Przetargi

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o
wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Dostawę samochodu dostawczego w wersji wywrotka dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach. 


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13  czerwca 2018r. do godz. 14.00 w zaklejonej kopercie w siedziebie zamawiającego tj: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowdach, Plac Adama Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody

Zapytanie cenowe

Projekt umowy

Wzór oferty

Zmiana dotycząca zapytania cenowego obejmującego: Dostawę samochodu dostawczego w wersji wywrotka dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Pytanie 1

Odpowiedź 1

Pytanie 2

Odpowiedź 2

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 07:33:54.
Data wprowadzenia: 2018-05-28 07:33:54
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak
« powrót