złożone w roku 2010

Bogumiła Kołkowska - Zawada
 oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-04 13:50:24.
Elżbieta Kuś
 oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-04 13:50:56.
Beata Lis
 Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia stanowiska

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-08-31 10:59:51 | Data modyfikacji: 2010-08-31 11:04:19.
Beata Lupa

Korekta

 Oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-10-04 12:45:29 | Data modyfikacji: 2010-08-31 11:04:19.
Ewelina Białkowska

Korekta

 oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-04 13:52:22 | Data modyfikacji: 2010-08-31 11:04:19.
Irena Skoczylas
 oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-04 13:53:09 | Data modyfikacji: 2010-08-31 11:04:19.
Grzegorz Wichrowicz

Korekta

 oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-04 13:53:34 | Data modyfikacji: 2010-08-31 11:04:19.
Edyta Zielonka
 Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia stanowiska

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-08-02 14:28:42 | Data modyfikacji: 2010-08-02 14:32:28.
Data wprowadzenia: 2010-08-02 14:28:42
Data modyfikacji: 2010-08-02 14:32:28
Opublikowane przez: Marcin Kozak