Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenie w sprawie MPZP
2014-03-28 12:37:30
Ogłoszenie w sprawie MPZP   ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Kobyla Głowa
2013-08-21 12:09:28
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Cienkowice
2013-08-21 12:08:02
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody
2013-07-16 13:11:02
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody
2013-07-16 13:08:25
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
2012-02-15 11:03:58
  ...więcej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody
2009-05-13 07:48:20
  ...więcej

Pokazano 1 - 7 z 7

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kolejowa 3
57-211 Ciepłowody
Wójt Gminy
Łukasz Białkowski
Kontakt:
Tel: (+48 74) 810-35-56
Fax: (+48 74) 810-32-28
e-mail: sekretariat@cieplowody.pl