Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru
wsi Kobyla Głowa
 Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-08-21 12:09:28.

Zobacz:
   OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA
   MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM
Data wprowadzenia: 2013-08-21 12:09:28
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak
« powrót