Zapytanie ofertowe dla zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczalnej rownowartosc 30.00 euro
2016-08-19 08:45:25
„Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach  w okresie od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.” Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29 sierpn  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczalnej rownowartosc 30.00 euro
2016-07-28 10:49:54
"Remont świetlicy w Baldwinowicach""Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Śląskich" Ofertę należy złożyć do dnia 16.08.2016r. do godz. 9:00  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczalnej rownowartosc 30.00Euro
2016-07-20 13:40:06
Zamowienie ofertowe dla zamowienia publicznego o wartosci nieprzekraczajacej rownowartosci 30.000Euro. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie doposazenia palcow zabaw na terenie Gminy Cieplowody w miejscowosci Cienkowice, Janowka, stary Henryko  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 Euro
2016-06-20 16:05:31
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (zakup wraz z montażem) altanek wolnostojących w miejscowości Brochocin, Dobrzenice i Tomice.Ofertę proszę złożyć do 04.07.2016r.  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2016-06-08 09:34:09
"Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody"Ofertę należy złożyć pisemnie w terminie do dnia 15 czerwca 2016r. do godz. 8:00  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2016-05-31 10:54:16
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (zakup z montażem) altanek wolnostojących w miejscowości Brochocin, Dobrzenice i Tomice. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 13 czerwca 2016r. do godz. 10.00  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznepo o wartości nieprzekraczjącej rownowartość 30.000 euro.
2016-05-19 12:28:51
Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
2016-05-05 11:18:37
Przebudowa dróg na terenie gminy Ciepłowody. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016r. godzina 10:15  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2016-04-19 12:41:38
Przetarg odbędzie się 20 maja 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2016-03-14 10:33:14
Przetarg odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepłowodach.  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznepo o wartości nieprzekraczjącej rownowartość 30.000euro.
2016-02-01 16:48:51
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia obejmujacego sporzadzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla inwestycji pod nazwa "Przebudowa drog gminnych w Gminie Cieplowody"  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2016-01-04 13:29:17
Przetarg odbędzie się 04 lutego 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Ciepłowody oraz jednostek podległych"
2015-12-21 16:36:04
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2015r. godz. 9.00  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2015-11-19 12:30:58
  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieorzekraczającej róznowartości 30.000 euro
2015-07-14 14:07:28
"Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Baldwinowice - etap I" UWAGA! KOREKTA ZAKRESU ROBÓT - ZAPYTANIE CENOWE  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomośći stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2015-04-21 13:09:25
Przetarg odbędzie się dnia 22 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2015-04-02 09:49:58
Remont drogi transportu rolnego w Dobrzenicach dz. nr 267  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2015-03-10 12:49:52
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa Ubezpieczenia dla Gminy Ciepłowody wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
2014-12-10 21:47:31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2014-11-04 11:11:14
Przetarg odbędzie się dnia 4 grudnia 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 152
poprzednie     następne