2009 r.

Zarządzenie nr 202/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 31 grudnia 2009 r.
 w sprawie wyznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-05 02:24:26.
Zarządzenie nr 200/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 28 grudnia 2009 r.
 w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Henryków" w zakresie projektu w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w organie i jednostkach organizacyjnych gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-05 02:20:26.
Zarządzenie nr 199/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 28 grudnia 2009 r.
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 187/09 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-05 02:13:11.
Zarządzenie nr 198/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 23 grudnia 2009
 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-30 09:44:54.
Zarządzenie nr 197/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 23 grudnia 2009
 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-30 08:32:02.
Zarządzenie nr 196/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 23 grudnia 2009
 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-30 08:30:45.
Zarządzenie nr 195/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 23 grudnia 2009
 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nagród nauczycielom Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-28 15:56:28.
Zarządzenie nr 194/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 17 grudnia 2009
 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Ciepłowodyw 2009 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-18 11:07:05.
Zarządzenie nr 193/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 17 grudnia 2009
 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-18 11:53:57 | Data modyfikacji: 2009-12-18 11:54:51.
Zarządzenie nr 192/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 14 grudnia 2009
 w sprawie powołania Komisji przetargowej

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-18 11:06:06 | Data modyfikacji: 2009-12-18 11:54:51.
Zarządzenie nr 191/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 8 grudnia 2009
 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej sprzętu obrony cywilnej

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-14 10:11:33 | Data modyfikacji: 2009-12-18 11:54:51.
Zarządzenie nr 190/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 4 grudnia 2009
 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-18 11:04:56 | Data modyfikacji: 2009-12-18 11:54:51.
Zarządzenie nr 189/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 4 grudnia 2009
 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fIzycznej i sportu na terenie gminy Cieplowody w 2010 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-14 10:10:30 | Data modyfikacji: 2009-12-18 11:54:51.
Zarządzenie nr 188/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 2 grudnia 2009
 w sprawie wyznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-14 08:46:35 | Data modyfikacji: 2009-12-18 11:54:51.
Zarządzenie nr 187/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 30 listopada 2009
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-18 11:03:33 | Data modyfikacji: 2009-12-18 11:54:51.
Zarządzenie nr 186/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 27 listopada 2009
 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej dla zadania o nazwie "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności usługowej i budownictwa mieszkalnego w miejscowości Ciepłowody III-etap - oczyszczalnia ścieków".

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-05 02:05:08 | Data modyfikacji: 2009-12-18 11:54:51.
Zarządzenie nr 185/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 27 listopada 2009
 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Nr 3.22/3.3.02/0901157 pn. " Rozwój współpracy transgranicznej między miejscowościami Ciepłowodya Borohradek w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007.2013 w organie i jednostkach organizacyjnych gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-18 11:02:05 | Data modyfikacji: 2009-12-18 11:54:51.
Zarządzenie nr 184/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 27 listopada 2009
 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wspólfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej dla zadania o nazwie "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności usługowej i budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Ciepłowody II-etap - kanalizacja deszczowa".

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-28 13:08:08 | Data modyfikacji: 2009-12-18 11:54:51.
Zarządzenie nr 183/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 27 listopada 2009
 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu wspólfmansowanego przez Unię Europejską w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej dla zadania o nazwie "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności uslugowej i budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Cieplowodyaktywności uslugowej i budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Cieplowody I-etap".

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-14 08:44:56 | Data modyfikacji: 2009-12-18 11:54:51.
Zarządzenie nr 182/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 27 listopada 2009
 w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Targowica w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" w organie i jednostkach organizacyjnych gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-14 08:43:30 | Data modyfikacji: 2009-12-18 11:54:51.
Zarządzenie nr 181/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 27 listopada 2009
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-02 13:35:59 | Data modyfikacji: 2009-12-18 11:54:51.
Zarządzenie nr 180/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 26 listopada 2009
 w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2010 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-11-27 08:48:01 | Data modyfikacji: 2009-12-18 11:54:51.
Zarządzenie nr 179/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 25 listopada 2009
 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-02 13:34:21 | Data modyfikacji: 2009-12-02 13:34:58.
Zarządzenie nr 178/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 listopada 2009
 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-02 13:33:25 | Data modyfikacji: 2009-12-02 13:34:58.
Zarządzenie nr 177/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 16 listopada 2009
 w sprawie likwidacji części drogi transportu rolnego.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-11-13 11:51:41 | Data modyfikacji: 2009-12-04 08:05:08.
Zarządzenie nr 176/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 3 listopada 2009
 w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-11-10 10:15:13 | Data modyfikacji: 2009-12-04 08:05:08.
Zarządzenie nr 175/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 26 października 2009
 w sprawie powołaniaKomisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-11-03 12:21:51 | Data modyfikacji: 2009-12-04 08:05:08.
Zarządzenie nr 174/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 26 października 2009
 w sprawie wyznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-11-03 12:20:58 | Data modyfikacji: 2009-12-04 08:05:08.
Zarządzenie nr 173/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 26 października 2009
 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-11-03 12:19:45 | Data modyfikacji: 2009-11-03 12:22:07.
Zarządzenie nr 172/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 26 października 2009
 w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-11-03 12:18:46 | Data modyfikacji: 2009-11-03 12:22:36.
Zarządzenie nr 171/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 1 października 2009
 w sprawie: powołania Zespołu d/s opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznychw Gminie Ciepłowody.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-10-23 09:16:12 | Data modyfikacji: 2009-11-03 12:22:36.
Zarządzenie nr 170/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 30 września 2009
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-10-23 09:14:50 | Data modyfikacji: 2009-11-03 12:22:36.
Zarządzenie nr 169/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 30 września 2009
 w sprawie wyznaczenia nieruchomoścido sprzedaży

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-10-23 09:13:47 | Data modyfikacji: 2009-11-03 12:22:36.
Zarządzenie nr 168/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 29 września 2009
 w sprawie ustalenia stawki opłaty miesięcznej dla ciepła 1m 2 powierzchni samodzielnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciepłowody i lokali użytkowych będących własnością Gminy Ciepłowody.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-10-23 09:12:13 | Data modyfikacji: 2009-11-03 12:22:36.
Zarządzenie nr 167/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 29 września 2009
 w sprawie stawek czynszu za 1m2 lokali użytkowych na terenie Gminy Ciepłowody

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-10-23 09:10:37 | Data modyfikacji: 2009-11-03 12:22:36.
Zarządzenie nr 166/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 29 września 2009
 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty zajęte na cele handlowe.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-10-23 09:09:20 | Data modyfikacji: 2009-11-03 12:22:36.
Zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 29 września 2009
 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej samodzielnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciepłowody.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-10-23 09:07:37 | Data modyfikacji: 2009-11-03 12:22:36.
Zarządzenie nr 164/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 25 sierpnia 2009
 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-28 10:01:47 | Data modyfikacji: 2009-11-03 12:22:36.
Zarządzenie nr 163/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 20 sierpnia 2009
 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w zakresie działalności kierowanej jednostki.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-28 10:00:14 | Data modyfikacji: 2009-08-28 10:00:36.
Zarządzenie nr 162/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 20 sierpnia 2009
 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-21 10:46:55 | Data modyfikacji: 2009-08-21 10:47:20.
Zarządzenie nr 161a/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 14 sierpnia 2009
 w sprawie powołaniaKomisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-10-23 09:17:57 | Data modyfikacji: 2009-10-23 09:18:14.
Zarządzenie nr 161/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 6 sierpnia 2009
 w sprawie obowiązku tworzenia aktów prawnych podlegającychpublikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w postaci tekstu strukturalnego w formacie XML.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-19 13:29:07 | Data modyfikacji: 2009-10-23 09:18:14.
Zarządzenie nr 160/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 6 sierpnia 2009
 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-11 10:03:34 | Data modyfikacji: 2009-10-23 09:18:14.
Zarządzenie nr 159/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 29 lipca 2009
 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Ciepłowody i regionalnej Izbie obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I-sze półrocze 2009r. Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteka Ciepłowody i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-11 10:01:21 | Data modyfikacji: 2009-10-23 09:18:14.
Zarządzenie nr 158/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 29 lipca 2009
 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2009r.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-11 09:59:28 | Data modyfikacji: 2009-10-23 09:18:14.
Zarządzenie nr 157/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 13 lipca 2009
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-13 11:43:57 | Data modyfikacji: 2009-10-23 09:18:14.
Zarządzenie nr 156/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 7 lipca 2009
w sprawie upoważnienia Sekretarza do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Ciepłowody oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu Wójta Gminy  

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-09 08:50:00 | Data modyfikacji: 2009-07-13 11:45:35.
Zarządzenie nr 155/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 7 lipca 2009
w sprawie: upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych. 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-09 08:47:52 | Data modyfikacji: 2009-07-13 11:45:35.
Zarządzenie nr 154/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 7 lipca 2009
w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Ciepłowody prowadzenia spraw Gminy w imieniu Wójta Gminy 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-09 08:47:05 | Data modyfikacji: 2009-07-13 11:45:35.
Zarządzenie nr 153/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 1 lipca 2009
 w sprawie używania przez pracowników Urzędu Gminy Ciepłowody samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych oraz zwrotu kosztów z tego tytułu.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-07 08:46:33 | Data modyfikacji: 2009-07-13 11:45:35.
Zarządzenie nr 152/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 30 czerwca 2009
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-07 10:48:08 | Data modyfikacji: 2009-07-13 11:45:35.
Zarządzenie nr 151/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 25 czerwca 2009
 w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy Ciepłowody

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-07 08:43:17 | Data modyfikacji: 2009-07-13 11:45:35.
Zarządzenie nr 151a/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 29 czerwca 2009
 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia strat i szacowania szkód powstałych wskutek ulewnych opadów deszczu

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-09 08:45:50 | Data modyfikacji: 2009-07-17 10:07:14.
Zarządzenie nr 150/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 18 czerwca 2009
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-II szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-07 08:41:51 | Data modyfikacji: 2009-07-17 10:07:14.
Zarządzenie nr 148/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 15 czerwca 2009
 zmianiające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Gminy Ciepłowody.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-24 08:13:59 | Data modyfikacji: 2009-06-24 08:19:11.
Zarządzenie nr 149/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 15 czerwca 2009

Zarzadzenie 149

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-13 11:42:22 | Data modyfikacji: 2010-03-31 13:22:31.
Zarządzenie nr 147/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 15 czerwca 2009

Zarządzenie 147/09 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2009-06-24 08:12:19 | Data modyfikacji: 2011-03-03 13:38:02.
Zarządzenie nr 146/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 15 czerwca 2009
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Ciepłowody

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-24 08:20:16 | Data modyfikacji: 2011-03-03 13:38:02.
Zarządzenie nr 145/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 03 czerwca 2009
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-08 08:41:41 | Data modyfikacji: 2009-06-08 08:41:56.
Zarządzenie nr 144/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 29 maja 2009
 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Ciepłowody

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-08 08:39:48 | Data modyfikacji: 2009-06-08 08:40:24.
Zarządzenie nr 143/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 26 maja 2009
 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-26 09:21:30 | Data modyfikacji: 2009-06-08 08:40:24.
Zarządzenie nr 142/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 15 maja 2009
 w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-20 07:49:35 | Data modyfikacji: 2009-06-08 08:40:24.
Zarządzenie nr 141/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 14 maja 2009
 w sprawie organizacji konkursu na "Najładniejszą zagrodę w gminie Ciepłowody"

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-20 14:26:25 | Data modyfikacji: 2009-06-08 08:40:24.
Zarządzenie nr 140/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 14 maja 2009
 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Ciepłowody oraz jednostki organizacyjne Gminy Ciepłowody

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-14 12:40:45 | Data modyfikacji: 2009-06-08 08:40:24.
Zarządzenie nr 139/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 14 maja 2009
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-14 12:37:53 | Data modyfikacji: 2009-06-08 08:40:24.
Zarządzenie nr 138/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 07 maja 2009
 w sprawie ustalenia w 2009 roku dni wolnych od pracy Urzędzie Gminy Ciepłowody w zamian za święta przypadające w soboty.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-11 12:12:48 | Data modyfikacji: 2009-05-11 12:13:04.
Zarządzenie Nr 137/2009 Wójta Gminy Ciepowody z
dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie ogoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach.

Załącznik do Zarządzenia Nr 137/09 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 09:31:33 | Data modyfikacji: 2009-04-24 09:34:37.
Zarządzenie Nr 136/2009 Wójta Gminy Ciepowody z
dnia 16 kwietnia 2009 roku
 w sprawie wyznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 09:30:49 | Data modyfikacji: 2009-04-24 09:31:46.
Zarządzenie nr 135a/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 02 kwietnia 2009
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-11 12:09:38 | Data modyfikacji: 2009-05-11 12:10:16.
Zarządzenie nr 135/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 1 kwietnia 2009 r.
 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-16 12:03:30 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:03:56.
Zarządzenie nr 134/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 marca 2009 r.
 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-09 08:35:31 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:01:36.
Zarządzenie nr 133/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 marca 2009 r.
 w sprawie układu wykonawczego i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowejna 2009 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-09 08:34:23 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:02:17.
Zarządzenie nr 132/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 24 marca 2009 r.
 w sprawie legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Ciepłowody.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-09 08:31:55 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:02:47.
Zarządzenie nr 131/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 marca 2009 r.
 w sprawie wyznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 10:01:16 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:03:09.
Zarządzenie nr 130/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 marca 2009 r.
 w sprawie wyznaczenia nieruchomosci do sprzedaży

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:04:25 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:03:09.
Zarządzenie nr 129/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 17 marca 2009 r.
 w sprawie wyznaczenia koordynatora programu "Odnowa wsi" w województwie dolnośląskim.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:05:18 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:03:09.
Zarządzenie nr 128/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 marca 2009 r.
 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych za 2008 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:06:29 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:03:09.
Zarządzenie nr 127/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 marca 2009 r.
 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:08:11 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:03:09.
Zarządzenie nr 126/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 marca 2009 r.
 w sprawie ustalenia wzoru rejestru upoważnień i pełnomocnictw

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:08:48 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:03:09.
Zarządzenie nr 125/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 marca 2009 r.
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach i udzielenia pełnomocnictwa do działania.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:09:26 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:03:09.
Zarządzenie nr 124/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 marca 2009 r.
 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:09:58 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:03:09.
Zarządzenie nr 123/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 marca 2009 r.
 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:10:53 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
Zarządzenie nr 122/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 marca 2009 r.
 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy Ciepłowody

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:11:41 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
Zarządzenie nr 121/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 marca 2009 r.
 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zakładowi Budżetowemu - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:13:05 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
Zarządzenie nr 120/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 marca 2009 r.
 w sprawie likwidacji drogi transportu rolnego

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:13:51 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
Zarządzenie nr 119/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 03 marca 2009 r.
 w sprawie powołania Komisji przetargowej

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:14:31 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
Zarządzenie nr 118/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 lutego 2009 r.
 w sprawie zapewniania okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:15:09 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
Zarzadzenie nr 117/2009 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenei Gminy Ciepłowody i udzielenie dotacji w tym zakresie

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:16:05 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
Zarządzenie nr 116/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 26 lutego 2009 r.
 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:16:52 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
Zarządzenie nr 115/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 17 lutego 2009 r.
 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach do udzielania zwolnień z całości lub części opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:17:37 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
Zarządzenie nr 114/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 17 lutego 2009 r.
 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:18:25 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
Zarządzenie Nr 113/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 27 stycznia 2009 r.
 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czyyności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:19:05 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
Zarzadzenie Nr 112/2009 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 stycznia 2009 r.
 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ciepłowody

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:19:58 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
Zarządzenie Nr 111/09 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 stycznia 2009 r.
 w sprawie powołania Komisji przetargowej

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:20:41 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
Zarządzenie Nr 110/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 5 stycznia 2009 r.
 w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2009 r. z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Ciepłowody do Przedszkola i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin, powiat strzeliński”

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:21:25 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
Zarządzenie Nr 109/2009 Wójta Gminy Ciepłowody
z dnia 31 grudnia 2008 r.
 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej sprzętu obrony cywilnej

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 11:22:24 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.
 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-14 10:09:46 | Data modyfikacji: 2009-04-23 11:12:15.

Zobacz:
 2006 r. .  2007 r. .  2008 r. .  2009 r. .  2010 r. . 
Data wprowadzenia: 2009-12-14 10:09:46
Opublikowane przez: Grażyna Orczyk