Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

"Przebudowa i zmiana spsoosbu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek, rozbudowa obiektu o taras w strefie wejściowej do żłobka w granicach działki nr ew. 1029 w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2"
Termin składania ofert: 8.06.2018r. godz. 12.00.

UWAGA! ZMINA TREŚCI SIWZ!  DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

UWAGA! ZMINA TREŚCI SIWZ! DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UWAGA! OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA!

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:06:20 | Data modyfikacji: 2018-06-05 10:52:37.
Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:06:20
Data modyfikacji: 2018-06-05 10:52:37
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak
« powrót