Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o
wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro

W zawiązku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciepłowody w roku 2017"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

Wzór umowy

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-29 13:04:05 | Data modyfikacji: 2017-03-29 13:09:46.
Data wprowadzenia: 2017-03-29 13:04:05
Data modyfikacji: 2017-03-29 13:09:46
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak
« powrót