WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST 2014 R

Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z
dnia 27 sierpnia 2014 o miejscu i czasie
przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów
wyborczych

KOMUNIKAT

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-01 16:09:25.
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu podaje do
wiadomości publicznej liczbę mieszkańców w
poszczególnych gminach, według stanu na dzień
31 grudnia 2013 r.

KOMUNIKAT

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-01 16:11:48.
Zarządzenie Nr 351/14 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw wyborów

Zarządzenie 351/14

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-03 13:18:53 | Data modyfikacji: 2014-09-03 13:21:31.
Zarządzenie Nr 354/14 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 września 2014r. w sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomości
 Zarządznie 354/14

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-04 07:45:26 | Data modyfikacji: 2014-09-03 13:21:31.
Zarządzenie Nr 358/14 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 września 2014r. w sprawie wyznaczenia
obwodowych komisji wyborczych dla celów
głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 358/14

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-03 13:18:37 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:19:19.
Zarządzenie Nr 363/14 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 października 2014r. w sprawie: powołania
koordynatora gminnego oraz operatorów systemów
informatycznych obwodowych komisji wyborczych
powołanych w celu przeprowadzenia wyborów
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
 Zarządznie 363/14

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-24 09:02:39 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:19:19.
Zarządzenie Nr 364/14 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 października 2014r. w sprawie wskazania
przez Wójta Gminy Ciepłowody pracowników
samorządowych Gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych wchodzących do obwodowych komisji
wyborczych
 Zarządznie 364/14

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-24 09:04:45 | Data modyfikacji: 2014-10-03 13:19:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 3
września 2014r. o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach w wyborach do Rady Gminy
Ciepłowody, zarządzonych na dzień 16 listopada
2014r.
 OBWIESZCZENIE

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-04 07:49:48 | Data modyfikacji: 2014-09-30 07:23:03.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 23 września 2014r. o
składzie Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach
 Informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-23 12:59:22 | Data modyfikacji: 2014-09-30 07:23:03.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 23 września 2014r. o
terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji
list kandydatów
 Informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:03:38 | Data modyfikacji: 2014-09-30 07:23:03.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 23 września 2014r. o
terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji
list kandydatów

UWAGA ZMIANA!

 Informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-25 07:56:01 | Data modyfikacji: 2014-09-30 07:23:03.
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 23 września 2014r. w sprawie
wyboru przewodniczącego komisji
 Uchwała nr 1

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:09:34 | Data modyfikacji: 2014-09-23 13:10:13.
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 23 września 2014r. w sprawie
wyboru zastępcy przewodniczącego komisji
 Uchwała nr 2

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-23 13:11:54 | Data modyfikacji: 2014-09-23 13:10:13.
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 29 września 2014r. w sprawie
powołania pełnomocnika ds. obsługi
informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach
 Uchwała nr 3

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-29 16:26:55 | Data modyfikacji: 2014-09-23 13:10:13.
Uchwała nr 4/14 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 22 października 2014r. w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
 Uchwała nr 4

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-22 14:28:55 | Data modyfikacji: 2014-10-24 08:53:00.
Uchwała Nr 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach z dnia 22 października 2014r. w
sprawie przyznania numerów dla list kandydatów
komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy
Ciepłowody zarządzonych na dzień 16 listopada
2014r.
 Uchwała nr 5

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-22 14:34:51 | Data modyfikacji: 2014-10-24 08:53:00.
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
CIEPŁOWODACH z dnia 22 października 2014r. o
przyznanych numerach dla list kandydatów
komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy
Ciepłowody zarządzonych na dzień 16 listopada
2014r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-22 14:38:38 | Data modyfikacji: 2014-10-24 08:53:00.
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
CIEPŁOWODACH z dnia 22 października 2014r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Ciepłowody
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-22 14:42:18 | Data modyfikacji: 2014-10-24 08:53:00.
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
CIEPŁOWODACH z dnia 24 października 2014r. o
zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy
Ciepłowody
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-24 08:59:58 | Data modyfikacji: 2014-10-24 08:53:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 30
września w sprawie informacji o numerach i
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika przez wyborców
niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z
obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez
wójta dla przeprowadzenia głosowania
korespondencyjnego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-07 11:30:43 | Data modyfikacji: 2014-10-08 13:14:17.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania
terytorialnych komisji wyborczych
 Postanowienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-22 14:57:52 | Data modyfikacji: 2014-10-08 13:14:17.
STRONA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 


STRONA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych


 


Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach


Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 18 września 2014r. o terminie i miejscu losowania składów terytorialnych komisji wyborczych


 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-03 13:09:08 | Data modyfikacji: 2014-09-23 13:04:09.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
z dnia 23 września 2014r. w sprawie powołania
terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie

Załącznik

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-23 10:12:20 | Data modyfikacji: 2014-09-23 13:04:09.
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Z
dnia 18 września 2014 r. w sprawie zwrócenia
się do wyborców o zgłaszanie kandydatur do
składów terytorialnych komisji wyborczych
powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.

KOMUNIKAT

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:58:13 | Data modyfikacji: 2014-09-23 13:04:32.
Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej we Wrocławiu
 Informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-25 09:26:10 | Data modyfikacji: 2014-09-25 09:27:13.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w we
Wrocławiu z dnia 26 września 2014r. w sprawie
zmian w składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
we Wrocławiu w wyborach do organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach
wójtów burmostrzów i prezydentów miast,
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 Postanowienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-26 14:02:57 | Data modyfikacji: 2014-09-25 09:27:13.
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z
dnia 2 października w sprawie zmian w składzie
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu w
wyborach do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014r.
 Postanowienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-03 08:43:28 | Data modyfikacji: 2014-10-03 08:47:29.
Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z
dnia 16 października o terminie losowania
numerów list
 Komunikat

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-17 09:24:35 | Data modyfikacji: 2014-10-17 09:25:32.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w
Ciepłowodach o godzinach pełnionych dyżurów w
przededniu oraz w dniu głosowania
 Informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-11-13 13:22:54 | Data modyfikacji: 2014-10-17 09:25:32.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z
dnia 17 paździenika 2014 o o terminie i miejscu
losowania numerów list kandydatów na radnych
zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z
terenu działania Komisarza Wyborczego w
Wałbrzychu, zarządzonych na dzień 16 listopada
2014 r.
 Komunikat

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:47:43 | Data modyfikacji: 2014-10-17 09:25:32.
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU z
dnia 17 października 2014r. o przyznanych
numerech dla list kandydatów komitetów
wyborczych w wyborach do Rady Powiatu
Ząbkowickiego zarządzonych na 16 listopada
2014r.
 Informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-20 07:06:55 | Data modyfikacji: 2014-10-20 07:08:59.
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO we Wrocławiu z
dnia 17 października 2014r. o przyznanych
numerach dla list kandydatów komitetów
wyborczych w wyborach do Sejmiku Wojwództwa
Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 16
listopada 2014r.
 Komunikat

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-20 07:12:48 | Data modyfikacji: 2014-10-20 07:08:59.
Zarządzenie Nr 363/14 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 października 2014r. w sprawie: powołania
koordynatora gminnego oraz operatorów systemów
informatycznych obwodowych komisji wyborczych
powołanych w celu przeprowadzenia wyborów
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Zarządzenie 363/14

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:45:44 | Data modyfikacji: 2014-10-20 07:08:59.
Zarządzenie Nr 364/14 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 października 2014r. w sprawie wskazania
przez Wójta Gminy Ciepłowody pracowników
samorządowych Gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych wchodzących do obwodowych komisji
wyborczych

Zarządzenie 364/14

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:46:55 | Data modyfikacji: 2014-10-20 07:08:59.
KOMUNIKAT NR 1 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17
października 2014r. o terminie i miejscu
losowania numerów list kandydatów na radnych
zarejestrowanych w wyborach do rady gminy
Ciepłowody, zarządzonych na dzień 16 listopada
2014r.
 Komunikat

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:49:55 | Data modyfikacji: 2014-10-20 07:08:59.

Zobacz:
 Wybory Samorządowe 2010 .  Wybory Parlamentarne .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ciepłowody .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ciepłowody 2013 .  WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ 2015 .  WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 .  WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST 2014 R .  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 .  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE ZARZĄDZONE NA 6 WRZEŚNIA 2015R. .  WYBORY PARLAMENTARNE ZARZĄDZONE NA 25 PAŹDZIENIKA 2015 .  Sesja XXXIX .  Sesja XXXVII .  Sesja XLV .  Sesja XLII .  Sesja XLI .  Sesja XL .  Sesja XXI .  Sesja XXXVIII . 
Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:49:55
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak