ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-11-19 16:03:42
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówi  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-09-18 08:25:42
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: Dostawę oraz montaż masztu flagowego o wysokości 6m w 17 sołectwach na terenie gminy Ciepłowody. Oferty proszę złożyć do dnia 24 września   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-09-07 09:20:27
Przedmiotem postępowania jest realizacja inwestycji pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów” polegająca na wyposażeniu pl  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-09-05 12:43:58
Dostawa oraz montaż masztu flagowego o wysokosci 6m z 17 sołectwach na terenie gminy Ciepłowody. Termin skłądania ofert 14 września 2018 do godz. 9.00  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-08-24 11:40:41
Wykonanie kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach. Oferty proszę złożyć do 05.09.2018r.  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-08-20 13:25:38
Przedmiotem postępowania jest realizacja inwestycji pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów” polegająca na wyposażeniu pl  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody.
2018-08-07 07:24:48
Przetarg odbędzie się 7 września 2018r. w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-08-06 15:26:52
"Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepłowodach w okresie od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r."  Ofertę zawierającą żadane informacje proszę złożyć do dnia 17 sierpnia 2018r. do godz.   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-07-11 10:26:00
"Przebudowa i zmiana spsoosbu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek, rozbudowa obiektu o taras w strefie wejściowej do żłobka w granicach działki nr ew. 1029 w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2"Termin składania ofert: 31.07.2018r. godz.  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-07-06 10:22:20
Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Kobylej Głowie. Oferty proszę złożyć do 31 lipca 2018r. do godz. 10.00  ...więcej

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-07-02 14:41:33
Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2018r.) samochodu osobowego służbowego na potrzeby Gminy Ciepłowody. Oferty należy złożyć do 9.07.2018r. do godz. 12.15.  ...więcej

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-05-28 07:33:54
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Dostawę samochodu dostawczego w wersji wywrotka dla Zakładu W  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-05-22 13:06:20
"Przebudowa i zmiana spsoosbu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek, rozbudowa obiektu o taras w strefie wejściowej do żłobka w granicach działki nr ew. 1029 w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2"Termin składania ofert: 8.06.2018r. godz.   ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-04-25 11:55:47
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-04-11 13:45:34
TOMICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych” „CIEPŁOWODY – drogi dojazdowe do gruntów rolnych”. Oferty należy składać do 27.04.2018r. godz. 12.00  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-04-09 13:50:41
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmująceg  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-04-09 13:40:58
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia o  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
2017-12-01 08:48:17
Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Ciepłowody oraz jednostek podległych. Termin składania ofert: 12.12.2017r. godz. 9.00    ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2017-11-14 07:17:18
Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2017r. w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-08-07 10:47:12
Zapraszam do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia: 1. Wykonanie placu zabaw w Ciepłowodach2. Doposażenie placu zabaw w Cienkowicach3. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Muszkowicach  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 169
następne