2010 r.

Zarządzenie Nr 1/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2011 roku
 Zarządzenie 1/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:23:14 | Data modyfikacji: 2010-12-15 10:24:11.
Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do naboru kandydatów na wolne
stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków
zewnętrznych w Referacie Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
 Zarządzenie 2/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-22 09:40:41 | Data modyfikacji: 2011-01-10 12:06:29.
Zarządzenie Nr 3/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie 3/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-01-10 11:58:30 | Data modyfikacji: 2011-01-10 12:06:29.
Zarządzenie Nr 4/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 grudnia 2010 r. dotyczące zmiany
zarządzenia Nr 290/10 w sprawie wyznaczenia
Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Lidera
gminnego oraz utworzenia Gminnego biura spisowego
do wykonania zadań związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 4/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-01-10 12:03:16 | Data modyfikacji: 2011-01-10 12:03:56.
Zarządzenie Nr 5/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie powołania
Komisji przetargowej
 Zarządzenie 5/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-01-10 12:05:58 | Data modyfikacji: 2011-01-10 12:03:56.
Zarządzenie Nr 6/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji,
oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody oraz
działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 Zarządzenie 6/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-01-04 11:07:37 | Data modyfikacji: 2011-01-10 12:03:56.

Zobacz:
 2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014r.  . 
Data wprowadzenia: 2011-01-04 11:07:37
Opublikowane przez: Marcin Kozak