OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2019-04-19 13:50:31
Gmina Ciepłowody: Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach. Oferty należy składać do 08.05.2019r. do godz. 12.00  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2019-04-19 12:49:31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Urząd Gminy Ciepłowody: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CIEPŁOWODY POPRZEZ STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW Oferty należy skł  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Urząd Gminy Ciepłowody: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CIEPŁOWODY POPRZEZ STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW
2019-02-28 13:03:21
Oferty należy składać do 18.03.2019 r. do godz. 12.00  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2019-01-25 12:59:49
Gmina Ciepłowody: Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach. Oferty należy składać do 14.02.2019r. do godz. 12.00  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2019-01-25 09:41:12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Urząd Gminy Ciepłowody: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE CIEPŁOWODY POPRZEZ STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW Oferty należy skł  ...więcej

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.
2018-11-28 10:24:38
W związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmuj  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
2018-11-22 14:00:15
„Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Ciepłowody oraz jednostek podległych” Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  Data: 2018-12-03, godzina: 12:00,    ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-11-19 16:03:42
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówi  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-09-18 08:25:42
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: Dostawę oraz montaż masztu flagowego o wysokości 6m w 17 sołectwach na terenie gminy Ciepłowody. Oferty proszę złożyć do dnia 24 września   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-09-07 09:20:27
Przedmiotem postępowania jest realizacja inwestycji pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów” polegająca na wyposażeniu pl  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-09-05 12:43:58
Dostawa oraz montaż masztu flagowego o wysokosci 6m z 17 sołectwach na terenie gminy Ciepłowody. Termin skłądania ofert 14 września 2018 do godz. 9.00  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-08-24 11:40:41
Wykonanie kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach. Oferty proszę złożyć do 05.09.2018r.  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-08-20 13:25:38
Przedmiotem postępowania jest realizacja inwestycji pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów” polegająca na wyposażeniu pl  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody.
2018-08-07 07:24:48
Przetarg odbędzie się 7 września 2018r. w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-08-06 15:26:52
"Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepłowodach w okresie od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r."  Ofertę zawierającą żadane informacje proszę złożyć do dnia 17 sierpnia 2018r. do godz.   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-07-11 10:26:00
"Przebudowa i zmiana spsoosbu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek, rozbudowa obiektu o taras w strefie wejściowej do żłobka w granicach działki nr ew. 1029 w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2"Termin składania ofert: 31.07.2018r. godz.  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-07-06 10:22:20
Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Kobylej Głowie. Oferty proszę złożyć do 31 lipca 2018r. do godz. 10.00  ...więcej

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-07-02 14:41:33
Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2018r.) samochodu osobowego służbowego na potrzeby Gminy Ciepłowody. Oferty należy złożyć do 9.07.2018r. do godz. 12.15.  ...więcej

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-05-28 07:33:54
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Dostawę samochodu dostawczego w wersji wywrotka dla Zakładu W  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-05-22 13:06:20
"Przebudowa i zmiana spsoosbu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek, rozbudowa obiektu o taras w strefie wejściowej do żłobka w granicach działki nr ew. 1029 w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2"Termin składania ofert: 8.06.2018r. godz.   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 176
następne