OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI JAKUBÓW

Wyłożenie odbędzie się od 3 października 2018r. do 5 listopada 2018r. w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:52:49 | Data modyfikacji: 2018-10-03 10:56:25.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O WYŁOŻENIU
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zawiadomienie  o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ciepłowody  w rejonie ulicy Kolejowej.

 OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:23:38 | Data modyfikacji: 2018-06-15 10:27:40.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI JAKUBÓW
 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu.pdf

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-16 09:19:40 | Data modyfikacji: 2018-11-16 09:22:48.
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie miejscowości Jakubów
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-11 12:10:42 | Data modyfikacji: 2018-05-11 12:11:23.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie miejscowowści Ciepłowody

Wójt Gminy Ciepłowody zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Ciepłowody uchwały: nr 160/XXXVI/17 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Wsi Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowa

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:00:56 | Data modyfikacji: 2018-02-06 13:03:26.
OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości informację, że podjęo:


1. Uchwałę nr 169/XXXIX/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Ciepłowody

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-08 14:20:50 | Data modyfikacji: 2018-01-08 14:23:10.
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o obrębie miejscowości Ciepłowody

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:02:05 | Data modyfikacji: 2018-01-08 14:23:10.
Ogłoszenie

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości informacje, że podjęto:


1. Uchwałę nr 154/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowej


2. Uchwałę 155/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Ciepłowody

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-09-05 07:12:46 | Data modyfikacji: 2018-01-08 14:23:10.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Zawiadmaiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębie miejscowości Ciepłowody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 lipca do 31 lipca 2017r.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-23 11:15:25 | Data modyfikacji: 2017-06-23 11:17:09.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ciepłowody w rejonie ulicy Kolejowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 3 lipca 2017r. do 31 lipca 2017r.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-23 11:10:41 | Data modyfikacji: 2017-06-23 11:14:05.
OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie miejscowości
Ciepłowody
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 13:51:55 | Data modyfikacji: 2017-06-23 11:14:05.
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie miejscowości
Ciepłowody

Rada Gminy Ciepłowody podjęła uchwałę nr 108/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowa

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 10:14:56 | Data modyfikacji: 2016-12-23 10:15:29.
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie miejscowości
Ciepłowody

Rada Gminy Ciepłowody podjęła uchwałę nr 107/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Ciepłowody

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-23 10:09:14 | Data modyfikacji: 2016-12-23 10:11:45.
Ogłoszenie

Uchwałą nr 26/IV/2015 Rada Gminy Ciepłowody w dniu 25 lutego 2015r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Ciepłowody w obrębie wsi Tomice

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-16 13:20:49 | Data modyfikacji: 2016-12-23 10:11:45.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI TOMICE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie nastąpi w dniach od 16 grudnia 2014r. do 21 stycznia 2015r. 

 Ogłoszenie o wyłożeniu

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-02 13:24:20 | Data modyfikacji: 2014-12-02 13:25:11.
Ogłoszenie

1. Uchwałą nr 281/XLV/14 Rada Gminy Ciepłowody w dniu 8 października 2014r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Henryków


2. Uchwałą nr 282/XLV/14 Rada Gminy Ciepłowody w dniu 8 października 2014r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobrzenice, Jakubów, Muszkowice, Cienkowice i Czesławice

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-16 14:14:27 | Data modyfikacji: 2014-12-02 13:25:11.
Ogłoszenie

1. Uchwałą nr 278/XLIV/14 Rada Gminy Ciepłowody w dniu 10 września 2014r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Baldwinowice


2. Uchwałą nr 279/XLIV/14 Rada Gminy Ciepłowody w dniu 10 września 2014r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Koźmice

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-16 08:45:03 | Data modyfikacji: 2014-12-02 13:25:11.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baldwinowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-06-10 10:23:26 | Data modyfikacji: 2014-06-10 10:24:43.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koźmice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-06-04 08:09:11 | Data modyfikacji: 2014-06-10 10:25:48.
Ogłoszenie
Uchwałą nr 264/XLI/14 Rada Gminy Ciepłowody z dnia 28 maja 2014r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Wilamowice

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 13:06:03 | Data modyfikacji: 2014-06-10 10:25:48.
Ogłoszenie
Uchwałą nr 258/XL/14 Rada Gminy Ciepłowody w dniu 30 kwietnia 2014r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części wsi Ciepłowody
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-05-05 16:47:45 | Data modyfikacji: 2014-05-29 13:07:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

projektu  zmiany uchwały nr 47/X/2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 sierpnia 2007r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  Zmiana w/wym. uchwały dotyczy terenów niżej wymienionych działek:

  1. obręb Baldwinowice – dz. nr 107 cz., 108, 109 cz.,
  2. obręb Dobrzenice – dz. nr 121/2, 122.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-04-23 11:35:48 | Data modyfikacji: 2014-04-28 08:19:24.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Ciepłowody w obrębie wsi Brochocin
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-04-23 11:30:21 | Data modyfikacji: 2014-04-28 08:22:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu na
środowisko

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wilamowice

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-03-28 12:34:56 | Data modyfikacji: 2014-03-28 12:41:27.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
dla części gminy Ciepłowody w obrębie wsi Muszkowice

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-01-29 12:27:33 | Data modyfikacji: 2014-01-29 12:29:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O PONOWNYM
WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  1. Obręb Ciepłowody - dz. nr 109, 312 część, 313 część, 910, 911, 912, 928
  2. Obręb Dobrzenice - dz. nr 74
  3. Obręb Karczowice - dz. nr 29
  4. Obręb Brochocin - dz. nr 32,34,37 część, 38 część, 76
  5. Obręb Piotrowice Polskie - dz. nr 64 część
  6. Obręb Tomice - dz. nr 77.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-01-29 12:34:18 | Data modyfikacji: 2014-01-29 12:29:14.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
częsci obszaru wsi Baldwinowice

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-01-29 12:42:08 | Data modyfikacji: 2014-01-29 12:42:36.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRAZ Z PROGNOZĄ ODZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA
ŚRODOWISKO
do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części wsi Ciepłowody

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-03-10 08:22:38 | Data modyfikacji: 2014-03-10 08:25:42.
OGŁOSZENIE w sprawie MPZP
Ogłoszenie  

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-03-28 12:43:13 | Data modyfikacji: 2014-03-28 12:43:43.
Data wprowadzenia: 2014-03-28 12:43:13
Data modyfikacji: 2014-03-28 12:43:43
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak