Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

"Przebudowa i zmiana spsoosbu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek, rozbudowa obiektu o taras w strefie wejściowej do żłobka w granicach działki nr ew. 1029 w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2"
Termin składania ofert: 31.07.2018r. godz. 12.00.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 2 SIWZ

Załącznik nr 3 SIWZ

Załącznik nr 4 SIWZ

Załącznik nr 5 SIWZ

Załącznik nr 6 SIWZ

Załącznik nr 7 SIWZ

Załącznik nr 8 - Należy pobrać na dysk twardy a następnie wypakować programem 7-zip

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:26:00.
Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:26:00
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak
« powrót