Środowisko naturalne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-04 15:09:17 | Data modyfikacji: 2019-03-04 15:48:52.
OBWIESZCZENIE O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH

Wójt Gminy Ciepłowody informuje o dodatkowych terminach polowań Koła Łowieckiego "Leśnik". Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-11 11:19:12 | Data modyfikacji: 2019-01-11 11:24:50.
Obwieszczenie

Wójt Gminy Ciepłowody informuje o dodoatkowych terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "PONOWA" w Niemczy 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-07 16:32:44 | Data modyfikacji: 2019-01-07 16:34:31.
Inforemacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjego

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:40:49 | Data modyfikacji: 2019-01-07 16:34:31.
OBWIESZCZENIE O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH

Wójt Gminy Ciepłowody informuje o terminach polowań zbiorowych Koła Łowickiego "PONOWA" w Niemczy w sezonie 2018/2019.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-11-20 14:04:24 | Data modyfikacji: 2018-11-20 14:07:26.
OBWIESZCZENIE

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał:


1. Uchwały nr XXXVII/1255/17 z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego


2. Uchwały nr XL/1330/17 z dnia 26 października 2017r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi n aprzekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-01 11:13:46 | Data modyfikacji: 2018-11-20 14:07:26.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Starosta Ząbkowicki zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 Kpa na wniosek z dnia 31.10.2017r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach, zostało wszczete potępowanie administracyjne


 

 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 07:45:11 | Data modyfikacji: 2017-11-07 07:45:58.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 października
2017r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-10-25 12:49:51 | Data modyfikacji: 2017-10-25 12:50:54.
Uchwała nr 4325/V/17 Zarządu Województwa
Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017r. w
sprawie przedłużenia terminu składania uwag i
wniosków do projektów uchwał Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego w sprawie
wprowadzania na obszarze województwa
dolnośląskiego ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw
 Uchwała nr 4325/V/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 11:11:30 | Data modyfikacji: 2017-10-10 11:12:29.
Obwieszczenie Zarządu Wójewództwa
Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017r. o
przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze wojówództwa
dolnośląskiego ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-07 09:08:29 | Data modyfikacji: 2017-10-10 11:12:29.
Informacja o przystąpieniu do opracowania
projektu uchwały w sprawie Programu ochrony
powietrza dla strefy dolnośląskiej
 Informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-09-23 11:43:10 | Data modyfikacji: 2017-10-10 11:12:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody o
odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-02-03 14:08:53 | Data modyfikacji: 2017-10-10 11:12:29.
Obwieszczenie Zarządu Województwa
Dolnośląskiego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania sie z ich treścią

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-23 12:05:56 | Data modyfikacji: 2017-10-10 11:12:29.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 16.09 2015r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-23 11:24:13 | Data modyfikacji: 2017-10-10 11:12:29.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 11
września 2015r.

o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu rozorządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Nysy Kłodzkiej

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-09-24 09:45:29 | Data modyfikacji: 2017-10-10 11:12:29.
Obwieszczenie Zarządu Województwa
Dolnośląskiego
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-14 07:50:20 | Data modyfikacji: 2017-10-10 11:12:29.
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
 Decyzja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:40:22 | Data modyfikacji: 2017-10-10 11:12:29.
Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:37:31 | Data modyfikacji: 2017-10-10 11:12:29.
Postanowienie

Wójt Gminy Ciepłowody postanawia stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko zadania pn. "Zbiornik Emaliowany na nawóz płynny RSM Tomice, część działki nr 18".

 Postanowienie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-15 07:33:02 | Data modyfikacji: 2015-01-15 07:33:24.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia
2014r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-08-11 14:11:49 | Data modyfikacji: 2015-01-15 07:33:24.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 27 czerwca 2014r.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-07-07 10:54:25 | Data modyfikacji: 2015-01-15 07:33:24.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu WPN.6320.73.2014.JZ
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-03-21 11:29:56 | Data modyfikacji: 2015-01-15 07:33:24.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-03-13 13:09:24 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:10:00.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-06-26 12:47:38 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:10:00.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-06-10 11:50:49 | Data modyfikacji: 2014-03-13 13:10:00.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-12-04 10:14:22 | Data modyfikacji: 2012-12-04 10:15:43.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-22 12:52:08 | Data modyfikacji: 2012-11-22 12:53:21.
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne,
przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego
 Wykaz nieruchomości

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-08-08 11:51:23 | Data modyfikacji: 2011-08-08 11:56:18.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko pn.
"Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych
na terenach górskich. Zwiększenie retencji i
utrzymanie potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie"

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Decyzja

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-08-04 12:01:43 | Data modyfikacji: 2011-08-08 11:56:18.
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.
"Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych
na terenach górskich. Zwiększenie retencji i
utrzymanie potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie"
 Postanowienie

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-06-01 14:08:31 | Data modyfikacji: 2011-08-08 11:56:18.
Obwieszczenie - "Naprawcze programy ochrony
powietrza dla stref na terenie województwa
dolnośląskiego, w których zostały przekroczone
poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w
powietrzu"
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-03-28 11:52:23 | Data modyfikacji: 2011-03-28 11:54:06.
'
 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2010-12-07 10:48:48 | Data modyfikacji: 2012-05-16 10:39:50.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego z
dnia 25 września 2009 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:


"Eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża serpentynitu Tomice, położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego Tomice, na działkach nr 19/1, 20/1, 23/1, 47/1 i 110/2 obręb Tomice"

Decyzja

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-29 12:53:41 | Data modyfikacji: 2009-09-29 12:56:47.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego z
dnia 10 września 2009 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:


"Budowa hali przemysłowej na cele produkcji plandek namiotowych wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną w Ciepłowodach ul. Kolejowa 13 dz. nr 1074"

 Decyzja oraz obwieszczenie

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-14 12:22:02 | Data modyfikacji: 2009-09-29 12:56:47.
Postanowienie Starosty Powiatowego w Ząbkowicach
Śląskich
 Dotyczące przedsięwzięcia pn. "Eksploatacji i przeróbki kopaliny ze złoża serpenhjnitu "Tomice" położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego Tomice, na działkadl nr 19/1, 20/1, 23/1, 47/1 i 110/2 obręb Tomice"

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-04 08:31:25 | Data modyfikacji: 2009-09-29 12:56:47.
Postanowienie Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 18
sierpnia 2009r.
 w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa hali przemysłowej na cek produkcji plandek namiotowych wraz z niezbędną infrastruktuą zlokalizowaną w Ciepłowodach przy ul. Kolejowej 13 dz. nr 1074".

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-24 16:27:04 | Data modyfikacji: 2009-08-24 16:27:17.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Dotyczy wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przetzięwzięcia na środowisko polegającej na "Budowie hali przemysłowej na cele produkcji plandek namiotowych wraz z niezbędną infrastrukturą , zlokalizowaną w Ciepłowodach ul. Kolejowa 13, dz. 1074"

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-29 12:04:20 | Data modyfikacji: 2009-08-24 16:27:17.
Informacja Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 29
czerwca 2009 r.
 o toczącym się postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa w sprawie ocen oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Eksploatacji i przeróbce kopaliny ze złoża serpentynitu "TOMICE", położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego Tomice, na działkach nr 19/1, 20/1, 23/1, 47/1 i 110/2 obręb Tomice. "

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-06 07:48:38 | Data modyfikacji: 2009-07-29 11:58:44.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego z
dnia 26 czerwca 2009 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

"Rozbudowie zakładu konstrukcji metalowych o bubudowę nowej hali produkcyjnej i budynku socjalnego zlokalizowanego w Ciepłowodach, ul kolejowa13, dz. Nr 1073/2".

 Decyzja

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-01 14:18:40 | Data modyfikacji: 2009-07-01 14:18:58.
Postanowienie Wójta Gminy Ciepłowody z 18 maja
2009r.
 w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającej na: " Eksploatacji i przeróbce kopaliny ze złoża serpentynitu "TOMICE", położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego Tomice, na działkah nr 19/1,20/1,23/1,47/1 i 110/2 obręb Tomice

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-26 10:17:18 | Data modyfikacji: 2009-05-26 12:40:01.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie zakładu konstrukcji metalowych o budowę nowej hali produkcyjnej i budynku socjalnego zlokalizowanego w Ciepłowodach, ul. Kolejowa 13, dz. nr 1073/2"

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-26 10:13:39 | Data modyfikacji: 2009-05-26 10:57:40.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego z
dnia 20 kwietnia 2009 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich" z dnia 20 kwietnia 2009 r. decyzja.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-23 14:00:43 | Data modyfikacji: 2009-04-23 14:33:44.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:


"Eksploatacji i przeróbce kopaliny ze złoża serpentynitu "Tomice", położonego w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego Tomice, na działkach nr 19/1, 20/1, 23/1, 47,1 i 110/2 obręb Tomice."

 osr7620709.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:16:10 | Data modyfikacji: 2009-04-24 11:19:35.
Postanowienie Wójta Gminy Ciepłowody z dnia
09.03.2009 r.
 w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn"Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią scieków dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich" na środowisko.

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:20:53 | Data modyfikacji: 2009-04-24 11:19:35.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na" Budowie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla wsi Piotrowice Polskie i Baldwinowice z oczyszczalnią ścieków w Piotrowicach Polskich".

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:21:25 | Data modyfikacji: 2009-04-24 11:19:35.
Decyzja Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 12
stycznia 2009 r.
 o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe w sprawie określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " Eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża serpentynitu- Tomice"

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:21:52 | Data modyfikacji: 2009-04-24 11:19:35.
Zawiadominie o wszczęciu postępowania
administracyjnego - „Eksploatacja i przeróbka
kopaliny ze złoża serpentynitu Tomice
 zawiadominie o wszczęciu postępowania [77.52 KB]

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:22:29 | Data modyfikacji: 2009-04-24 11:19:35.
Decyzja Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 15 lipca
2008 r.
 określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą" Uzbrojenie terenów osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach, ul. Ząbkowicka na działkach nr 1285/1-15"

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:25:52 | Data modyfikacji: 2009-04-24 11:19:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 15
lipca 2008r.
 obwieszczenie 15 lipca 2008 [145.65 KB]

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:26:23 | Data modyfikacji: 2009-04-24 11:19:35.
Postanowienie Wójta Gminy Ciepłoowdy z dnia 4
lipca 2008r.
 w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Uzbrojenie terenów osiedla domków jednorodzinnych w Ciepłowodach, ul. Ząbkowicka"

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:28:33 | Data modyfikacji: 2009-04-24 11:19:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 13
lutego 2008

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:


 


„Przebudowie drogi powiatowej nr 3070D m. Targowica”

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:29:07 | Data modyfikacji: 2009-04-24 11:19:35.
Decyzja Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 03
kwietnia 2008

określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: 


 „Budowa wytwórni peletów paliwa energetycznego”


na terenie działki ewidencyjnej nr 1081/4 obręb Ciepłowody.

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:29:39 | Data modyfikacji: 2009-04-24 11:19:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 3
kwietnia 2008

„Budowie wytwórni peletów paliwa energetycznego” w Ciepłowodach


na działce ewidencyjnej nr 1081/4."

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:30:22 | Data modyfikacji: 2009-04-24 11:30:55.
Decyzja Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 13 marca
2008

określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą


"Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D (granica powiatu - Targowica - Ciepłowody)"

 

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-24 11:31:50 | Data modyfikacji: 2009-04-24 11:30:55.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA
TERENIE GMINY CIEPŁOWODY
 Regulamin utrzymania porządku

Opublikowane przez: Grażyna Orczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-21 13:19:25 | Data modyfikacji: 2009-08-24 16:25:58.
Zawiadomienie - „Instalacja przetwarzania
odpadów"
 zawiadomienie BiP 2019.pdf

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:42:41 | Data modyfikacji: 2009-08-24 16:25:58.
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn. "Instalacja
przetwarzania odpadów"
 Zawiadomienie 06052019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-05-06 16:24:44 | Data modyfikacji: 2009-08-24 16:25:58.

Zobacz:
 Zapytania i odpowiedzi .  Załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsiębiorstwa pn. "Farma wiatrowa Ciepłowody z przyłączeniową kablową linią elektroenrgetyczną 110kV do GPZ Ząbkowice i elementami towarzyszącymie w Gminie Ciepłowody . 
Data wprowadzenia: 2019-05-06 16:24:44
Opublikowane przez: Sebastian Hebda