Przetargi

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o
wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro.

W związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego „ Udzielenie gminie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 roku”.

Zapytanie cenowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr XVI/29/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ciepłowody kredytu długoterminowego

Rb-27s

Rb-28s

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Protokół z sesji otwarcia ofert

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-28 10:24:38 | Data modyfikacji: 2018-11-28 10:24:56.
Data wprowadzenia: 2018-11-28 10:24:38
Data modyfikacji: 2018-11-28 10:24:56
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak
« powrót