Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

„Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Ciepłowody oraz jednostek podległych”

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-12-03, godzina: 12:00, 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-22 14:00:15.
Data wprowadzenia: 2018-11-22 14:00:15
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak
« powrót