Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

TOMICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”


„CIEPŁOWODY – drogi dojazdowe do gruntów rolnych”. Oferty należy składać do 27.04.2018r. godz. 12.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Przedmiar Ciepłowody - Ogrodowa

Przedmiar Ciepłowody - Polna

Przedmiar Tomice

PZT - Ciepłowody - Ogrodowa

PZT - Ciepłowody - Polna

PZT - Tomice

STWIORB_Ciepłowody_Ogrodowa

STWIORB_Ciepłowody_Polna

STWIORB_Tomice

SWIZ

Informacja o treści złożonych ofert

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-04-11 13:45:34 | Data modyfikacji: 2018-04-12 07:25:54.
Data wprowadzenia: 2018-04-11 13:45:34
Data modyfikacji: 2018-04-12 07:25:54
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak
« powrót