Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o
wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody w roku 2018". Ofertę należy złożyć pisemnie w terminie do 09.05.2018r. do godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-04-25 11:55:47 | Data modyfikacji: 2018-04-25 12:08:08.
Data wprowadzenia: 2018-04-25 11:55:47
Data modyfikacji: 2018-04-25 12:08:08
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak
« powrót