Plan pracy i sprawozdania

Plan pracy na rok 2018r.

Uchwała nr 170/XXXIX/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29.12.2017r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2018r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:03:43 | Data modyfikacji: 2018-01-04 13:05:32.
Plan pracy na rok 2017r.

Uchwała nr 119/XXVII/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 13:24:44 | Data modyfikacji: 2017-08-21 13:26:02.
Plan pracy na rok 2016r.

Uchwała Nr 74/XV/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-02-25 12:02:39 | Data modyfikacji: 2016-02-25 12:03:44.
Plan pracy na rok 2015r.

Uchwała Nr 17/II/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2015 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:21:01 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:21:51.
Plan pracy na rok 2012:

Plan pracy Rady Gminy

Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu

Plan pracy Komisji Oświaty i Zdrowia

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-03-27 11:36:34 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:21:51.
Plan pracy na rok 2011:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu

Plan pracy Komisji Oświaty

Plan pracy Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-05-19 07:31:38 | Data modyfikacji: 2011-05-19 07:44:28.
Plan pracy na rok 2010:Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu

Plan pracy Komisji Oświaty

Plan pracy Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-13 13:15:50 | Data modyfikacji: 2010-05-13 13:43:38.
 Plan pracy Rady Gminy Ciepłowody na 2009 r.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-13 09:03:47 | Data modyfikacji: 2010-05-13 13:43:38.
 Plan pracy Komisji Oświaty i Zdrowia na 2009 r.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-13 09:04:33 | Data modyfikacji: 2010-05-13 13:43:38.
 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-13 09:04:51 | Data modyfikacji: 2010-05-13 13:43:38.
 Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2009

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-13 09:05:12 | Data modyfikacji: 2010-05-13 13:43:38.
 Plan pracy Komisji Oswiaty i Zdrowia na 2008 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-13 09:05:38 | Data modyfikacji: 2010-05-13 13:43:38.
Plan pracy Rady Gminy w 2008 roku

Plan pracy 2008 - strona 1 [41.16 KB]

Plan pracy 2008 - strona 2 [45.36 KB]

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-13 09:05:52 | Data modyfikacji: 2009-05-13 09:07:40.
 Plan pracy Komisji rewizyjnej na 2007 r.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-13 09:07:54 | Data modyfikacji: 2009-05-13 09:11:40.
 Plan pracy Komisji gospodarki i budzetu na 2007 r.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-13 09:08:29 | Data modyfikacji: 2009-05-13 09:11:06.
 Plan pracy Komisji oswiaty i zdrowia na 2007 r.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-13 09:09:42 | Data modyfikacji: 2009-05-13 09:11:06.
Plan pracy Rady Gminy Ciepłowody na 2007 r.

Plan pracy Rady Gminy Cieplowody na 2007r.

Art.19 ust.2 - Przewodniczący Rady organizuje prace rady i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania wykonuje jego zastępca.

Art.20 ust.l - Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Terminy w planie pracy Rady Gminy ustalone przepisami prawa
31.03 - ostateczny termin uchwalenia budżetu
30.03 - termin przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu
30.04 - termin udzielenia (nieudzielenia) absolutorium Wójtowi.
31.08 - termin złożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze.
15.11 - przedłożenie radzie Gminy projektu budżetu wraz z załącznikami.
31.11 - ostateczny termin podjęcia uchwały w sprawie stawek podatków oraz terminy uchwalenia budżetu.

PROPONOWANY PLAN PRACY

I kwartał
1. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych rady Gminy Ciepło wody
2. Sesja budżetowa
3. Sesja poświęcona inwestycjom
4. Analiza stanu bezpieczeństwa
5. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciepłowody

II kwartał
1. Ocena wykonania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.
2. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

III kwartał
1. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 r.
2. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

IV kwartał
1. Debata nad projektem budżetu gminy na kolejny rok
2. Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2008 r.
3. Uroczysta sesja świąteczno - noworoczna

Ponadto sesje będą zwoływane w miarę potrzeb po wcześniejszym zgłoszeniu i uzasadnieniu tematyki sesji

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-13 09:10:17 | Data modyfikacji: 2009-05-13 09:11:06.
Data wprowadzenia: 2009-05-13 09:10:17
Opublikowane przez: Grażyna Orczyk