bip.cieplowody.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.cieplowody.pl
Zarządzenia Wójta > 2017r. strona główna 

2017r.
Zarządzenie nr 1/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2017r. z zakresu nauki, edukacji oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody pn. :Dowóz
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno -
Wychowawczego w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin,
powiat strzeliński".
 Zarządzenie 1/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-02 15:23:20.
Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 2/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-25 12:52:57.
Zarządzenie nr 3/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie przekazania
infomracji o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków podległym jednostkom organizacyjnym
Gminy Ciepłowody oraz wysokości dotacji i wpłat
do budżetu w 2017r.
 Zarządzenie 3/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-13 12:10:08 | Data modyfikacji: 2017-01-13 12:11:25.
Zarządzenie br 4/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządzowej oraz innych zadań zleconych gminie na
rok 2017
 Zarządzenie 4/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-13 12:17:46 | Data modyfikacji: 2017-01-13 12:11:25.
Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 stycznia w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2017r.
 Zarządzenie 5/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-12 13:41:21 | Data modyfikacji: 2017-01-13 12:11:25.
Zarządzenie nr 6/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otawrtego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Ciepłowody w 2017r.
 Zarządzenie 6/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-12 13:44:02 | Data modyfikacji: 2017-01-13 12:11:25.
Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia stawek
opłat za wynajem pomieszczeń stanowiących
własność Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 7/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-25 13:04:23 | Data modyfikacji: 2017-01-13 12:11:25.
Zarządzenie nr 8/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia dni
wolnych od pracy w 2017r. przypadających w zamian
za święta i organizacji pracy Urzędu Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 8/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-04-06 13:56:58 | Data modyfikacji: 2017-01-13 12:11:25.
Zarządzenie nr 9/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017r.
 Zarządzenie 9/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-02-15 14:06:50 | Data modyfikacji: 2017-01-13 12:11:25.
Zarządzenie nr 10/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 lutego 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2017r. z zakresu upowszechniania Kultury fizycznej
i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w 2017r.
 Zarządzenie 10/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-02-06 15:48:12 | Data modyfikacji: 2017-01-13 12:11:25.
Zarządzenie Nr 11/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
na terenie Gminy Ciepłowody.
 Zarządzenie 11/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-02-20 08:23:48 | Data modyfikacji: 2017-02-24 07:04:38.
Zarządzenie nr 12/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 Zarządzenie 12/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:50:34 | Data modyfikacji: 2017-02-24 07:04:38.
Zarządzenie nr 13/17 Wójta G,miny Ciepłowody z
dnia 3 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2017r.
 Zarządzenie 13/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-13 08:46:47 | Data modyfikacji: 2017-02-24 07:04:38.
Zarządzenie nr 14/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 marca 2017r. w sprawie oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 14/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-20 07:06:01 | Data modyfikacji: 2017-02-24 07:04:38.
Zarządzenie nr 15/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 16 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowsiko urzędnicze w Urzędzie Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 15/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-20 08:26:52 | Data modyfikacji: 2017-02-24 07:04:38.
Zarządzenie nr 16/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 marca 2017r. w sprawie powołania Gminnej
Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
ustalenia jej regulaminu
 Zarządzenie 16/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-23 10:36:11 | Data modyfikacji: 2017-02-24 07:04:38.
Zarządzenie nr 17/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 marca 2017r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu za 2016 rok

Zarządzenie 17/17

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:20:01 | Data modyfikacji: 2017-02-24 07:04:38.
Zarządzenie nr 18/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 marca 2017r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych jednostek sektora finansów
publicznych
 Zarządzenie 18/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:25:40 | Data modyfikacji: 2017-02-24 07:04:38.
Zarządzenie nr 19/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 19/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 12:59:40 | Data modyfikacji: 2017-02-24 07:04:38.
Zarządzenie nr 20/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 05 kwietnia 2017r. zmieniające zarządzenie
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
w Ciepłowodach
 Zarządzenie 20/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:05:52 | Data modyfikacji: 2017-02-24 07:04:38.
Zarządzanie nr 21/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 26 kwietnia 2017r.w sprwie zmian w budżecie
gminy na 2017r.
 Zarządzenie 21/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-05-04 08:48:16 | Data modyfikacji: 2017-02-24 07:04:38.
Zarządzanie nr 22/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy Ciepłowody sprawozdania finansowego
gminy Ciepłowody za 2016 rok
 Zarządzanie 22/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-05-04 08:57:48 | Data modyfikacji: 2017-02-24 07:04:38.
Zarządzenie nr 23/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 23/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-05-22 09:03:44 | Data modyfikacji: 2017-02-24 07:04:38.
Zarządzenie nr 24/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 maja 2017r. w sprawie powołania stałej
komisji do oceny przydatności i dalszego
zagospodarowania składników majątku ruchomego

Zarządzenie 24/17

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-06 07:18:49 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 25/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 maja 2017r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 25/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:25:02 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 26/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017r.
 Zarządzenie 26/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-05-29 16:14:54 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 27/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za rok
2016.
 Zarządzenie 27/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-01 07:25:34 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 28/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-20 09:26:39 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 29/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 06 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia stawek
wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego
z nieruchomości stanowiących własność gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 29/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-20 09:29:35 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 30/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2017r.
 Zarządzenie 30/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-20 09:33:04 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 31/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 31/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-20 09:37:54 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 32/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia
upoważnienia dla pracownika Ośrodka pomocy
Społecznej w Ciepłowodach w zakresie pełnienia
zastępstwa Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciepłowodach podczas usprawiedliwionej
nieobecności
 Zarządzenie 32/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-22 09:27:09 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 33/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 33/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-22 09:51:30 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 34/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lipca w sprawie powołania Komisji Odbioru
Końcowego
 Zarządzenie 34/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-07-05 12:58:02 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 35/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w
trybie bezprzetargowym na terenie Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 35/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:40:41 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 36/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017r.
 Zarządzenie 36/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-07-26 07:51:51 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 38/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 lipca 2017r. w sprawie określenia
procedur wykorzystania środków funduszu
sołeckiego w 2018r.
 Zarządzenie 38/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-07-26 08:16:40 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 39/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 39/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-07 09:21:03 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:07:21.
Zarządzenie nr 40/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 9 sierpnia 2017r w sprawie przedłożenia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
pierwsze półrocze 2017r. wraz z informacją o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzieć
 Zarządzenie 40/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-16 11:29:56 | Data modyfikacji: 2017-08-16 11:31:10.
Zarządzenie nr 41 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia
9 sierpnia 2017r. w sprawie przedłożenia Radzie
Gminy Ciepłowody i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r.
Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteka
Ciepłowody, Gminnej Instytucji Kultury - Gminny
Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia Ciepłowody
 Zarządzenie 41/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-16 11:47:54 | Data modyfikacji: 2017-08-16 11:48:53.
Zarządzenie nr 42/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie odwołania ze
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach
 Zarządzenie 42/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:59:37 | Data modyfikacji: 2017-08-16 11:48:53.
Zarządzenie nr 43/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie przetargowym na terenie Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 43/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-10 14:03:47 | Data modyfikacji: 2017-08-16 11:48:53.
Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn.
"CIENKOWICE - droga dojazdowa do gruntów rolnych"
 Zarządzenie 44/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-18 11:51:36 | Data modyfikacji: 2017-08-16 11:48:53.
Zarządzenie nr 45/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie 45/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:42:05 | Data modyfikacji: 2017-08-16 11:48:53.
Zarządzenie nr 46/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół
Samorządowych w Ciepłowodach
 Zarządzenie 46/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:43:55 | Data modyfikacji: 2017-08-16 11:48:53.
Zarządzenie nr 47/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 47/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-25 12:36:22 | Data modyfikacji: 2017-08-25 13:06:32.
Zarządzenie nr 48/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych
i składania oświadczeń woli w zakresie
kierowanej jednostki
 Zarządzenie 48/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-09-01 10:42:59 | Data modyfikacji: 2017-08-25 13:06:32.
Zarządzenie nr 49/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 01 września 2017r. w sprawie oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 49/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-09-01 09:35:18 | Data modyfikacji: 2017-08-25 13:06:32.
Zarządzenie nr 50/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 września 2017r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2017r.
 Zarządzenie 50/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-09-18 09:52:53 | Data modyfikacji: 2017-08-25 13:06:32.
Zarządzenie nr 51/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 21 września 2017r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2017r.
 Zarządzenie 51/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-09-28 10:58:29 | Data modyfikacji: 2017-08-25 13:06:32.
Zarządzenie nr 52/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 września 2017r. w sprawie: zbycia
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ciepłowody
 Zarządzenie 52/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-10-02 12:54:48 | Data modyfikacji: 2017-10-03 11:47:45.
Zarządzenie nr 53/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 29 września 2017r. w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie 53/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-10-02 12:57:14 | Data modyfikacji: 2017-10-03 11:50:39.
Zarządzenie nr 54/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 października 2017r. w sprawie zmian w
budżecie 2017r.
 Zarządzenie 54/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-10-31 11:51:08 | Data modyfikacji: 2017-10-31 11:52:31.
Zarządzenie nr 55/17 Wójta Gminy Ciepłowody w
sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2, 57
- 211 Ciepłowody
 Zarządzenie 55/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-11-10 12:03:04 | Data modyfikacji: 2017-11-10 16:15:35.
Zarządzenie nr 56/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przedłożenia
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 56/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-11-17 10:43:55 | Data modyfikacji: 2017-11-10 16:15:35.
Zarządzenie nr 57/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przedłożenia
projektu budżetu gminy na 2018r.
 Zarządzenie 57/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-11-17 10:59:23 | Data modyfikacji: 2017-11-17 11:00:51.
Zarządzenie nr 58/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia
podmiotów, w których będzie wykonywana kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie
użyteczna
 Zarządzenie 58/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-11-15 14:12:02 | Data modyfikacji: 2017-11-17 11:00:51.
Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 listopada 2017r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Zarządzenie 59/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-11-20 09:37:45 | Data modyfikacji: 2017-11-17 11:00:51.
Zarządzenie nr 60/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 15 listopada 2017r. w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie 60/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-11-15 14:13:48 | Data modyfikacji: 2017-11-17 11:00:51.
Zarządzenie nr 61/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w
budżecie Gminy na 2017r.
 Zarządzenie 61/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:35:08 | Data modyfikacji: 2017-11-17 11:00:51.
Zarządzenie nr 62/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia
otawrtego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu mauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2018r.
 Zarządzenie 62/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:51:49 | Data modyfikacji: 2017-11-17 11:00:51.
Zarządzenie nr 63/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 30 listopada 2017r. w w sprawie powołania
Komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Ciepłowody, ze środków budżetu gminy w
formie dotacji celowej
 Zarządzenie 63/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:38:38 | Data modyfikacji: 2017-11-17 11:00:51.
Zarządzenie nr 64/17 Wójtra Gminy Ciepłowody z
dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji,
oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody w
2018r.
 Zarządzenie 64/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-14 08:22:04 | Data modyfikacji: 2017-11-17 11:00:51.
Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie powołania
Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn.
"Remont drogi gminnej w Starym Henrykowie, dz. nr
ew. 182/43"
 Zarządzenie 65/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-20 14:02:20 | Data modyfikacji: 2017-11-17 11:00:51.
Zarządzenie nr 66/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie zmiany składu
komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr
59/2017 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 15
listopada 2017r.
 Zarządzenie 66/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-20 14:06:25 | Data modyfikacji: 2017-11-17 11:00:51.
Zarządzenie 67/17 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia
22 grudnia 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu i udzielenie dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2018r. z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody pn. :Dowóz
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno -
Wychowawczego w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin,
powiat strzeliński".
 Zarządzenie 67/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-22 14:21:07 | Data modyfikacji: 2017-11-17 11:00:51.
Zarządzenie nr 68/17 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 22 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie
nr 7/2017 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 25
stcznia 2017r. w sprawie ustalenia stawek opłat
za wynajem pomieszczeń stanowiących własność
Gminy Ciepłowody
 Zarządzenie 68/17

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:16:36 | Data modyfikacji: 2017-11-17 11:00:51.

Zobacz:
   Kadencja I
   Kadencja II
   Kadencja III
   Kadencja IV
   Kadencja V
   Kadencja VI
   Kadencja VII
   Kadencja VIII
Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:16:36
Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.cieplowody.pl