Formularze do pobrania, inf. o podatkach lokalnych

Referat Finansowy i Planowania

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 - obowiązuje od 2012 - 2015r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - obowiązuje od 2012 - 2015r.

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 - obowiązuje od 2012 - 2015r.

Deklaracja na podatek rolny DR-1 - obowiązuje od 2012 - 2015r.

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 - obowiązuje od 2012 - 2015r.

Deklaracja na podatek lśny DL-1 - obowiązuje od 2012 - 2015r.

Umorzenie zaległości podatkowych

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległości podatkowe

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego - aktualny

DL-1 - deklaracja na podatek leśny - aktualny

DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości - aktualny

DR-1 - deklaracja na podatek rolny - aktualny

IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego - aktualny

IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości - aktualny

DT -1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2009-05-05 08:29:19 | Data modyfikacji: 2012-07-09 10:47:40.
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  1. wniosek o zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej :  wniosek_utrzymanie_psa.pdf
  2. wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew :  wniosek_o_zezwolenie_na_wycinke_drzew_i_krzewow.pdf
  3. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego :  wniosek_o_przyznanie_stypendium_szkolnego.pdf
  4. wniosek o wynajem świetlicy : wniosek_o_wynajem_swietlicy.pdf
  5. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych: wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż.pdf
  6. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży : oświadczenie.pdf
  7. wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości : wniosek o wpis do rejestru.pdf
  8. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych : wniosek.pdf
  9. Zgłoszenie przez osoby fizyczne zamiaru usunięcia drzew: Zgłoszenie
  10. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego: wniosek

 

Wniosek producenta rolnego o szacowanie szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2018 r.

Załącznik nr 1 do wniosku Producenta rolnego

Załącznik nr 2 do wniosku Producenta rolnego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2009-05-05 08:47:12 | Data modyfikacji: 2017-09-08 09:12:20.
Ewidencja działalności gospodarczej:

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej


Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników


 

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeznaczenie w miejscowym planie zagosoodarowania

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-17 09:15:54 | Data modyfikacji: 2016-01-04 11:22:03.
Sprawy meldunkowe, ewidencja ludności,
organizacyjne:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego


Wniosek o wydanie dowodu osobistego - wersja elekroniczna (edytowalna)

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-04 11:22:32 | Data modyfikacji: 2016-01-04 11:23:35.
Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:

wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wniosek o opinię w sprawie zgodności podziału nieruchomości 
wniosek o zaświadczenie o zgodność zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-04 11:28:07 | Data modyfikacji: 2016-01-05 07:47:12.
Data wprowadzenia: 2016-01-04 11:28:07
Data modyfikacji: 2016-01-05 07:47:12
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak