Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o
wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach
Remont świetlicy wiejskiej  w Cienkowicach
Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie
Remont świetlicy wiejskiej w Targowicy
Remont lokalu mieszkalnego w Tomicach, nr 5

Zapytanie ofertowe

Remont świetlicy w Wilamowicach - przedmiar

Remont świetlicy w Cienkowicach - przedmiar

Remont świetlicy w Starym Henrykowie - przedmiar

Remont świetlicy w Targowicy - przedmiar

Remont lokalu mieszkalnego w Tomicach

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofrtowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:40:58.
Data wprowadzenia: 2018-04-09 13:40:58
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak
« powrót