Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ciepłowody: Przebudowa drogi gminnej nr 118129D w miejscowości Wilamowice na terenie Gminy Ciepłowody

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wykaz osób

Wzór umowy

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiar

Specyfikacja techniczna - część I

Specyfikacja techniczna - część II

Specyfikacja techniczna - część III

Informacja o treści złożonych ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-22 12:31:11 | Data modyfikacji: 2017-03-22 12:32:21.
Data wprowadzenia: 2017-03-22 12:31:11
Data modyfikacji: 2017-03-22 12:32:21
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak
« powrót