Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko pracy PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
2017-06-30 13:37:36
OGŁOSZENIE O NABORZE  Dokumenty należy składać w terminie do 14.07.2017r. OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU   ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. rolnictwa, gospodarki wodnej i spraw społecznych w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Gminy Ciepłowody
2017-03-15 13:57:22
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 30 marca 2017r. do godz. 14.00  ...więcej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko pracy PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
2017-03-14 07:52:02
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedziebie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach w terminie do 28.03.2017r. do godz. 12.00  ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Społecznej
2016-12-14 11:45:14
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 29 grudnia 2016r. do godz. 14.30  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPŁOWODACH
2016-02-18 14:08:07
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko referenta do spraw świadczeń wychowawczych. Wymagane dokumenty należy składać w siedziebie Ośrodka Pomocy Społecznej, Pl. A Mickiewicza 2, 57-211 Ciepł  ...więcej

DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIEPŁOWODACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepłowodach
2015-08-04 17:04:11
  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
2015-01-19 17:01:49
Wójt Gminy Ciepłowody poszukuje kandydata na wolne stnowisko urzędnicze - sekretarza Gminy 3/4 etatu i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 1/4 etatu na zastępstwo Zarządzenie Nr 6/15 Ogłoszenie o naborze   ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
2014-11-20 14:45:38
Wójt Gminy Ciepłowody poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Ciepłowody Zarządzenie Nr 377/14  ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Ciepłowody
2014-09-22 15:22:35
Zarządzenie Nr 357/14 Nabór na wolne stanowisko   ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, gospodarki wodnej i spraw społecznych w Urzędzie Gminy Ciepłowody
2014-09-11 13:51:04
 Zarządzenie 355/14 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  ...więcej

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej, spraw z zakresu rolnictwa, spraw społecznych w Urzędzie Gminy Ciepłowody
2014-04-25 14:04:23
  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Finansów i Planowania w Urzędzie Gminy Ciepłowody
2013-12-03 09:12:27
  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, spraw społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Ciepłowody
2013-10-15 12:06:07
  ...więcej

ZAPYTANIE CENOWE NA USŁUGĘ BHP I ppoż.
2012-10-08 12:21:20
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro.  Zapytanie cenowe Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego  ...więcej

WÓJT GMINY CIEPŁOWODY OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej i BHP w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Ciepłowody
2012-07-23 10:19:34
   ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej i BHP w Referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Ciepłowody
2012-07-09 16:20:08
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Finansów i Planowania w Urzędzie Gminy Ciepłowody
2012-06-08 07:04:39
  ...więcej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach w ramach projektu systemowego
2012-05-17 14:28:29
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Finansów i Planowania w Urzędzie Gminy Ciepłowody
2012-05-16 13:52:11
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Informatyk
2012-02-28 09:45:10
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 43
następne