2010 r.

Zarządzenie 204/10 Wójta Gminy Ciepłwowdy z
dnia 06 stycznia 2010 w sprawieinformacji
jednostek o ich dochodach i wydatkach tych
jednostek, dotacji oraz planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej

Zarządzenie 204/10 Wójta Gminy Ciepłwowdy z dnia 06 stycznia 2010 w sprawieinformacji jednostek o ich dochodach i wydatkach tych jednostek, dotacji oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-08 08:35:07 | Data modyfikacji: 2010-02-26 10:29:24.
Zarządzenie 205/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia na rok
2010 planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach oraz dofinansowania
opłat za kształcenie

Zarządzenie Nr 205/10 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia na rok 2010 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach oraz dofinansowania opłat za kształce

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-08 08:34:12 | Data modyfikacji: 2010-02-26 10:30:57.
Zarządzenie 206/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ogłosznia konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej
instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i
Promocji w Ciepłowodach

Zarządzenie Nr 206/10 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ogłosznia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach.

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-08 08:36:45 | Data modyfikacji: 2010-02-26 10:26:58.
Zarządzenie 207/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie rozstrzygniecia
konkursu organizacji pozarzadowych na wykonanie
zadań publicznych w 2010 r. z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie Gminy Ciepłowody i udzielenia dotacji w
tym zakresie

Zarządzenie

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-26 10:14:00 | Data modyfikacji: 2010-02-26 10:18:38.
Zarządzenie 208/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 luty 2010 r. w sprawie powołania Komisji
przetargowej

Zarządzenie

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-26 10:14:13 | Data modyfikacji: 2010-02-26 10:28:11.
Zarządzenie 209/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie opinii Wójta o
powierzeniu Pani Barbarze Kopij pełnienia
obowiązków wicedyrektora Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach w zastępswie

Zarządzenie

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-26 10:14:30 | Data modyfikacji: 2010-02-26 10:28:27.
Zarządzenie 210/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu za 2009 rok

Zarządzenie nr 210/10

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-18 13:53:22 | Data modyfikacji: 2010-02-26 10:28:27.
Zarządzenie 211/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia
Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania
planów finansowych jednostek sektora finansów
publicznych

Zarzadzenie 211/10

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-18 13:57:38 | Data modyfikacji: 2010-02-26 10:28:27.
Zarzadzenie 212/10 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia
18 marca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu
przyznawania nagrody rocznej kierownikom gminnych
osób prawnych oraz wzoru wniosku o przyznanie
nagrody rocznej

Zarzadzenie 212/10

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-31 13:12:21 | Data modyfikacji: 2010-02-26 10:28:27.
Zarządzenie 213/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji
przetargowej
 Zarzadzenie 213/10

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-02 10:45:05 | Data modyfikacji: 2010-04-02 10:45:46.
Zarządzenie 214/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w
Urzędzie Gminy Ciepłowody oraz powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru

Zarzadzenie 214

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-03-31 13:16:15 | Data modyfikacji: 2010-07-19 07:45:27.
Zarządzenie 215/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 marca 2010 r. o zmianie zarządzenia w
sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania
służby przygotowawczej i organizowania egzaminu
kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 215/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-07-19 07:43:58 | Data modyfikacji: 2010-07-19 07:45:15.
Zarządzenie 216/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2010 rok

Zarządzenie 216/10

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-09 09:15:03 | Data modyfikacji: 2010-07-19 07:45:15.
Zarządzenie 217/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w
Ciepłowodach
 Zarządzenie 217/10

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-02 10:47:44 | Data modyfikacji: 2010-07-19 07:45:15.
Zarzadzenie 218/10 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia
6 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji
przetargowej

Zarządzenie 218/10

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-07 09:48:48 | Data modyfikacji: 2010-07-19 07:45:15.
Zarządzenie 219/10 Wójta Gminy Cipełowody z
dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie powołania
komisji przetargowej

Zarzadzenie 219/10

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-26 08:30:39 | Data modyfikacji: 2010-07-19 07:45:15.
Zarządzenie 220/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach.
 Zarządzenie 220/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-04-23 14:41:25 | Data modyfikacji: 2011-08-18 08:45:01.
Zarządzenie 221/10 Wójta Gminy Ciepłowody w
sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 Zarządzenie 221/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-04-28 09:27:54 | Data modyfikacji: 2011-08-18 08:46:52.
Zarządzenie 222/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Ciepłowody do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do
głosowania.
 Zarządzenie 222/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-04-29 10:43:38 | Data modyfikacji: 2011-08-18 08:50:30.
Zarządzenie 223/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zwołania
zebrania wiejskiego sołectwa Baldwinowice w celu
wyboru sołtysa.
 Zarządzenie 223/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-04-29 10:53:38 | Data modyfikacji: 2011-08-18 08:52:25.
Zarządzenie 224/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia w
2010 roku dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy
Ciepłowody w zamian za święta przypadające w
soboty.
 Zarządzenie 224/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-05-06 08:49:47 | Data modyfikacji: 2011-08-18 08:54:19.
Zarządzenie 225/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej

Zarządzenie 225/10

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-07 11:12:46 | Data modyfikacji: 2011-08-18 08:54:19.
Zarządzenie 226/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia
nieruchomości do sprzedaży
 Zarządzenie 226/10

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-07 11:18:06 | Data modyfikacji: 2011-08-18 08:54:19.
Zarządzenie 227/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 maja 2010 r. w sprawie organizacji konkursu
na "Najładniejszą zagrodę w gminue Ciepłowody"
 Zarządzenie 227/10

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-07 11:26:42 | Data modyfikacji: 2011-08-18 08:54:19.
Zarządzenie 228/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zmianu Zarządzenia
Nr 204/10 Wójta Gminy Ciepłowdy z dnia 6
stycznia 2010r. w sprawie informacji jednostek o
ich dochodach i wydatkach, dotacji oraz planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej
 Zarzadzenie 228/10

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-07 11:33:35 | Data modyfikacji: 2011-08-18 08:54:19.
Zarządzenie 229/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 maja 2010r. w sprawie powołania komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Samorządowych w Ciepłowodach.
 Zarządzenie 229/10

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-13 14:20:29 | Data modyfikacji: 2011-08-18 08:54:19.
Zarządzenie 230/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 maja 2010r. w sprawie powołania Komisji
przetargowej
 Zarządzenie 230/10

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-28 08:57:31 | Data modyfikacji: 2011-08-18 08:54:19.
Zarządzenie 231/10 Wójta Gminy Ciepłowody z 27
maja 2010 r. w sprawie powołania Zastępcy
Gminnego Komisarza Spisowego, lidera gminnego
i utworzenia Gminnego Biura
Spisowego w Gminie Ciepłowody w związku z
zarządzonym powszechnym spisem rolnym w 2010 r.
 Zarządzenie 231/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-06-11 14:47:53 | Data modyfikacji: 2010-06-14 16:34:34.
Zarządzenie 233/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie 233/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-06-01 14:06:48 | Data modyfikacji: 2010-06-14 09:20:54.
Zarządzenie 234/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad
prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy
Ciepłowody, jednostkach organizacyjnych gminy
oraz jej koordynacji
 Zarządzenie 234/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-01-25 10:28:54 | Data modyfikacji: 2011-01-25 10:29:57.
Zarządzenie 235/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach
 Zarządzenie 235/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-06-14 09:25:10 | Data modyfikacji: 2011-01-25 10:29:57.
Zarządzenie 236/10 w sprawie upoważnienia
kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciepłowodach do prowadzenia w imieniu Wójta
spraw i realizacji zadań określonych w ustawie o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 Zarządzenie 236/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-06-14 15:26:35 | Data modyfikacji: 2011-01-25 10:29:57.
Zarządzenie 237/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie: Regulaminu
Zamówień Publicznych dla podmiotów
zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo
zamówien publicznych, zawierający zasady
udzielania zamówień poniżej progów ustawowych
oraz zasady udzielania zamówien finansowanych lub
współfinansowanych ze srodków z Unii
Europejskiej o których mowa w art. 4 pkt. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami.

Załącznik do zarządzeniaZarządzenie 237/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:04:25 | Data modyfikacji: 2011-08-04 11:45:41.
Zarządzenie 238/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia
terminu składania wniosków o dofinansowanie
zakupu podręczników dla uczniów w ramach
rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r.
-"Wyprawka szkolna".
 Zarządzenie 238/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-06-24 11:28:58 | Data modyfikacji: 2011-08-04 11:45:41.
Zarządzenie 239/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do prowadzenia w imieniu Wójta
spraw i realizacji zadań określonych w ustawie o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 Zarządzenie 239/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:13:41 | Data modyfikacji: 2011-08-04 11:45:41.
Zarządzenie 240/10 Wójta Gminy z dnia 28 czerwca
2010r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej do prowdzenia w imieniu Wójta
spraw i realizacji zadań określonych w ustawie o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 Zarządzenie 240/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-07-01 13:17:09 | Data modyfikacji: 2011-08-04 11:45:41.
Zarządzenie 241/10 Wójta Gminy Ciepłowody w
sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
 Zarządzenie 241/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-07-12 14:05:42 | Data modyfikacji: 2010-07-12 14:08:13.
Zarządzenie 242/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia naboru
na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Ciepłowody oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
do przeprowadzenia naboru

Zarządzenie 242/10

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-07-06 10:26:53 | Data modyfikacji: 2010-07-12 14:08:13.
Zarządzenie 243/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie powołania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Ciepłowodach
 Zarządzenie 243/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-08-31 12:45:07 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:46:05.
Zarządzenie 244/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 Zarządzenie 244/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-08-31 12:48:21 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:46:05.
Zarządzenie 246/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie powerzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach
 Zarządzenie 246/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-08-31 12:50:33 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:51:00.
Zarządzenie 247/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 lipca 2010 r. o zmianie zarządzenia w
sprawie stawek czynszu za 1 dm² lokali
użytkowych na terenie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 247/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-08-31 12:54:01 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:51:00.
Zarządzenie 248/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 lpca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2010 rok
 Zarządzenie 248/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-08-31 13:01:11 | Data modyfikacji: 2010-08-31 13:01:47.
Zarządzenie 249/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie planu finansowego
zadania z zakresu administracji rządowej
zleconego gminie ustawą o powszechnym spisie
rolnym w 2010 roku (Dz. U. Nr 26, poz. 1040)
 Zarządzenie 249/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-08-31 13:05:57 | Data modyfikacji: 2010-08-31 13:01:47.
Zarządzenie 250/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia naboru
na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Ciepłowody oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
do przeprowadzenia naboru
 Zarządzenie 250/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-07-29 12:32:13 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 251/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zasad
przydzielania pracownikom środków ochrony
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
 Zarządzenie 251/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-27 12:46:46 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 252/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłożenia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
pierwsze półrocze 2010 r.
 Zarządzenie 252/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-27 12:50:32 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 253/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego za I-sze półrocze
2010r. Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteka
Ciepłowody, Gminnej Instytucji Kultury - Gminny
Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia Ciepłowody
 Zarządzenie 253/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-27 12:56:05 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 254/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do
użytku służbowego "Polityki bezpieczeństwa
informacji" oraz "Instrukcji zarządzania systemem
informatycznym do przetwarzania danych osobowych w
Urzędzie Gminy Ciepłowody"
 Zarządzenie 254/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-27 12:59:06 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 255/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania
Komisji przetargowej
 Zarządzenie 255/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-27 13:00:37 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 256/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży nieruchomości
 Zarządzenie 256/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-27 13:02:11 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 257/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie 257/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-27 13:04:57 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 258/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie 258/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-27 13:06:24 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 259/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie 259/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-27 13:07:59 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 260/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych
i składania oświadczeń woli w zakresie
działalności kierowanej jednostki
 Zarządzenie 260/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-27 13:10:26 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 261/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 września 2010 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ciepłowodach do prowadzenia postępowań i
wydawania decyzji administracyjnych, postanowień
i zaświadczeń w sprawach z zakresu pomocy
społecznej i świadczeń rodzinnych
 Zarządzenie 261/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-27 13:20:59 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 262/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 września 2010 r. w sprawie pracownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach do
prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń
rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 Zarządzenie 262/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-27 13:23:56 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 263/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 września 2010r. w sprawie wyznaczenia
nieruchomości do sprzedaży
 Zarządzenie 263/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-23 10:23:48 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 264/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 września 2010r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie 264/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-23 10:28:30 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 265/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia w sprawie powołania komisji przetargowej
 Zarządzenie 265/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-23 10:32:16 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 266/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 września 2010r. w sprawie likwidacji
dróg transportu rolnego
 Zarządzenie 266/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-23 10:35:58 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 267/10 Wójta Gminy CIepłowody z
dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia
stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni
użytkowej, samodzielnych lokali mieszkalnych,
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 267/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:12:21 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 268/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 września 2010 r. w sprawie stawek czynszu
za 1m2 lokali użytkowych na terenie Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 268/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:14:06 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 269/10 Wójtra Gminy Ciepłowody z
dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia
stawek czynszu dzierżawnego za grunty zajęte na
cele handlowe
 Zarządzenie 269/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:15:39 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 270/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia
miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej
odbywającej się przed wyborami do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010 r.
 Zarządzenie 270/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-09-30 08:50:13 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 272/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 września 2010r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie 272/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-10-06 10:13:37 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 273/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2010 rok
 Zarządzenie 273/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-10-27 09:46:34 | Data modyfikacji: 2010-08-31 12:42:53.
Zarządzenie 274/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 października 2010r. w sprawie powołania
pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika
wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wyborach wójta
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 Zarządzenie 274/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-10-06 10:15:17 | Data modyfikacji: 2010-10-06 10:15:39.
Zarządzenie 275/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 października 2010r. w sprawie powołania
Komisji przetargowej
 Zarządzenie 275/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-10-27 09:52:58 | Data modyfikacji: 2010-10-27 10:01:26.
Zarządzenie 276/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 października 2010 r. w sprawie powołania
koordynatora gminnego oraz operatorów systemów
informatycznych obwodowych komisji wyborczych
powołanych w celu przeprowadzenia wyborów
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 Zarządzenie 276/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-10-20 08:59:54 | Data modyfikacji: 2010-10-27 09:50:43.
Zarządzenie 277/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 października 2010r. w sprawie wyznaczenia
podmiotów, w których jest wykonana kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie
użyteczna
 Zarządzenie 277/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-10-27 09:55:28 | Data modyfikacji: 2010-10-27 10:01:58.
Zarządzenie 278/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 października 2010 r. w sprawie wskazania
osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji
wyborczych
 Zarządzenie 278/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-11-09 10:36:31 | Data modyfikacji: 2010-10-27 10:01:58.
Zarządzenie 279/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 października 2010 r. w sprawie
ogłaszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży
 Zarządzenie 279/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-01 09:11:15 | Data modyfikacji: 2010-10-27 10:01:58.
Zarządzenie 280/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 października 2010 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży
 Zarządzenie 280/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-01 09:14:22 | Data modyfikacji: 2010-12-01 09:15:30.
Zarządzenie 281/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 października 2010 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży
 Zarządzenie 281/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-01 09:17:00 | Data modyfikacji: 2010-12-01 09:15:30.
Zarządzenie 282/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania
zespołów do przeprowadzenia korekty składów
kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy i
Wójta Gminy Ciepłowody zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 r.
 Zarządzenie 282/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-11-09 12:35:31 | Data modyfikacji: 2010-12-01 09:18:05.
Zarządzenie 283/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przedłożenia
projektu budżetu gminy na rok 2011
 Zarządzenie 283/10  

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-01 11:48:49 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:47:55.
Zarządzenie 284/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przedłożenia
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 284/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-01 09:21:15 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:47:55.
Zarządzenie 285/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania
Komisji przetargowej
 Zarządzenie 285/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-01 12:31:25 | Data modyfikacji: 2010-12-01 12:47:55.
Zarządzenie 287/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu
gospodarowania składnikami majątku ruchomego
mienia komunalnego Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 287/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-07 09:27:31 | Data modyfikacji: 2010-12-07 09:28:16.
Zarządzenie 288/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia w
użytkowaniu w Urzędzie Gminy
 Zarządzenie 288/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-07 09:36:58 | Data modyfikacji: 2010-12-07 09:28:16.
Zarządzenie 289/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania
stałej komisji do oceny przydatności i
przeznaczenia do dalszego zagospodarowania
majątku ruchomego gminy oraz wyceny do sprzedaży
 Zarządzenie 289/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-07 09:39:38 | Data modyfikacji: 2010-12-07 09:42:43.
Zarządzenie 290/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia
Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Lidera
gminnego oraz utworzenia Gminnego biura spisowego
do wykonania zadań związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 290/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-06 11:18:11 | Data modyfikacji: 2010-12-07 09:42:43.
Zarządzenie 291/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2010 rok
 Zarządzenie 291/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-01-18 10:23:32 | Data modyfikacji: 2010-12-07 09:42:43.

Zobacz:
 2006 r. .  2007 r. .  2008 r. .  2009 r. .  2010 r. . 
Data wprowadzenia: 2011-01-18 10:23:32
Opublikowane przez: Marcin Kozak