Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej, w Urzędzie Gminy Ciepłowody ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
2019-05-31 14:23:32
  ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ciepłowody
2019-01-04 13:04:06
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 21 stycznia 2019r.  ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk urzędu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ciepłowody
2018-12-17 11:51:17
Wymagane dokumenty oplikacyjne należy składać do dnia 04 stycznia 2019r. do godz. 12.00  ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stnowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ciepłowody
2018-07-27 09:21:01
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 10 sierpnia 2018r.  do godz. 10.00  ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
2018-05-17 13:09:11
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Ciepłowody lub przesłać na adres: Urząd Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody  w terminie do dnia 04 czerwca 2018r. do  ...więcej

OGŁOSZENIE NR 3/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko pracy - PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
2018-05-15 09:37:37
Dokumenty należy składać do 30.05.2018r. do godz. 12.00  ...więcej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko pracy - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
2018-04-11 09:40:34
Dokumenty należy składać w terminie do 30.04.2018r. do godz. 12.00    ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
2018-02-21 08:07:19
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Ciepłowody lub przesłać na adres: Urząd Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody  w terminie do dnia 09 marca 2018r. do godz.   ...więcej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko pracy - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
2018-02-09 09:56:29
  ...więcej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko pracy PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
2017-06-30 13:37:36
OGŁOSZENIE O NABORZE  Dokumenty należy składać w terminie do 14.07.2017r. OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU   ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. rolnictwa, gospodarki wodnej i spraw społecznych w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Gminy Ciepłowody
2017-03-15 13:57:22
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 30 marca 2017r. do godz. 14.00  ...więcej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko pracy PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
2017-03-14 07:52:02
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedziebie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach w terminie do 28.03.2017r. do godz. 12.00  ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Społecznej
2016-12-14 11:45:14
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 29 grudnia 2016r. do godz. 14.30  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPŁOWODACH
2016-02-18 14:08:07
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko referenta do spraw świadczeń wychowawczych. Wymagane dokumenty należy składać w siedziebie Ośrodka Pomocy Społecznej, Pl. A Mickiewicza 2, 57-211 Ciepł  ...więcej

DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepłowodach
2015-08-04 17:04:11
  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
2015-01-19 17:01:49
Wójt Gminy Ciepłowody poszukuje kandydata na wolne stnowisko urzędnicze - sekretarza Gminy 3/4 etatu i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 1/4 etatu na zastępstwo Zarządzenie Nr 6/15 Ogłoszenie o naborze   ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
2014-11-20 14:45:38
Wójt Gminy Ciepłowody poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Ciepłowody Zarządzenie Nr 377/14  ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Ciepłowody
2014-09-22 15:22:35
Zarządzenie Nr 357/14 Nabór na wolne stanowisko   ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, gospodarki wodnej i spraw społecznych w Urzędzie Gminy Ciepłowody
2014-09-11 13:51:04
 Zarządzenie 355/14 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej, spraw z zakresu rolnictwa, spraw społecznych w Urzędzie Gminy Ciepłowody
2014-04-25 14:04:23
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 52
następne