Konkursy

Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pn. "Dowóz i opieka nad uczniami niepelnosprawnymi z terenu Gminy Cieplowody do Szkoły Podstawowej Specjalnej
i Gimnazjum Specjalnego w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin, powiat strzeliński".

Zarządzenie nr 180/2009 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 26 listopada 2009

Formularz ofertowy

Rozporządzenie

Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-11-27 09:23:19 | Data modyfikacji: 2009-11-30 16:01:55.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fIzycznej i sportu na
terenie gminy Cieplowody w 2010 roku.
 Zarządzenie nr 189/2009 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 4 grudnia 2009

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-28 16:32:23 | Data modyfikacji: 2009-12-28 16:33:11.
Data wprowadzenia: 2009-12-28 16:32:23
Data modyfikacji: 2009-12-28 16:33:11
Opublikowane przez: Grażyna Orczyk