Odpady

Wykaz podmiotów posiadających aktualnie
obowiązujące zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ciepłowody
-2018

Wykaz podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ciepłowody - 2018

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-20 13:33:57.
Wójt Gminy Ciepłowody informuję, iż projekt
pn. "Demontaż, zbieranie, transport i
unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z
terenu gminy Ciepłowody sfinansowano w 85% ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Informacja

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-08-31 09:30:19 | Data modyfikacji: 2016-10-11 13:06:23.
Wykaz podmiotów posiadających aktualnie
obowiązujące zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ..

Wykaz podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ciepłowody

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-04 07:19:51 | Data modyfikacji: 2012-05-16 11:20:21.
Wykaz podmiotów posiadających aktualnie
obowiązujące zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ..

Wykaz podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ciepłowody.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-04 07:23:59 | Data modyfikacji: 2012-05-16 11:22:16.
Wniosek do pobrania
 Zaświadczenie nr.. .

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-04 07:26:03 | Data modyfikacji: 2012-05-16 11:22:16.
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Rejestr działalności regulowanej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-05-07 13:56:26 | Data modyfikacji: 2013-01-28 12:22:50.
Data wprowadzenia: 2012-05-07 13:56:26
Data modyfikacji: 2013-01-28 12:22:50
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak