Data modyfikacji: 2018-10-30 13:02:59.
Uchwała nr 225/L/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
16 listopada 2018r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Ciepłowody oraz zakazu sprzedaży, podawania,
wnoszenia, i spożywania napojów alkoholowych
 Uchwała 225/L/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-19 15:37:44 | Data modyfikacji: 2018-10-30 13:02:59.
Uchwała nr 226/L/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
16 listopada 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Ciepłowody
 Uchwała 226/L/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-19 15:40:12 | Data modyfikacji: 2018-10-30 13:02:59.
Uchwała nr 227/L/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia
16 listopada 2018r. w sprawie: Programu
współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019
 Uchwała 227/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-19 15:45:55 | Data modyfikacji: 2018-10-30 13:02:59.
Data wprowadzenia: 2018-11-19 15:45:55
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak