Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne


Zobacz:
   Instytucje kultury
   Ośrodek Pomocy Społecznej
   Oświata
   Służba zdrowia
   Zakłady budżetowe
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kolejowa 3
57-211 Ciepłowody
Wójt Gminy
Łukasz Białkowski
Kontakt:
Tel: (+48 74) 810-35-56
Fax: (+48 74) 810-32-28
e-mail: sekretariat@cieplowody.pl