Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-03-01 14:09:46
W związku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: 1. Remont Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich2. Remont Świetlicy wiejskiej w Wilamowicach3. Remon  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2017-02-21 08:12:57
Zapytanie ofertowe dla zamówenia publicznego o wrtości nieprzekraczajacej równowartości 30.000 euro obejmuje: 1. Poprawę zagospodarowania Placu Mickiewicza w Ciepłwodach. 2.Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy światlicy w   ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2017-01-31 07:13:05
Przetarg odbędzie się dnia 3 marca 2017r. w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości stanowiących minie gminne, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2016-12-19 15:13:17
Niniejszy WYKAZ zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 19.12.2016r. do dnia 09.01.2017r.  Zarządzenie 67/16 Zarządzenie 68/16   ...więcej

Usługa ubezpieczenia Gminy Ciepłowody oraz podległych jednostek organizacyjnych
2016-12-13 09:13:32
Usługa ubezpieczenia Gminy Ciepłowody oraz podległych jednostek organizacyjnych Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 22/12/2016, godzina: 13:00  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
2016-12-02 12:20:18
"Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Ciepłowody oraz jednostek podległych "Termin składania ofert: 12.12.2016r. godz. 9.00  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2016-11-21 16:11:23
Informacja o odwołaniu I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2016-10-25 08:39:47
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego etapu remontu gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Ząbkowickiej 13 w Ciepłowodach  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2016-09-05 09:24:24
Opracownie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Ciepłowody". Ofertę proszę złożyć do dnia 15 września 2016r. do godz. 9.00  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczalnej rownowartosc 30.00 euro
2016-08-19 08:45:25
„Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach  w okresie od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.” Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29 sierpn  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczalnej rownowartosc 30.00 euro
2016-07-28 10:49:54
"Remont świetlicy w Baldwinowicach""Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Śląskich" Ofertę należy złożyć do dnia 16.08.2016r. do godz. 9:00  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczalnej rownowartosc 30.00Euro
2016-07-20 13:40:06
Zamowienie ofertowe dla zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczajacej rownowartosci 30.000Euro. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie doposazenia palcow zabaw na terenie Gminy Cieplowody w miejscowosci Cienkowice, Janowka, stary Henryko  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 Euro
2016-06-20 16:05:31
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (zakup wraz z montażem) altanek wolnostojących w miejscowości Brochocin, Dobrzenice i Tomice.Ofertę proszę złożyć do 04.07.2016r.  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2016-06-08 09:34:09
"Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody"Ofertę należy złożyć pisemnie w terminie do dnia 15 czerwca 2016r. do godz. 8:00  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2016-05-31 10:54:16
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (zakup z montażem) altanek wolnostojących w miejscowości Brochocin, Dobrzenice i Tomice. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 13 czerwca 2016r. do godz. 10.00  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznepo o wartości nieprzekraczjącej rownowartość 30.000 euro.
2016-05-19 12:28:51
Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
2016-05-05 11:18:37
Przebudowa dróg na terenie gminy Ciepłowody. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016r. godzina 10:15  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2016-04-19 12:41:38
Przetarg odbędzie się 20 maja 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2016-03-14 10:33:14
Przetarg odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepłowodach.  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznepo o wartości nieprzekraczjącej rownowartość 30.000euro.
2016-02-01 16:48:51
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia obejmujacego sporzadzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla inwestycji pod nazwa "Przebudowa drog gminnych w Gminie Cieplowody"  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 161
poprzednie     następne