Rejestr przeprowadzonych kontroli

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

08.06.2017r.


Kontrola osób na robotach publicznych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 13:12:19.
Agencja Nieruchomości Rolnych

11.04.2017r.


Kontrola nieodpłatnie przekazanych działek na rzecz Gminy od ANR

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 13:08:48.
Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat
Pracy we Wrocławiu, Oddział w Kłodzku

27.05.2016r.


Wybrane zagadnienia dot. prawnej ochrony pracy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 13:07:31.
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

27.04.2016r.


Kontrola korzystania z bazy dancyh EGiB

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 13:05:38.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

22.02.2016r.


Kontrola trwałości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 13:04:04.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

27.08.2015r.


Kontrola ex post operacji pn. "Budowa Kanalizacji Sanitarnej i Wodociągowej dla wsi KOźmice, Tomice, Karczowice z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach i Karczowicach w ramach PROW na lata 2007-2013

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 13:01:51.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

13.07.2015r.

Wizyta projektów w ramach PROW 2007-2013
1) Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Karczowicach

2) Skontrolowanie Izby Pamiętek Regionalnych w Ciepłowodach

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 12:59:58.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

22.06.2015


Kontrola projektu w ramach PROW 2007-2013 pn "Budowa i modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne w miejscowościach Ciepłowody i Stary Henryków

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 12:56:25.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

03.06.2015


Wizytacja w miejsca w ramach projektu pn.


1) Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzenice


2) Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich objęty PROW na lata 2007-2013

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:13:01.
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

05.05.2015r.


Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Ciepłowody

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:09:58.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

08.04.2015


Wizytacje w miejscu w ramach projektu pn." Remont dachu budynku GOKiP w Ciepłowodach" objęty PROW na lata 2007-2013


 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:08:54.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach
Śląskich

12.12.2014 r., 09.01.2015 r.


Korekta deklaracji VAT – 7K za II i IV kwartał 2010 r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-23 12:35:59 | Data modyfikacji: 2015-03-23 12:36:36.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach
Śląskich

02.09.2014 r. , 09.09.2014 r., 10.09.2014 r.


Korekta deklaracji VAT – 7K za IV kwartał 2010 r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-23 12:34:16 | Data modyfikacji: 2015-03-23 12:35:24.
WIOŚ Wrocław delegatura Wałbrzych

27.01.2015r.


Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska - składowisko odpadów Janówka

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-04 08:31:51 | Data modyfikacji: 2015-02-04 08:32:08.
Wojewoda Dolnośląski

12.11.2014r.


Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-04 08:29:19 | Data modyfikacji: 2015-02-04 08:32:08.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

03.08.2014r.


Obiekt kontrolowany: wiaty przystankowe m. Koźmice


 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-04 08:27:20 | Data modyfikacji: 2015-02-04 08:32:08.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

29.08.2014r.


Wizytacja operacji: "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice i Karczowice z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach w ramach PROW na lata 2007-2013

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-04 08:25:43 | Data modyfikacji: 2015-02-04 08:32:08.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
22.05.2014

Kontrola w ramach operacji: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baldwinowice i Piotrowice Polskie w ramach PROW na lata 2007-2013 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-05-22 13:16:30 | Data modyfikacji: 2014-05-22 13:18:36.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
07.05.2014

Sprawdzenie prawidłowości obliczeń składek ubezpieczeń społecznych  

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-05-22 13:15:04 | Data modyfikacji: 2014-05-22 13:15:52.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach
Śląskich
17.01.2014
Podatek od towarów i usług za I i II kwartał 2009r.  

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-05-22 13:09:52 | Data modyfikacji: 2014-05-22 13:11:04.
Państwowa Inspekcja Pracy

 
08.11.2013 r.

Kontrola w zakresie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy w zakresie urlopów wypoczynkowych oraz innych zagadnień prawa pracy.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-11-14 07:23:54 | Data modyfikacji: 2014-05-22 13:11:04.
Dolnośląskie Krajowe Biuro Wyborcze


14.10.2013 r.

Rejestr wyborców

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-23 07:31:43 | Data modyfikacji: 2013-10-23 07:32:26.
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura we
Wrocławiu


02.10.2013 r.
20.12.2013 r.

Lokalizaja i budowa farm wiatrowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-23 07:28:49 | Data modyfikacji: 2013-10-23 07:32:26.
Wojewoda Dolnośląski


25.09.2013 r.

Kontrola problemowa, wykonywanie zadań obronnych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-23 07:22:57 | Data modyfikacji: 2013-10-23 07:23:35.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

06.09.2013 r.
13.09.2013 r.

Ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, wybór ławników

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-09-24 08:01:49 | Data modyfikacji: 2013-09-24 08:02:05.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

23.05.2013r.

Kontrola projektu POKL.09.01.02-OZ-155/10

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-09-24 07:58:38 | Data modyfikacji: 2013-09-24 08:02:05.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

20.02.2013r.


Kontrola w ramach operacji pn."Budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów, Karczowice

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-09-24 07:56:28 | Data modyfikacji: 2013-09-24 08:02:05.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

2013r.


Wizytacja projektu pn."Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kobyla Głowa i Muszkowice. PROW 2007-2013

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-09-24 07:53:59 | Data modyfikacji: 2013-09-24 08:02:05.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
31.10.2012r.
Kontrola projektu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-09-24 07:47:52 | Data modyfikacji: 2013-09-24 08:02:05.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

13.08.2012r.

Wizytacja projektu pn."Stworzenie stref aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej do użytku publicznego w miejscowości Stary Henryków, Wilamowice, Targowica. Działanie 443 PROW 207-2013

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-09-24 07:42:06 | Data modyfikacji: 2013-09-24 07:42:30.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

24 lipca 2012r.

Wizytacja projektu pn."Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach. PROW 2007-2013

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-24 11:19:30 | Data modyfikacji: 2013-09-24 07:54:19.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

3 lipca 2012 r.

Wizytacja projektu "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice Polskie. Działanie 413, PROW 2007-2013

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-24 11:14:17 | Data modyfikacji: 2013-09-24 07:54:31.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

28 czerwca 2012 r.

Wizytacja projektu pn. "Remont sali widowiskowej w świetlicy wiejskiej w Ciepłowodach - II etap" Działanie 413, PROW 2007 - 2013

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-24 11:08:20 | Data modyfikacji: 2013-09-24 07:54:39.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

15 czerwca 2012 r.

Wizytacja operacji pt. "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Kobyla Głowa  
i Cienkowiece" PROW 2007 - 2013

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-06-19 07:40:22 | Data modyfikacji: 2012-06-19 07:43:19.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Rok: 2012

Kontrola wstępna na miejscu realizacji projektu nr PL.3.22/3.2.00/11.02582

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-01-27 07:15:10 | Data modyfikacji: 2012-01-27 07:15:43.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Rok: 2011

Wizytacja w miejscu w ramach operacji pt. "Remont sali widowiskowej w świetlicy wiejskiej w Ciepłowodach wraz zapleczem kuchennym" PROW 2007-2013

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-01-27 07:12:22 | Data modyfikacji: 2012-01-27 07:15:34.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Rok: 2011

Kontrola w zakresie: budowa kanlizacji sanitarnej w miejscowości Baldwinowice i Piotrowice Polskie wraz z oczyszczalnią ścieków

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-08-31 14:10:26 | Data modyfikacji: 2011-08-31 14:10:55.
Regionalna Izba Obrachunkowa

Rok: 2011

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-08-31 14:08:00 | Data modyfikacji: 2011-08-31 14:10:46.
Agencja Nieruchomości Rolnych
Rok: 2011

Kontrola nieruchomości, akt notarialny Nr 1320/2008 obręb Ciepłowody 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-08-31 14:05:22 | Data modyfikacji: 2011-08-31 14:10:46.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Rok: 2011

Kontrola w zakresie: prawidłowość realizacji dochodów budżetu państwa.

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-05-10 10:38:38 | Data modyfikacji: 2011-08-31 14:10:46.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Rok: 2011

Kontrola problemowa w zakresie organizacji przyjmowania,  rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-03-15 07:39:57 | Data modyfikacji: 2011-03-15 07:43:14.
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w
Kamieńcu Ząbkowickim
Rok: 2011

Kontrola archiwum, dokumentacja ewidencji ludności i dowodów osobistych, archiwum USC 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-02-17 11:26:01 | Data modyfikacji: 2011-03-15 07:43:14.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
Rok: 2011

Wizytacja w miejscu w ramach operacji "Remont Świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowice" w ramach PROW 2007-2013 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-02-17 11:24:27 | Data modyfikacji: 2011-03-15 07:43:14.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Rok: 2011

Kontrola systemu ostrzegania i alarmowania  

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-02-17 11:21:57 | Data modyfikacji: 2011-03-15 07:43:14.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Rok: 2010

Wizytacja w miejscu w ramach projektu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Targowica" w ramach PROW 2007-2013

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-02-17 11:20:24 | Data modyfikacji: 2011-02-17 11:20:39.
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
Rok: 2010

Kontrola projektu NR. RPDS.02.02.00-02-048/09 pn. "Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy Ciepłowody wraz z instalacją stanowisk kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów"
 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-11-03 08:43:23 | Data modyfikacji: 2011-02-17 11:20:39.
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w
Wałbrzychu
Rok: 2010

Kontrola w zakresie: dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych
 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-11-03 08:37:41 | Data modyfikacji: 2010-11-03 08:37:59.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Ząbkowicach Śl.

Rok: 2010

Kontrola z zakresu: kontrola sanitarna ustępów ogólnodostępnych

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-11-03 08:33:40 | Data modyfikacji: 2010-11-03 08:34:36.
Powiatowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu

Rok: 2009

Kontrola z zakresu:

  • Rekontrola środków prawnych wydanych w wyniku uprzednio przeprowadzonej kontroli
  • zagadnienia dotyczące legalności zatrudnienia.
 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-28 16:18:08 | Data modyfikacji: 2009-12-28 16:25:53.
Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl.

Rok: 2009

Kontrola z zakresu:

Realizacja umowy o odbywanie stażu przez osoby bezrobotne, m.in.:

  • kontrola osób na stanowisku pracy;
  • kontrola zakresu zadań zawodowych do realizacji - zgodność z Programem Stażu.
 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-19 09:42:55 | Data modyfikacji: 2009-08-19 09:53:35.
Kontrola Finansów

Rok: 2009


Zakres kontroli: Gospodarka finansowa jednostek Gminy Ciepłowody

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-19 10:04:12 | Data modyfikacji: 2009-08-19 09:53:35.
Państwowa Inspekcja Pracy

Rok: 2009


Kontrola z zakresu BHP przy obsłudze monitora ekranowego

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-11 11:17:57 | Data modyfikacji: 2009-08-11 11:18:07.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Rok: 2009


Kontrola z zakresu: ubezpieczeń społecznych

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-11 11:15:49 | Data modyfikacji: 2009-08-19 10:04:50.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Rok: 2008

Kontrola tematyczna  dotycząca oceny stanu ustępu publicznego.

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:34:38 | Data modyfikacji: 2009-08-19 10:04:50.
Państwowa Inspekcja Pracy
Rok: 2008

Kontrola z zakresu przestrzegania prawa pracy w Urzędzie Gminy Ciepłowody.

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:35:04 | Data modyfikacji: 2009-08-19 10:04:50.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Rok: 2008

Kontrola problemowa z zakresu prawidłowosći wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Gminy przeprowadzona przez inspektora z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:35:50 | Data modyfikacji: 2009-08-19 10:04:50.
Najwyższa Izba Kontroli
Rok: 2008

Kontrola z Najwyższej Izby Kontroli - wybrane dziedziny działalności Gminy Ciepłowody

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:36:10 | Data modyfikacji: 2009-08-19 10:04:50.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Rok: 2007

Kontrola problemowa z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w Radzie Gminy Ciepłoowdy w zakresie organizacji przyjmowania,  rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:36:30 | Data modyfikacji: 2009-08-19 10:04:50.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Rok: 2007

Kontrola problemowa z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w Urzędzie Gminy w zakresie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenia zbioru przepisów gminnych.

Kontrola obejmuje okres od roku 2006 i 2007 do dnia kontroli.

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:36:49 | Data modyfikacji: 2009-08-19 10:04:50.
Powiatowy Urząd Pracy w Zabkowicach Śląskich
Rok: 2007

Kontrola z Powiatowego Urzędu Pracy w Zabkowicach Śląskich dotycząca organizacji prac interwencyjnych, staży i przygotowania zawodowego w Urzędzie Gminy.

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:37:07 | Data modyfikacji: 2009-08-19 10:04:50.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Rok: 2007

Kontrola problemowa dotycząca ustaleń dot. uprawy konopii włóknistych

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:37:23 | Data modyfikacji: 2009-08-19 10:04:50.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Rok: 2007

Kontrola problemowa z Dolnoślaskiego Urzędu Wojewódzkiego -  Wydział Spraw Obywatelskich O/Z Wałbrzych w zakresie: Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności.

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:37:44 | Data modyfikacji: 2009-08-19 10:04:50.
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Rok: 2007

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej JST

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:38:06 | Data modyfikacji: 2009-08-19 10:04:50.
Archiwum Państwowe we Wrocławiu O/Kamieniec
Ząbkowicki
Rok: 2007

Kontrola problemowa z Archiwum Państwowego we Wrocławiu O/Kamieniec Ząbkowicki w Urzędzie Gminy w zakresie prowadzenia archiwum Urzedu Stanu Cywilnego

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:38:28 | Data modyfikacji: 2009-08-19 10:04:50.
Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:38:28
Opublikowane przez: Grażyna Orczyk