2013r.

Zarządzenie Nr 215/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na
rok 2013
 Zarządzenie 215/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:30:43.
Zarządzenie Nr 216/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 09.01.2013r. w sprawie przekazania informacji
o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
podległym jednostkom organizacyjnym Gminy
Ciepłowody oraz wysokości dotacji i wpłat do
budżetu w 2013r.
 Zarządzenie 216/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-01-21 09:51:09.
Zarządzenie Nr 217/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody
2013 r.
 Zarządzenie 217/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-01-11 08:55:35 | Data modyfikacji: 2013-01-21 09:51:45.
Zarządzenie Nr 218/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie dokumentacji
sporządzonej przez jednostki organizacyjne w
zakresie wzajemnych rozliczeń
 Zarządzenie 218/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-02-15 14:20:59 | Data modyfikacji: 2013-01-21 09:51:45.
Zarządzenie Nr 219/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2013 roku.
 Zarządzenie 219/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-02-18 08:20:51 | Data modyfikacji: 2013-01-21 09:51:45.
Zarządzenie Nr 220/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 Zarządzenie 220/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-02-20 07:49:55 | Data modyfikacji: 2013-01-21 09:51:45.
Zarządzenie Nr 221/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie powołania
Komisji Socjalnej
 Zarządzenie 221/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-02-20 07:52:19 | Data modyfikacji: 2013-01-21 09:51:45.
Zarządzenie Nr 222/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 222/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-03-07 13:38:30 | Data modyfikacji: 2013-01-21 09:51:45.
Zarządzenie Nr 223/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 06 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2013 r.
 Zarządzenie 223/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-03-07 13:43:08 | Data modyfikacji: 2013-01-21 09:51:45.
Zarządzenie Nr 224/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 07 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2013 r. z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2013r.
 Zarządzenie 224/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-03-08 09:24:39 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:35:08.
Zarządzenie Nr 225/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zbycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 225/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-03-11 09:00:50 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:35:08.
Zarządzenie Nr 226/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie 226/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-03-11 09:03:19 | Data modyfikacji: 2013-03-11 09:35:08.
Zarządzenie Nr 227/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu za 2012 rok.
 Zarządzenie 227/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-03-26 07:23:31 | Data modyfikacji: 2013-03-26 07:25:01.
Zarządzenie Nr 228/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych jednostek sektora finansów
publicznych
 Zarządzenie 228/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-03-26 07:32:24 | Data modyfikacji: 2013-03-26 07:25:01.
Zarządzenie Nr 229/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie 229/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-04-04 08:10:24 | Data modyfikacji: 2013-03-26 07:25:01.
Zarządzenie Nr 230/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie pobierania
opłat za dzierżawę nieruchomości należących
do Gminy Ciepłowody a stanawiących drogi
wewnętrzne
 Zarządzenie 230/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-04-15 10:25:01 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:40:18.
Zarządzenie Nr 231/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy 2013 r.
 Zarządzenie 231/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-05-02 10:57:08 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:40:18.
Zarządzenie Nr 232/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 maja 2013 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego
gminy Ciepłowody za 2012 rok.
 Zarządzenie 232/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-05-02 13:51:54 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:40:18.
Zarządzenie Nr 233/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 7 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji
Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 233/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-05-08 13:33:10 | Data modyfikacji: 2013-05-09 09:34:06.
Zarządzenie Nr 234/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie 234/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-05-17 09:12:59 | Data modyfikacji: 2013-05-17 09:13:27.
Zarządzenie Nr 235/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 235/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-05-21 13:25:31 | Data modyfikacji: 2013-05-21 13:27:40.
Zarządzenie Nr 236/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie 236/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-05-15 11:17:50 | Data modyfikacji: 2013-05-21 13:30:13.
Zarządzenie Nr 237/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji
do brakowania i zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej kat. B przechowywanej w archiwum
zakładowym Urzędu Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 237/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-06-04 08:26:49 | Data modyfikacji: 2013-06-04 08:27:09.
Zarządzenie Nr 238/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zbycia
nieruchomości stanowiących właność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 238/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-05-27 12:42:18 | Data modyfikacji: 2013-05-27 12:42:48.
Zarządzenie Nr 239/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie 239/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-05-27 15:58:33 | Data modyfikacji: 2013-05-28 10:35:18.
Zarządzenie Nr 240/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 03 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w
budżecie gminy na 2013r.
 Zarządzenie 240/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-06-05 13:34:59 | Data modyfikacji: 2013-06-05 13:36:35.
Zarządzenie Nr 241/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 03 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za rok
2012.
 Zarządzenie 241/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-06-05 13:38:50 | Data modyfikacji: 2013-06-05 13:41:38.
Zarządzenie Nr 242/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: zbycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 242/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-06-18 11:44:52 | Data modyfikacji: 2013-06-18 11:45:52.
Zarządzenie Nr 243/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie 243/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-06-18 11:49:51 | Data modyfikacji: 2013-06-18 11:45:52.
Zarządzenie Nr 244/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wniosku Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach z
siedzibą w Ciepłowodach o zatwierdzenie taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
 Zarządzenie 244/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-06-25 10:33:11 | Data modyfikacji: 2013-06-18 11:45:52.
Zarządzenie Nr 245/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania
komisji przetergowej
 Zarządzenie 245/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-06-26 13:14:35 | Data modyfikacji: 2013-06-18 11:45:52.
Zarządzenie Nr 246/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie stawek czynszu za 1m2 lokali użytkowych
na terenie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 246/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 08:24:36 | Data modyfikacji: 2013-06-18 11:45:52.
Zarządzenie Nr 247/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 czerwca 2013 r. w sparwie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie 247/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-07-05 08:27:41 | Data modyfikacji: 2013-06-18 11:45:52.
Zarządzenie Nr 248/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie określenia
procedur wykorzystywania środków funduszu
sołeckiego w 2014 roku.
 Zarządzenie 248/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-07-22 16:08:38 | Data modyfikacji: 2013-07-23 11:41:34.
Zarządzenie Nr 249/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
 Zarządzenie 249/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-07-22 16:11:19 | Data modyfikacji: 2013-07-23 11:41:42.
Zarządzenie Nr 250/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji
Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 250/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-07-25 12:09:40 | Data modyfikacji: 2013-07-23 11:41:42.
Zarządzenie Nr 251/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie 251/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-07-23 11:43:52 | Data modyfikacji: 2013-07-23 11:41:42.
Zarządzenie Nr 252/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie zakupu
podręczników i materiałów dydaktycznych dla
uczniów w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".
 Zarządzenie 252/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-07-24 08:23:19 | Data modyfikacji: 2013-07-24 08:24:31.
Zarządzenie Nr 253/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie określenia
harmonogramu przekazywania dokumentacji do
archiwum zakładowego oraz wzorów spisów
zdawczo-odbiorczych i innych środków
ewidencyjnych archiwum zakładowego
 Zarządzenie 253/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-07-25 12:14:32 | Data modyfikacji: 2013-07-24 08:24:31.
Zarządzenie Nr 254/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia
kontroli wewnętrznej doraźnej
 Zarządzenie 254/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-07-24 13:01:48 | Data modyfikacji: 2013-07-24 13:31:47.
Zarządzenie Nr 255/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji
Odbioru Końcowego
 Zarządzenie 255/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-07-30 13:59:32 | Data modyfikacji: 2013-07-24 13:31:47.
Zarządzenie Nr 256/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 08 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
pierwsze półrocze 2013r. wraz z informacją o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć.
 Zarządzenie 256/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-08-19 14:23:58 | Data modyfikacji: 2013-08-19 14:25:52.
Zarządzenie Nr 257/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 08 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r.
Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteka
Ciepłowody, Gminnej Instytucji Kultury - Gminny
Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody
 Zarządzenie 257/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-08-19 14:34:13 | Data modyfikacji: 2013-08-19 14:25:52.
Zarządzenie Nr 258/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 08 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
na terenie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 258/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-08-08 11:32:11 | Data modyfikacji: 2013-08-19 14:25:52.
Zarządzenie Nr 259/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiących właność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 259/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-08-30 10:36:49 | Data modyfikacji: 2013-08-19 14:25:52.
Zarządzenie nr 260/13 Wójta Gminy Ciepłowody w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
 Zarządzenie 260/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-09-13 10:23:46 | Data modyfikacji: 2013-09-13 10:24:18.
Zarządzenie NR 261/13 Wójta Gminy Ciepłowody w
sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
podczas kampanii wyborczej odbywającej się w
wyborach uzupełniających do Rady Gminy
Ciepłowody zarządzonych na dzień 27
października 2013 roku.
 Zarządzenie 261/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-09-04 12:04:36 | Data modyfikacji: 2013-09-04 12:05:51.
Zarządzenie Nr 262/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i
zasad stałego dyżuru Wójta Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 262/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-09-23 07:48:46 | Data modyfikacji: 2013-09-23 07:49:08.
Zarządzenie Nr 263/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu
wyznaczenia celów, zadań dla Urzędu Gminy
Ciepłowody, określenia mierników ich realizacji
oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
 Zarządzenie 263/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-02 10:01:24 | Data modyfikacji: 2013-09-23 07:49:08.
Zarządzenie Nr 264/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad
szacowania ryzyk w Urzędzie Gminy Ciepłowody
oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 264/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-02 10:04:39 | Data modyfikacji: 2013-09-23 07:49:08.
Zarządzenie Nr 265/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania
koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz
Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie
Gminy Ciepłowody oraz w sprawie zasad
przeprowadzenia samooceny w Urzędzie Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 265/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-02 10:12:07 | Data modyfikacji: 2013-09-23 07:49:08.
Zarządzenie Nr 266/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie wykazu aktów
prawnych i procedur mających istotne znaczenie
dla funkcjonowania kontroli zarządczej w
Urzędzie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 266/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-02 10:17:31 | Data modyfikacji: 2013-09-23 07:49:08.
Zarządzenie Nr 267/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie składania
oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 267/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-02 10:20:30 | Data modyfikacji: 2013-09-23 07:49:08.
Zarządzenie Nr 268/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 września 2013 r. w sprawie wdrożenia
Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w
Urzędzie Gminy Ciepłowody oraz jednostkach
organizacyjnych Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 268/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-02 10:25:53 | Data modyfikacji: 2013-09-23 07:49:08.
Zarządzenie nr 269/13 Wójta Gminy Ciepłowody w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
 Zarządzenie 269/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-03 13:40:30 | Data modyfikacji: 2013-09-23 07:49:08.
Zarządzenie nr 270/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 04 października 2013r. zmieniające
zarządzenie w sprawie ustalenia stawek i terminu
płatności czynszu dzierżawnego, za dzierżawę
na cele rolne, nieruchomości stanowiących
własność Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 270/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-04 13:55:17 | Data modyfikacji: 2013-10-04 13:55:50.
Zarządzenie nr 271/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 pażdziernika 2013r. w sprawie
zatwierdzenia w wprowadzenia Planu Ochrony
Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy
Ciepłowody oraz dokumentów związanych z
zabezpieczeniem informacji niejawnych
 Zarządzenie 271/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-31 08:30:11 | Data modyfikacji: 2013-11-07 13:34:14.
Zarządzenie nr 272/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 pażdziernika 2013r. w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy Ciepłowody oraz powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
 Zarządzenie 272/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-15 12:01:48 | Data modyfikacji: 2013-11-07 13:34:14.
Zarządzenie nr 273/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 pażdziernika 2013r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 r.
 Zarządzenie 273/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-24 10:33:22 | Data modyfikacji: 2013-11-07 13:34:14.
Zarządzenie nr 274/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 pażdziernika 2013r. w sprawie
unieważnienia konkursu na wolne stanowisko
urzędnicze ds. rolnictwa, spraw społecznych i
współpracy z organizacjami pozarządowymi w
Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 274/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-31 09:14:03 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:30:59.
Zarządzenie nr 275/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 listopada 2013r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Zastępcy Kierownika do spraw opieki
zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w
Ciepłowodach
 Zarządzenie 275/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-11-04 13:01:12 | Data modyfikacji: 2013-10-31 13:30:59.
Zarządzenie nr 276/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia
projektu budżetu gminy na rok 2014
 Zarządzenie 276/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-11-15 11:56:50 | Data modyfikacji: 2013-11-15 12:00:54.
Zarządzenie nr 277/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 277/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-11-15 12:22:19 | Data modyfikacji: 2013-11-15 12:00:54.
Zarządzenie nr 278/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 listopada 2013r. zmieniające zarządzenie
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 278/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-11-18 08:12:47 | Data modyfikacji: 2013-11-15 12:00:54.
Zarządzenie nr 279/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013r.
 Zarządzenie 279/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-11-20 10:03:52 | Data modyfikacji: 2013-11-15 12:00:54.
Zarządzenie Nr 280/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 listopada 2013r. w sprawie przekazania
podległym jednostkom informacji do opracowania
projektów planów finansowych na rok 2014.
 Zarządzenie 280/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-11-28 20:08:12 | Data modyfikacji: 2013-11-28 20:09:16.
Zarządzenie Nr 281/13 Wójta Gminy Ciepłowody w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
 Zarządzenie 281/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-12-04 17:35:54 | Data modyfikacji: 2013-11-28 20:09:16.
Zarządznie Nr 282/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
Ciepłowody oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
do przeprowadzenia naboru
 Zarządzenie 282/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-12-04 17:16:47 | Data modyfikacji: 2013-11-28 20:09:16.
Zarządznie Nr 283/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2014r.
 Zarządzenie 283/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-12-04 17:19:59 | Data modyfikacji: 2013-11-28 20:09:16.
Zarządzenie Nr 284/13 Wóta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2014r.
 Zarządzenie 284/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-12-04 17:24:39 | Data modyfikacji: 2013-12-27 11:22:53.
Zarządzenie nr 285/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013r.
 Zarządzenie 285/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-12-20 08:50:38 | Data modyfikacji: 2013-12-27 11:22:53.
Zarządzenie Nr 286/13 WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY z
dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2014 r. z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody pn. "Dowóz
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno -
Wychowawczego w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin,
powiat strzeliński".
 Zarządzenie 286/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-12-27 11:31:13 | Data modyfikacji: 2013-12-27 13:30:57.
Zarządzenie NR 287/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013r.
 Zarządzenie 287/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-01-07 08:33:20 | Data modyfikacji: 2013-12-27 13:30:57.

Zobacz:
 2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014r.  . 
Data wprowadzenia: 2014-01-07 08:33:20
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak