Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-02-15 11:03:58.

Zobacz:
   OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA
   MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / STUDIUM
Data wprowadzenia: 2012-02-15 11:03:58
Opublikowane przez: Marcin Kozak
« powrót