OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-07-11 10:26:00
"Przebudowa i zmiana spsoosbu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek, rozbudowa obiektu o taras w strefie wejściowej do żłobka w granicach działki nr ew. 1029 w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2"Termin składania ofert: 31.07.2018r. godz.  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-07-06 10:22:20
Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Kobylej Głowie. Oferty proszę złożyć do 31 lipca 2018r. do godz. 10.00  ...więcej

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-07-02 14:41:33
Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2018r.) samochodu osobowego służbowego na potrzeby Gminy Ciepłowody. Oferty należy złożyć do 9.07.2018r. do godz. 12.15.  ...więcej

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-05-28 07:33:54
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Dostawę samochodu dostawczego w wersji wywrotka dla Zakładu W  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-05-22 13:06:20
"Przebudowa i zmiana spsoosbu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek, rozbudowa obiektu o taras w strefie wejściowej do żłobka w granicach działki nr ew. 1029 w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2"Termin składania ofert: 8.06.2018r. godz.   ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-04-25 11:55:47
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-04-11 13:45:34
TOMICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych” „CIEPŁOWODY – drogi dojazdowe do gruntów rolnych”. Oferty należy składać do 27.04.2018r. godz. 12.00  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-04-09 13:50:41
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmująceg  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2018-04-09 13:40:58
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia o  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
2017-12-01 08:48:17
Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Ciepłowody oraz jednostek podległych. Termin składania ofert: 12.12.2017r. godz. 9.00    ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody
2017-11-14 07:17:18
Przetarg odbędzie się 15 grudnia 2017r. w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-08-07 10:47:12
Zapraszam do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia: 1. Wykonanie placu zabaw w Ciepłowodach2. Doposażenie placu zabaw w Cienkowicach3. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Muszkowicach  ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2017-07-31 15:19:18
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza drugi ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciepłowody. Przetarg odbędzie się dnia 1 września 2017r. w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

Ogłoszenie o aukcji składnika majątku ruchomego
2017-07-12 16:24:08
  ...więcej

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-07-03 14:44:01
"Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach w okresie od 04 września 2017r. do 22 czerwca 2018r."  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2017-05-22 15:14:17
"CIENKOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych". Termin składania ofert: 06.06.2017r.  ...więcej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-05-09 11:52:46
Udzielenie gminie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów    ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
2017-03-29 13:04:05
W zawiązku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: "Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciep  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2017-03-22 12:31:11
Ciepłowody: Przebudowa drogi gminnej nr 118129D w miejscowości Wilamowice na terenie Gminy Ciepłowody  ...więcej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
2017-03-10 09:53:33
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego "Bankową obsługę budżetu gminy Ciepłowody wraz z podległymi jed  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 161
następne