MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM

 LP.   
                           NR UCHWAŁY Z DNIA

 OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM

1. UCHWAŁA NR 169/XXVII/2001 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 27. 09. 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Ciepłowody

Dolno.2001.155.2140 z dnia 22 listopada 2001

2. UCHWAŁA NR 8/II/2002 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 29 listopada 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Ciepłowody

 Dolno.2003.9.199 z dnia 29 stycznia 2003

3. UCHWAŁA NR 30/V/2003 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 21 marca 2003 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ciepłowody

 Dolno.2003.95.1867 zdnia 4 lipca 2003 r

4. UCHWAŁA NR 80/XVI/204 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 23 kwietnia 2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów związanych z powierzchniową eksploatacją kopaliny ze złoża "Targowica", położonych w granicach gminy Ciepłowody

Dolno.2004.122. 2154 z dnia 29 czerwca 2004

5.

UCHWAŁA NR 175/XXXV/2006 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 28 marca 2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody

Załącznik graficzny nr 8 Cienkowice

Załącznik graficzny nr 9 Cienkowice

Załącznik graficzny nr 10 Czesławice

Załącznik graficzny nr 11 Czesławice

Załącznik graficzny nr 26 Muszkowice

Załącznik graficzny nr 27 Muszkowice

Załącznik graficzny nr 31 Stary Henryków

Załącznik graficzny nr 32 Stary Henryków

Załącznik graficzny nr 41 Wilamowice

Załącznik graficzny nr 42 Wilamowice

Załącznik graficzny nr 43 Wilamowice

 Dolno.2006.91.1574 z dnia 11 maja 2006

6.

UCHWAŁA NR 47/X/2007 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 31. 08. 2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Ciepłowody

Mapa Baldwinowice

Mapa Baldwinowice 1

Mapa Brochocin

Mapa Brochocin 1

Mapa Ciepłowody

Mapa Ciepłowody 1

Mapa Dobrzenice

Mapa Jakubów

Mapa Jakubów 1

Mapa Janówka (Racz)

Mapa Janówka

Mapa Janówka 1

Mapa Janówka 2

Mapa Karczowice

Mapa Karczowice 1

Mapa Kobyla Głowa

Mapa Kobyla Głowa 1

Mapa Kolonia Ciepłowody

Mapa Koźmice

Mapa Koźmice 1

Mapa Piotrowice Polskie

Mapa Piotrowice Polskie 1

Mapa Piotrowice Polskie 2

Mapa Targowica

Mapa Targowica 2

Mapa Targowica 3

Mapa Targowica 4

Mapa Targowica 5

Mapa Targowica (wieś)

Mapa Tomice

Mapa Tomice 2

Mapa Dobrzenice

Mapa Stary Henryków

Załącznik nr 33 do Uchwały Nr 47/X/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r

 Dolno.2007.279.3427

z dnia 27 listopada 2007

7. UCHWAŁA NR 77/XIV/2008 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 30. 01. 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach terenu górniczego "Targowica I" w miejscowości Targowica, gmina Ciepłowody

 Dolno.2008.166.1898 z dnia 17 czerwca 2008

8. UCHWAŁA NR 126/XXII/2008 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 30.10.2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ciepłowody w rejonie ulicy Kolejowej

 Dolno.2009.26.655 z dnia 19 lutego 2009

9.

UCHWAŁA NR 141/XXV/08 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 30. XII. 2008w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowody, gmina Ciepłowody, zmieniającego w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody przyjęty uchwałą nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006 r.

Załącznik graficzny

Dolno.2009.54.1135 z dnia 30 marca 2009

10.

UCHWAŁA NR 172/XXXII/09 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 2 lipca 2009 wsprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek obejmujących udokumentowane złoże "Targowica - Wschód" oraz dla działki o nr ewid. 52 (A.M.1) położonych w obrębie wsi Targowica, gmina Ciepłowody

 Dolno.2009.150.2893 z dnia 10 września 2009

11.

UCHWAŁA NR 113/XVII/12 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody w celu umożliwienia rozwoju funkcji rekreacyjno - sportowych w obrębach wsi: Muszkowice - dz. nr 215, Ciepłowody - dz. nr 242, 351 i Kobyla Głowa -dz. nr 73

 Dolno.2012.1763
 z dnia 14 maja 2012 r

12.

 UCHWAŁA NR 167/XXVII/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody

 Dolno.2013.3171
z 15 maja 2013

13.

 UCHWAŁA NR 175/XXIX/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w granicach wsi Ciepłowody

 Dolno.2013.3706 z dnia 13 czerwca 2013 r.

14.

 UCHWAŁA NR 176/XXIX/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 22 marca 2013 r.w sprawie zmiany uchwały nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody

Dolno.2013.4644z dnia 9 sierpnia 2013 r.

15.

 UCHWAŁA NR 204/XXIX/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 47/X/2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody

 Dolno.2013.4638z dnia 8 sierpnia 2013 r.

16.

 UCHWAŁA NR 178/XXIX/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 22 marca 2013 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej położonego w granicach obszaru wsi Stary Henryków

 Dolno.2013.4645z dnia 9 sierpnia 2013 r.

17.

 UCHWAŁA NR 179/XXIX/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 22 marca 2013 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej położonego w granicach obszaru wsi Ciepłowody i Piotrowice Polskie

Dolno.2013.4646 z dnia 9 sierpnia 2013 r.

18.

 UCHWAŁA NR NR 215/XXXV/13 RADY GMINY CIEPŁOWODYz dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Cienkowice.

 Dolno.2013.5757 z dnia 15 listopada 2013 r.

19.

 UCHWAŁA NR NR 216/XXXV/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Kobyla Głowa

 Dolno.2013.5758 z dnia 15 listopada 2013 r

20.

 UCHWAŁA NR 226/XXXVI/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 175 / XXXV / 2006 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody.

 Dolno.2014.102 z dnia 8 stycznia 2014 r

21.

 UCHWAŁA Nr 235/XXXVII/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody dla: 1. Obręb Stary Henryków - działka nr 16/1, 16/2, 140/2; 2. Obręb Muszkowice - działka nr 165/1, 165/2

Dolno.2014.682 z dnia 12 lutego 2014 r

22.

 UCHWAŁA NR 245/XXXVIII/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Ciepłowody

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 Dolno.2014.1587 z dnia 27 marca 2014 r

23.

 UCHWAŁA NR 246/XXXVIII/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 19 marca 2014 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Ciepłowody w obrębie wsi Muszkowice

Załącznik graficzny

Dolno.2014.1588 z dnia 27 marca 2014 r

24.

UCHWAŁA NR 247/XXXVIII/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 19 marca 2014 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Baldwinowice

Załącznik graficzny

Dolno.2014.1589 z dnia 27 marca 2014 r

25.

UCHWAŁA NR 258/XL/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY Z DNIA 30 KWIETNIA 2014 R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części wsi Ciepłowody

Załącznik graficzny

 Dolno.2014.2338 z dnia 12 maja 2014 r

26.

UCHWAŁA NR 264/XLI/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY Z DNIA 28 MAJA 2014 R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Wilamowice

Załącznik graficzny

Dolno.2014.2643 z dnia 5 czerwca 2014 r

27.

UCHWAŁA NR 265/XLII/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY Z DNIA 11 CZERWCA 2014 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Ciepłowody w obrębie wsi Brochocin

Załącznik graficzny

 Dolno.2014.2822 z dnia 23 czerwca 2014 r.

28.

UCHWAŁA  NR 266/XLII/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY Z DNIA  11 CZERWCA 2014 R.w sprawie zmiany Uchwały Nr 47 / X / 2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody.

Dolno.2014.2823 z dnia 23 czerwca 2014 r

29.

 Uchwała Nr 278/XLIV/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 10 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baldwinowice  

 

Dolno.2014.3897 z dnia 19 września 2014 r.

 

30.

 Uchwała Nr 279/XLIV/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 10 września 2014r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koźmice 

Załącznik graficzny

 Dolno.2014.3898 z dnia 19 września 2014 r.

31.

 UCHWAŁA NR 281/XLV/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 8 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Henryków

 Dolno.2014.4371 z dnia 16 października 2014 r.

32.

 UCHWAŁA  NR 282/XLV/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 8 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: DOBRZENICE, JAKUBÓW, MUSZKOWICE, CIENKOWICE i CZESŁAWICE.

 Dolno.2014.4372 z dnia 16 października 2014 r.

33.

 Uchwała Nr 26/IV/2015 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Ciepłowody w obrębie wsi Tomice

Załącznik graficzny

 DZ. URZ. WOJ. 2015.997 Ogłoszony: 2015-03-06

34.

 Uchwała nr 154/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowej

Załącznik graficzny

 DZ. URZ. WOJ. 2017.3620
Ogłoszony: 01.09.2017

35.

 Uchwała nr 155/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow obrębie miejscowości Ciepłowody

Załącznik graficzny

 DZ. URZ. WOJ. 2017.3621
Ogłoszony: 01.09.2017

36.

 Uchwała 169/XXXIX/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Ciepłowody

Załącznik graficzny

 DZ. URZ. WOJ. 2018.64
Ogłoszony: 04.01.2018

37.

 Uchwała 209/XLVI/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowej

Załącznik graficzny

 DZ.URZ. WOJ.2018.4020
Ogłoszony: 20.08.2018r.

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-08 13:20:48 | Data modyfikacji: 2018-12-18 10:16:25.
Data wprowadzenia: 2014-09-08 13:20:48
Data modyfikacji: 2018-12-18 10:16:25
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak