Konkursy na stanowisko

Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Ciepłowodach, ul. Szkolna 2, 57 - 211 Ciepłowody

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2, 57-21

Zarządzenie nr 8/18 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciepłowodach, ul. Szkolna nr 2, 57-211 Ciepłowody

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-11-10 16:20:27.
Nabór kandydatów na stanowisko Animatora Sportu
- "Moje Boisko Orlik 2012"

Wymagane dokumenty należy składać do 11.05.2016r. do godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-05-04 13:23:14 | Data modyfikacji: 2016-05-04 13:24:15.
Nabór kandydatów na stanowisko Animatora Sportu
- "Moje Boisko Orlik 2012"

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-04-26 13:10:45 | Data modyfikacji: 2016-05-04 13:24:15.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy
Kierownika do spraw opieki zdrowotnej w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w
Ciepłowodach

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o wynikach konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika do spraw opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ciepłowodach

 Konkurs na stanowisko

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-01-10 08:01:30 | Data modyfikacji: 2014-01-10 08:01:56.
Konkurs na animatora sportu w ramach programu
"Moje Boisko ORLIK 2012" w Ciepłowodach

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-07-25 16:15:39 | Data modyfikacji: 2011-07-25 16:16:48.
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach.


 Zobacz więcej

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-23 14:35:36 | Data modyfikacji: 2010-04-23 14:37:44.

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach, którego treść stanowi zarządzenie nr 206/10

KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI/KRYTERIA FORMALNE
określone w ogłoszeniu Wójta Gminy Ciepłowody o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach.

W oparciu o dokonaną analizę dokumentów i ocenę spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie, do drugiego etapu konkursu przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 206/10Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 5 lutego 2010 r.
zakwalifikowali się nastepujący kandydaci spełniający wymagania formalne:

Zbigniew Łupak, zam. Niemcza

Magdalena Pięciorak zam. Ząbkowice Śląskie

Robert Mańkowski zam. Strzelin

Edyta Zielonka zam. Brzeźnica 

Lista kandydatów spełniających warunki/kryteria formalne

Informacja o wynikach naboru na Dyrektora Ginnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach, samorządowej instytucji kultury

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-08 13:18:31 | Data modyfikacji: 2010-04-23 14:37:32.
``````Konkurs``````

Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach, samorządowej instytucji kultury, którego treść stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI/KRYTERIA FORMALNE
określone w ogłoszeniu Wójta Gminy Ciepłowody o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach.

W oparciu o dokonaną analizę dokumentów i ocenę spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie, do drugiego etapu konkursu przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 193/09 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 17 grudnia 2009 r.
zakwalifikował się kandydat spełniający wymagania formalne:
Zbigniew Łupak, zam. Niemcza.

Ogłoszenie o wyniku konkursu

Wyniki konkursu na dyrektora GOKiP w Ciepłowodach

 Kwestionariusz osobowy

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-18 12:02:00 | Data modyfikacji: 2010-02-11 07:28:42.
Data wprowadzenia: 2009-12-18 12:02:00
Data modyfikacji: 2010-02-11 07:28:42
Opublikowane przez: Grażyna Orczyk