Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o
wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 118125D – ul. Szkolnej w Ciepłowodach
Przebudowa drogi gminnej nr 118122D – ul. Osiedle w Ciepłowodach

Ofertę/y proszę złożyć do dnia 29 listopada 2018 r. do godz. 12:00

Zapytanie cenowe

Specyfikacja techniczna

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-19 16:03:42 | Data modyfikacji: 2018-11-19 16:20:58.
Data wprowadzenia: 2018-11-19 16:03:42
Data modyfikacji: 2018-11-19 16:20:58
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak
« powrót