Farmy Wiatrowe

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 marca 2017r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:58:33.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 03 lutego 2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 03 lutego 2017 r. dla inwestycji pn. ""Farma wiatrowa >>Ciepłowody<< z przyłączeniową, kablową linią elektroenergetyczną 110 kV do GPZ >>Ząbkowice<< i elementami towarzyszącymi, w gminie Ciepłowody.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-02-10 12:15:44 | Data modyfikacji: 2017-02-13 15:13:03.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2016r.
znak: WOOŚ.4210.60.2015.AMK.53
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-12 10:37:54 | Data modyfikacji: 2016-12-12 10:38:16.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 października
2016r.

Informacja

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-10-25 11:59:07 | Data modyfikacji: 2016-10-25 12:00:15.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 12.08.2016r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:33:12 | Data modyfikacji: 2016-10-25 12:00:15.
Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska do uzupełnienia dokumentacji z dnia
02.08.2016r.
 Wezwanie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-08-22 09:29:50 | Data modyfikacji: 2016-08-22 09:31:13.

Postanowienie z dnia 11 lipca 2016 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa Farmy Wiatrowej Rososznica"


Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2016 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa Farmy Wiatrowej Rososznica"

 Postanowienie wraz z obwieszczeniem Burmistrza Ziębic

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-07-15 11:26:34 | Data modyfikacji: 2016-08-22 09:31:13.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2016r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-06-29 07:24:19 | Data modyfikacji: 2016-08-22 09:31:13.
Zawiadomienie

Burmistrz ZIębic zawiadamia strony postępowania o wystąpieniu z żądaniem zawieszenia postępowania

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-06-15 07:21:34 | Data modyfikacji: 2016-08-22 09:31:13.
Burmistrz Ziębic zawiadamia strony postępowania
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:44:59 | Data modyfikacji: 2016-08-22 09:31:13.
Zawiadomienie
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 15:56:26 | Data modyfikacji: 2016-08-22 09:31:13.
Obwieszczenie - Burmistrz Ziębic zawiadamia
Strony postępowania,że

nadal toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Farmy Wiatrowej "Rososznica"

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 08:24:15 | Data modyfikacji: 2016-05-16 08:25:12.
Obwieszczenie - Burmistrz Ziębic zawiadamia
Strony postępowania,że

nadal toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa Farmy Wiatrowej "Rososznica"

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 08:20:34 | Data modyfikacji: 2016-05-16 08:25:12.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 15.04 2016r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-04-18 09:02:16 | Data modyfikacji: 2016-05-16 08:25:12.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 15.02 2016r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 11:07:51 | Data modyfikacji: 2016-05-16 08:25:12.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 14.01 2016r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-14 14:28:26 | Data modyfikacji: 2016-05-16 08:25:12.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 19.11 2015r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-23 16:16:22 | Data modyfikacji: 2016-05-16 08:25:12.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 września
2015r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-10-02 20:06:08 | Data modyfikacji: 2016-05-16 08:25:12.
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2015r.
 Decyzja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-21 07:57:05 | Data modyfikacji: 2016-05-16 08:25:12.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 18.08 2015r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-21 07:53:35 | Data modyfikacji: 2016-05-16 08:25:12.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2015r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-07-27 07:28:44 | Data modyfikacji: 2015-08-10 11:56:39.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2015r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-06-10 07:07:07 | Data modyfikacji: 2015-08-10 11:56:39.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we
Wrocławiu

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji

 Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-05-11 10:21:26 | Data modyfikacji: 2015-08-10 11:56:39.
Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu na pismo Stowarzyszenia
z dnia 28 października 2014r. znak:
ST.BG.WoW/USNE/RŚ/1/2014
 Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu na pismo Stowarzyszenia z dnia 28 października 2014r. znak: ST.BG.WoW/USNE/RŚ/1/2014

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:45:44 | Data modyfikacji: 2015-08-10 11:56:39.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 26 stycznia
2015r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-27 08:27:24 | Data modyfikacji: 2015-08-10 11:56:39.
Wnioski w sprawie wudania decyzji środowiskowych
 Wnioski w sprawie wudania decyzji środowiskowych

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-11 11:04:46 | Data modyfikacji: 2015-08-10 11:56:39.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 26 listopada 2014r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-11-27 09:06:48 | Data modyfikacji: 2015-08-10 11:56:39.
Postanowienie Burmistrza Ziębic z dnia
10.11.2014r.
 Postanowienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-11-18 11:54:49 | Data modyfikacji: 2014-11-18 11:55:21.
Obwieszczenie Burmistrza Ziębic z dnia 12.11.2014
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-11-13 12:07:24 | Data modyfikacji: 2014-11-13 12:08:02.
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 Decyzja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-23 11:03:23 | Data modyfikacji: 2014-11-13 12:08:02.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 24 września 2014r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-29 15:29:21 | Data modyfikacji: 2014-11-13 12:08:02.
Obwieszczenie Burmistrza Ziębic - Zawiadomienie
stron postępowania o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-09-08 16:25:45 | Data modyfikacji: 2014-09-08 16:26:25.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 24 lipca 2014r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-07-30 13:13:25 | Data modyfikacji: 2014-09-08 16:26:25.
Obwieszczenie Burmistrza Ziębic

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-07-08 13:36:34 | Data modyfikacji: 2014-09-08 16:26:25.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 27 maja 2014r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-06-02 15:45:27 | Data modyfikacji: 2014-09-08 16:26:25.
Obwieszczenie z dnia 8 maja 2014r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-05-15 07:06:47 | Data modyfikacji: 2014-09-08 16:26:25.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środwiska we Wrocławiu z dnia 26 marca 2014r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-04-01 10:45:43 | Data modyfikacji: 2014-09-08 16:26:25.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 03 lutego 2014r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 08:18:25 | Data modyfikacji: 2014-02-10 08:19:24.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 25 listapada 2013r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-12-09 07:17:35 | Data modyfikacji: 2014-02-10 08:19:24.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 7 listopada 2013r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-11-13 08:48:41 | Data modyfikacji: 2014-02-10 08:19:24.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 7 listopada 2013 r.
 Postanowienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-11-13 08:46:38 | Data modyfikacji: 2014-02-10 08:19:24.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 3 pażdziernika 2013
 Postanowienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-22 13:25:13 | Data modyfikacji: 2014-02-10 08:19:24.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-22 13:26:55 | Data modyfikacji: 2014-02-10 08:19:24.
Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, które zawieszone zostało
postępowaniem z dnia 28 lutego 2013
 Postanowienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-22 13:34:23 | Data modyfikacji: 2014-02-10 08:19:24.
Pismo i odpowiedź w sprawie siłowni wiatrowych
 Pismo i odp. 1

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-03-19 13:11:17 | Data modyfikacji: 2013-03-19 13:11:40.
Pismo i odpowiedź w sprawie siłowni wiatrowych
 Pismo i odp. 2

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-03-19 13:12:33 | Data modyfikacji: 2013-03-19 13:12:56.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-02-06 10:53:58 | Data modyfikacji: 2013-02-06 10:55:58.
Obwieszczenie

W sprawie przesunięcia terminu wydania postanowienia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-01-23 13:45:12 | Data modyfikacji: 2013-01-23 13:48:34.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu
 OBWIESZCZENIE

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-01-08 14:24:44 | Data modyfikacji: 2013-01-08 14:25:17.
Decyzja
 Decyzja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-01-02 12:13:38 | Data modyfikacji: 2013-01-02 12:13:56.
OBWIESZCZENIE
 OBWIESZCZENIE

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-01-02 12:06:26 | Data modyfikacji: 2013-01-02 12:07:14.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu
 OBWIESZCZENIE

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-12-31 14:07:16 | Data modyfikacji: 2012-12-31 14:08:04.
OBWIESZCZENIE
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:35:20 | Data modyfikacji: 2012-05-22 12:38:06.
POSTANOWIENIE
 Postanowienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:31:35 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:40:33.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony

zawiadamia,że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej "Ciepłowody" w łącznej mocy do 75 MW w rejonie miejscowości Ciepłowody, Targowica i Piotrowice Polskie w gminie Ciepłowody wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 110 kV GPO "Ciepłowody" oraz linią napowietrzną 110 kV do GPZ Ząbkowice Śląskie", zostanie rozpatrzona w terminie późniejszym, tj. do dnia 14 czerwca 2012 r. Przyczyną zwłoki jest oczekiwanie na ustosunkowanie się Inwestora do propozycji przedłożenia nowego wariantu realizacji przedsięwzięcia, co zostało omówione na przeprowadzonym w dniu 11 kwietnia 2012 r. w siedzibie tutejszego organu spotkaniu roboczym.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-16 09:24:08 | Data modyfikacji: 2012-05-16 09:25:02.
OBWIESZCZENIE
 OBWIESZCZENIE

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-14 14:44:32 | Data modyfikacji: 2012-06-14 12:40:48.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony

zawiadamia , że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej "Ciepłowody" w łącznej mocy do 75 MW w rejonie miejscowości Ciepłowody, Targowica i Piotrowice Polskie w gminie Ciepłowody wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 110 kV GPO "Ciepłowody" oraz linią napowietrzną 110 kV do GPZ Ząbkowice Śląskie", wydał postanowienie z dnia 17 kwietnia 2012 r. (sygn.: WOOŚ.4210.1.2011.AMK.21) o dopuszczeniu Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina - Wolna od Wiatraków" z siedzibą w m. Targowica nr 30A do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-16 09:50:08 | Data modyfikacji: 2012-05-16 09:57:04.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia Farma wiatrowa
"Ciepłowody" wraz z elementami towarzyszącymi w
gminie Ciepłowody
 Wniosek

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-16 09:52:50 | Data modyfikacji: 2012-05-16 09:56:49.
Obwieszczenie - zmiana lokalizacji inwestycji i
nazwy przedsięwzięcia
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-16 09:58:49 | Data modyfikacji: 2012-05-16 09:56:49.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

- zawiadomienie o zmianie terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Wiatrowej "Ciepłowody" w łącznej mocy do 75 MW w rejonie miejscowości Ciepłowody, Targowica i Piotrowice w gminie Ciepłowody wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 11 kV GPO "Ciepłowody" oraz linią napowietrzną 110 kV do GPZ Ząbkowice Śląskie"

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:01:19 | Data modyfikacji: 2012-05-16 10:02:05.
POSTANOWIENIE
 Postanowienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:37:52 | Data modyfikacji: 2012-10-24 11:33:19.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

- przedłużenie procedury udziału społeczeństwa do dnia 10 stycznia 2012 r. 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:04:22 | Data modyfikacji: 2012-05-16 10:04:45.
Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej "Ciepłowody" w łącznej mocy do 75 MW w rejonie miejscowości Ciepłowody, Targowica i Piotrowice w gminie Ciepłowody wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 11 kV GPO "Ciepłowody" oraz linią napowietrzną 110 kV do GPZ Ząbkowice Śląskie

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:22:25 | Data modyfikacji: 2012-05-16 10:23:09.
Obwieszczenie

Zawiadomienie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma wiatrowa  Ciepłowody, wraz z elementami towarzyszącymi, w gminie Ciepłowody"

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:26:17 | Data modyfikacji: 2012-05-16 10:26:39.
"Farma wiatrowa Ciepłowody, wraz z elementami
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
 • Dot.: wydania decyzji w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwizięcia na środowisko
 • Dot.: wydania decyzji w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwizięcia na środowisko
 • RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/808-1/10/po
 • RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/808-1/10/pp - Postanowienie
 • Postanowienie - dot.: potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: ,,Farma wiatrowa Ciepłowody, wraz z elementami towarzyszącymi w gminie Ciepłowody"
 • OŚRIS-7620-13/10 - Postanowienie
 • OŚRIS-7620-14/10 - Postanowienie
 • OŚRIS.6220.1.1.2011 - Postanowienie
 •  

  Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-16 10:29:47 | Data modyfikacji: 2012-05-16 10:30:54.
  OBWIESZCZENIE
   Obwieszczenie

  Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-22 12:49:25 | Data modyfikacji: 2012-05-16 10:30:54.
  OBWIESZCZENIE
   OBWIESZCZENIE

  Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-26 09:01:25 | Data modyfikacji: 2012-05-16 10:30:54.

  Zobacz:
   Zapytania i odpowiedzi .  Załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsiębiorstwa pn. "Farma wiatrowa Ciepłowody z przyłączeniową kablową linią elektroenrgetyczną 110kV do GPZ Ząbkowice i elementami towarzyszącymie w Gminie Ciepłowody . 
  Data wprowadzenia: 2012-11-26 09:01:25
  Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak